Numărul persoanelor cu dizabilităţi e în creştere

Mărimea medie a pensiei de dizabilitate la 1 ianuarie 2015 a constituit 875,5 lei

dizabilitati

Conform Biroului Naţional de Statistică numărul estimat al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 184,8 mii de persoane, inclusiv 13,4 mii de copii cu vârsta de 0-17 ani. În ultimii 5 ani numărul acestora a crescut cu 2,7% în general, iar în cazul copiilor a scăzut cu 11,3%. În medie, la 10 mii de locuitori revin 520 de persoane cu dizabilităţi. Aproape fiecare a şaptea persoană cu dizabilitate se încadrează în categoria celor cu dizabilitate severă. Din totalul de persoane cu dizabilităţi, 183,9 mii persoane sunt în evidenţa organelor asigurării sociale de stat, iar circa 0,9 mii persoane sunt persoane cu dizabilităţi aflate în evidenţa organelor de forţă.

Astfel, 62 la sută din persoanele cu dizabilităţi sunt din mediul rural, numărul lor fiind în continuă creştere, iar comparativ cu anul 2010 s-a majorat cu 5,8%. Astfel, rata dizabilităţii pentru mediul rural constituie 553 de persoane la 10 mii locuitori, comparativ cu 469 persoane cu dizabilităţi la 10 mii locuitori din mediul urban. În aspect de gen, ponderea bărbaţilor în structura persoanelor cu dizabilităţi este mai mare şi constituie 52,2%, iar la 10 mii bărbaţi revin în medie 561 bărbaţi cu dizabilităţi comparativ cu 476 pentru femei. Cauzele principale care determină dizabilitatea primară sunt tumorile (19,6%), bolile aparatului circulator (19,4%), după care urmează bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv (11,4%).
Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi

Mărimea medie a pensiei de dizabilitate la 1 ianuarie 2015 a constituit 875,5 lei, iar în funcţie de gradul de dizabilitate cuantumul acesteia variază de la 558,1 lei pentru persoanele cu dizabilitate medie până la 1099,1 lei pentru cele cu dizabilitate severă. Comparativ cu anul 2010 mărimea medie a pensiei de dizabilitate s-a majorat în medie cu 30%, în timp ce cuantumul mediu al pensiei per total a crescut cu 34%. Pentru participanţii la lichidarea avariei de la Cernobîl şi militarii în termen mărimea medie a pensiei a constituit 1961,3 lei.
Copii cu necesităţi speciale

Numărul elevilor înscrişi în învăţământul special, în anul de studii 2014/15 a constituit 1538 persoane sau cu 14,9% mai puţin comparativ cu anul precedent de studii. Majoritatea elevilor din cadrul acestor instituţii (22 de unităţi) sunt cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală – 74,8%, cu auz slab – 12,1% şi cu vederea slabă – 6,0% etc.
Copii cu dizabilitate rămaşi fără ocrotire părintească

La sfârşitul anului 2014 în evidenţa organelor de asistenţă socială se aflau 14,5 mii copii rămaşi fără îngrijire părintească, inclusiv 4,8% cu dizabilităţi. În proporţie de 74 la sută din aceşti copii sunt din mediul rural. Aproape fiecare al treilea copil este din grupul de vârstă 11-15 ani, iar fiecare al treilea este din grupul de vârstă 7-10 ani.

The following two tabs change content below.
Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Ultimele articole de Carolina Chirilescu (vezi toate)