O faptă mai rea decît pur și simplu reprobabilă

turcanu

Atacul mîrșav și iresponsabil al prepusului episcop Marchel, slăvită slugă credincioasă a Moscovei și hulitor neobosit a tot ce ține de adevărata spiritualitate a moldovenilor, la adresa Maiei Sandu, de numele căreia se leagă în acest moment speranțele de mai bine și de adevărată viață civilizată a unui mare segment al populației Republicii Moldova, este un fenomen ieșit din comun.

Putem doar presupune, fără a înțelege totuși pînă la capăt, cîtă durere și cîtă revoltă poate provoca în sufletul unei firi delicate și sensibile această grobiană insultă. Din păcate, o mare parte a preoțimii noastre continuă să rătăcească tot pe drumul vechi, bătătorit de erori, nesfîrșite fărădelegi și pocăinţe mereu amînate, care duce spre patriarhia moscovită.

Pentru aceasta, lumina (împreună cu banii) continuă să vină numai de la răsărit, pentru ea nimic nu e mai sfînt pe lume decît moaștele sfinților ruși, de la cneazul Vladimir, care a botezat vechea Rusie cu sabia, și pînă la Lenin, care a înmormîntat-o sub steaua roșie proletară. Dar, cu toată înrobirea sufletească a acesteia față de Kremlin, nimeni pînă acum nu s-a găsit în sînul ei să scîrnăvească în public un nume frumos de moldoveancă doar pentru motivul că aceasta are curajul să nu recunoască acești sfinți. Iată însă că s-a găsit un rătăcit care a făcut și această ispravă. Și, de fapt, nu e de mirare, deoarece de la slăvitul prin fapte netrebnice, demult prăbușitul în păcate de neiertat Marchel o astfel de atitudine, care se cere apreciată în termenii cei mai duri, era de așteptat.

Ceea ce miră însă cel mai mult nu este inconștiența și bădărănia acestui pretins îndrumător al maselor, ci blîndețea și chiar, în bună parte, indiferența cu care acest caz deosebit de grav este tratat de opinia publică de la noi. Anume această predispoziție a lehamite, această atitudine lașă îl face pe acest individ fără credință adevărată, de vreme ce este lipsit de elementele primare ale unui comportament civilizat, de bun-simț și de înțelegerea necesității de a respecta necondiționat o femeie, să se aventureze într-un atac fără precedent asupra unei personalități feminine care ne face multă cinste și al cărei nume la ora de față, cînd electoratul nostru este chemat să ia o decizie ce urmează să-i marcheze profund viitorul, valorează foarte mult pentru lumea cumsecade din R. Moldova. Dacă specimenelor de această marcă, fie episcopi, mitropoliți, politicieni sau altă faună, li s-ar fi arătat întotdeauna locul în care trebuie să șadă, dacă eventualele lor ieșiri dezechilibrate ar fi fost sancționate imediat în mod corespunzător, dacă ei nu ar mai fi fost lăsați să paraziteze pe blîndețea, credulitatea și ignoranța credincioșilor, cu siguranță că toți aceștia nu s-ar mai fi aventurat să-și scuipe sufletul murdar pe cele mai frumoase chipuri pe care le-a putut da poporul nostru.

Iată de ce toată lumea de bună credință trebuie să fie atentă și să reacționeze adecvat la atentatele pe care anumiți indivizi interesați sau asmuțiți de stăpînii lor din „sfînta Rusie” le fac la onoarea valorilor noastre cele adevărate și la interesele noastre de stat, fie de la amvon, fie în conferințe publice, sau altfel, sfidîndu-ne prin etalarea mîndră a tinichelelor de episcopi și de alți gradați, miruiți cu mila nemiloșilor noștri prieteni răsăriteni.

Ion Țurcanu

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)