Nu e glumă! Recensământul va începe pe 1 aprilie 2014

recensamant.f.nadea roscovanuDirectorul adjunct al Biroului Naţional de Statistică, Ina Maslo: „Toate pregătirile pentru Recensământul 2014 se apropie de final”

După o pauză de zece ani, Biroul Naţional de Statistică se pregăteşte pentru începerea unui noi recensământ al populaţiei şi locuinţelor din R. Moldova. Astfel, pe 1 aprilie curent, recenzorii de la BNS vor bate la uşile caselor oamenilor pentru a completa chestionarele cu datele furnizate de cetăţeni. Până atunci însă, Biroul urmează să definitiveze o serie de acţiuni pe care urmează să le întreprindă în vederea bunei desfăşurări a recensământului. Despre aceasta ne vorbeşte Ina Maslo, directorul adjunct al Biroului Naţional de Statistică.

Deşi până la începutul recensământului a mai rămas o lună şi câteva zile, Biroul Naţional de Statistică încă n-a identificat recenzorii. „Direcţiile pentru statistică din teritoriu sunt în procedura de identificare a recenzorilor. Criteriile de selectare sunt destul de dure: persoanele trebuie să aibă studii superioare sau medii de specialitate, trebuie să cunoască limba de stat şi limba rusă etc.; la instruire vor participa doar cei selectaţi. Sunt sigură că vom reuşi să ne încadrăm în termene”, a menţionat Ina Maslo, directorul adjunct al Biroului Naţional de Statistică.

Pentru a evita cazurile de înşelare a persoanelor care urmează să fie chestionate, dar şi pentru a asigura securitatea recenzorilor, aceştia urmează să primească legitimaţii de recenzor al BNS. Persoana trebuie să se legitimeze. Recenzorii vor colabora cu administraţiile publice locale şi primarii satelor. Adică, trebuie să fie persoane cunoscute în regiunea de unde urmează să colecteze datele”, a atenţionat Maslo.

Prevederi Legale

Categoriile de populaţie supuse recensământului

Persoanele cu reşedinţă obişnuită în Republica Moldova, persoanele temporar absente, aflate la muncă şi la studii peste hotare, personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale Republicii Moldova, persoanele cu reşedinţă temporară în Republica Moldova sunt categoriile de populaţie supuse recensământului. În cazul în care unul sau mai mulţi membri ai gospodăriei casnice lipsesc, recenzorul completează documentaţia de recensământ în baza informaţiilor furnizate de ceilalţi membri maturi ai gospodăriei, dacă ei pot răspunde la întrebările din chestionar. Informaţia necesară despre copiii minori va fi furnizată de către părinţii acestora sau de îngrijitori. În numele persoanei care nu este capabilă să răspundă independent la întrebările din chestionarele de recensământ va răspunde reprezentantul legal (tutorele, curatorul) al acesteia.

 

Urmează să fie publicată noua versiune a chestionarului

Potrivit acesteia, chestionarele pentru recensământ au fost elaborate de un grup de lucru al BNS asistat de un grup din străinătate, care a studiat chestionarul din punct de vedere al concordanţei sale cu standardele europene şi internaţionale. Nu poate fi trecut cu vederea nici faptul că unele întrebări din chestionar, gen naţionalitatea, limba vorbită sunt lăsate la libera opţiune a respondentului.

„Am fi putut să includem versiuni de răspuns pentru a simplifica munca de procesare a datelor, însă am decis că va fi lăsată la opţiunea liberă a cetăţeanului. Pentru a nu politiza. Pentru noi este metodologie, alţii o pot interpreta ca politică”, a precizat Maslo. În ce priveşte opţiunea „ortodox”, care era una din variantele de răspuns la întrebarea din chestionar „Ce religie aveţi?”, directorul adjunct al BNS a declarat pentru JURNAL că a fost exclusă, astfel încât respondentul însuşi alege ce religie împărtăşeşte fără a avea variante de răspuns. „Dumneavoastră aţi văzut o versiune mai veche a chestionarului. Cea nouă urmează să fie publicată”, ne-a explicat Ina Maslo.

A suferit anumite schimbări şi componenţa nominală a Comisiei Naţionale pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor instituită în 2012. „Contează funcţia, nu persoana. De exemplu, Mihai Moldovanu care a fost în 2012 viceprim-ministru, respectiv vicepreşedinte al Comisiei, a fost înlocuit cu Tatiana Potâng, persoana numită în 2013 în funcţia respectivă. Comisia urmează să aprobe materialul pregătit”, a menţionat Maslo.

BNS îndeamnă populaţia să participe activ la recensământ şi să răspundă sincer la întrebări, garantând în acest sens confidenţialitatea datelor obţinute. „Confidenţialitatea este primordială pentru noi. Datele nu vor ajunge la alte ministere care ar putea fi interesate în obţinerea acestora. Noi avem experienţa altor recensăminte. Astfel, datele primare, după ce vor fi scanate la BNS, vor fi imediat codificate, iar chestionarele vor fi distruse după o perioadă anumită”, a asigurat Ina Maslo.

Restanţierii

Apropo de ministere, toate şi-au asumat anumite responsabilităţi pentru a contribui la desfăşurarea eficientă a recensământului. Ministerelor Educaţiei, Culturii, Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei le-a revenit misiunea de a oferi suportul necesar în organizarea măsurilor de informare a populaţiei despre scopul, obiectivele, pregătirea şi efectuarea recensământului. Deocamdată, e tăcere. Motivul este că încă nu au găsit un slogan pentru campania publică de informare, dar, din spusele reprezentanţilor BNS, sunt la etapa de definitivare şi, în scurt timp, va fi lansată.

Întârzie finanţările externe preconizate pentru proiectul „Recensământ 2014”. „Marea majoritate a finanţărilor din partea guvernului R. Moldova le-am primit deja, însă finanţarea externă întârzie, dar este preconizată pentru luna martie. Cât costă recensământul? Bugetul estimativ este de 89 milioane de lei”, a menţionat Maslo.

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor se va efectua în perioada 1–14 aprilie 2014. În Republica Moldova, ultimul recensământ a avut loc în 2004. Datele acestuia au arătat că în RM locuiau aproximativ 3,4 milioane de oameni, fără locuitorii din stânga Nistrului.

 

The following two tabs change content below.