Nu amâna pe mâine ceea ce vrei să cumperi astăzi

Deja de mai mulţi ani moldovenii au acceptat ideea de a lua un credit. O lume întreagă o face şi noi putem să ne bucurăm de avantajele procurării imediate a unui bun, a unui automobil acum, şi nu peste 5 ani, a împlinirii visului de a avea o locuinţă proprie şi, de ce nu, de a merge în vacanţă în sezonul potrivit.

Despre oferta de credite, particularităţi şi sfaturi utile discutăm cu Sergiu Botnariuc, şeful Direcţiei Pieţe şi Produse a Departamentului Strategie şi Marketing al Mobiasbancă – Groupe Société Générale.

– Care este oferta de credite pentru persoane fizice a Mobiasbancă?

Am început primii activitatea de creditare a persoanelor fizice în anul 2003. Avem deja o experienţă de 7 ani şi suntem mândri de faptul că circa 50% din creditele de consum din Moldova sunt oferite de către banca noastră. Lucrăm în strânsă colaborare cu clienţii noştri şi am determinat necesităţile şi aşteptările lor, căci orice credit are la bază o necesitate.

Toţi visăm să avem propria locuinţă. Pentru procurarea imobilului este nevoie de o sumă importantă de bani, clientul poate opta pentru un credit ipotecar pe un termen îndelungat, cu gaj, de până la 10 ani. Pentru procurarea unui autovehicul puteţi solicita un Credit Auto. Pentru sume mai mari de bani clientul poate alege un credit Prosper, dar pentru aceasta el are nevoie de o asigurare (gaj, fidejusiune).

Cele mai populare credite sunt cele pentru nevoi personale. Pentru procurarea bunurilor de larg consum şi a serviciilor de la comercianţi, oferim creditul Retail — avem peste 250 de parteneri: întreprinderi specializate în comercializarea mărfurilor şi prestarea serviciilor, agenţii de turism. Gama produselor şi serviciilor propuse în credit este foarte variată — de la electrocasnice, mobilă, materiale pentru construcţie, piese pentru automobile, până la saloane de frumuseţe, săli de fitness…

Recent, Mobiasbancă a dublat suma maximă pentru acest tip de credit până la 60 000 lei, o ofertă unică pe piaţa noastră. Pentru nevoile personale, fără indicarea destinaţiei creditului, puteţi opta pentru un credit foarte simplu în abordare — creditul TO-TO, plătind lunar o sumă constantă de bani.

Şi, deoarece am fost primii pe piaţă şi la capitolul carduri de credit, vă prezentăm cardul de credit de tip NEOS cu limita de credit de până la 30 000 de lei. Este un instrument uşor, modern şi foarte apreciat de clienţi. El vă permite să extrageţi suma dorită la orice bancomat , la orice oră sau să achitaţi bunurile şi serviciile la orice magazin.

– Care sunt condiţiile pe care trebuie să le respecte o persoană fizică pentru a putea lua un credit?

Pentru a putea primi un credit de la bancă, solicitantul de credit trebuie să aibă un venit lunar stabil, ceea ce presupune să fie angajat în câmpul muncii. Veniturile trebuie să-i permită să-şi acopere cheltuielile curente, iar partea ce-i rămâne să fie îndreptată pentru achitarea creditului.

Dacă un angajat are salariul de 2500 lei, banca va putea oferi persoanei în cauză un credit, în care rata lunară de achitare nu va depăşi suma de 1100–1250 lei. Astfel, dacă transformăm rata lunară în suma totală a creditului de rambursat, clientul poate obţine un credit în valoare de peste 10 000 lei pe termen de un an. La estimarea sumei maxime a creditului ce poate fi contractat se va lua în considerare venitul cumulat al familiei.

– Care este dovada venitului lunar stabil al potenţialului client şi dacă pot fi luate în consideraţie şi alte surse de venit în afară de salariu ?

Orice cerere de credit este analizată în baza certificatului de la locul de muncă al clientului în care este indicat salariului său. Însă, după cum a fost menţionat, la determinarea sumei maxime a creditului ce poate fi oferită clientului, se analizează veniturile cumulate ale membrilor familiei. Deci vor fi necesare certificatele de la locul de lucru ale membrilor familiei.

În unele situaţii pot fi solicitate alte acte ce ar putea confirma existenţa şi provenienţa unor surse de venit suplimentare (pensii, transferuri de peste hotare, venituri din contracte de arendă, dividende sau din alte surse de venituri).

– Ce poate fi gajat pentru a beneficia de un credit?

Ca gaj pot servi: bunuri imobile, mobile, depozite la termen, valori mobiliare (obligaţiuni de stat sau acţiuni).

– Care este dobânda pe care o achită solicitanţii de credite?

Rata dobânzii la credite este strâns legată de tendinţele pieţei financiare din ţara noastră, inclusiv de rata de refinanţare a Băncii Naţionale. În prezent, suntem martorii unei uşoare diminuări a dobânzilor pe piaţă, noi străduindu-ne, la rândul nostru, să oferim cele mai avantajoase condiţii pentru clienţi.

Dobânzile la credite variază în funcţie de destinaţia creditului şi termenul acordat. De obicei, creditele fără asigurare au o dobândă mai ridicată şi un termen mai restrâns, iar creditele pe termen lung au o rată mai joasă.

Pentru clienţii noştri fideli – cei cu o istorie creditară pozitivă, ratele pot fi diminuate, răsplătindu-le astfel fidelitatea.

– Care sunt riscurile pe care şi le asumă solicitantul de credit în caz de neachitare la timp?

La o întârziere de 30 de zile, banca informează clientul despre restanţe la achitarea lunară a creditului. Pentru a preveni astfel de situaţii, solicitantul poate depune o cerere pentru modificarea graficului de achitare şi banca este dispusă să ofere soluţii pentru depăşirea situaţiei. Însă recomandăm clienţilor noştri să respecte graficele de rambursare a creditelor pentru a beneficia de condiţii speciale.

– Şi la final: merită să iei un credit?
– Este decizia fiecăruia. Ceea ce ştim este că am fost şi suntem alături de mii de familii din Moldova ca să-şi rezolve o problemă, să-şi realizeze un vis sau să-i bucure pe cei dragi.

Interviu realizat de Victoria Popa
(va urma)

The following two tabs change content below.