Noua Lege a poştei aduce „moartea” ziarelor

Legea poştei elaborată de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pune în pericol distribuirea cărţilor, cataloagelor, ziarelor şi altor publicaţii periodice

Oficiu Postal Gara

Asociaţia Presei Independente semnalează pericolul excluderii din categoria serviciului poştal universal a distribuirii cărţilor, cataloagelor, ziarelor şi altor publicaţii periodice incluse în categoria „trimiterilor poştale”. La modul practic, această modificare va însemna că Î.S. „Poşta Moldovei” – operatorul naţional care prestează servicii poştale şi care deţine, de facto, o poziţie dominantă pe piaţă, nu va mai avea obligaţia legală să ridice, sorteze, transporte şi distribuie publicaţiile periodice.

„Traducere: dacă o să vrea muşchiul lui Serghei Nastas, director general al „Poştei Moldovei” controlat politic de Partidul Democrat, va distribui gazeta X sau catalogul Y, dacă nu va vrea, nu le va distribui. Lucrurile sunt foarte clare până aici”, a scris pe o reţea de socializare Petru Macovei. În acest sens, API solicită intervenţia conducerii Parlamentului Republicii Moldova pentru a exclude din proiectul Legii poştei, adoptat în prima lectură, la 29 decembrie 2015, prevederile care contravin directivei europene în domeniul serviciilor poştale.

API a expediat o scrisoare conducerii Parlamentului şi Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, în care se menţionează că proiectul Legii poştei exclude din categoriile serviciului poştal universal colectarea, sortarea, transportarea şi distribuirea cărţilor şi cataloagelor, a ziarelor şi altor publicaţii periodice, ceea ce contravine Directivei 97/67/CE a Parlamentului European privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului.

Astfel, Articolul 3 al Directivei europene stabileşte că fiecare stat membru adoptă măsurile necesare pentru a asigura că serviciul universal cuprinde inclusiv ridicarea, sortarea, transportul şi distribuţia expedierilor poştale de cel mult două kilograme, în categoria expedierilor poştale fiind şi cărţile, cataloagele, ziarele, publicaţiile periodice şi coletele poştale care conţin mărfuri cu sau fără valoare comercială.

Însă în proiectul Legii poştei, elaborat de Ministerul Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor, cărţile, cataloagele, ziarele şi alte publicaţii periodice au fost excluse din categoria serviciilor poştale universale şi incluse în categoria „trimiterilor poştale”.

MTIC: „Legea nouă a poştei este una bună”

La modul practic, această modificare va însemna că Î.S „Poşta Moldovei” – operator naţional care prestează servicii poştale şi care deţine, de facto, o poziţie dominantă pe piaţă, nu va mai avea obligaţia legală să ridice, sorteze, transporte şi distribuie publicaţiile periodice.

„Aceste modificări legislative i-ar oferi Î.S. „Poşta Moldovei” posibilitatea discreţionară să refuze colaborarea cu editorii publicaţiilor periodice sau să aplice o abordare selectivă şi discriminatorie faţă de aceştia. O asemenea situaţie ar cauza falimentul multor redacţii, ar leza dreptul constituţional al cetăţenilor la informaţie şi ar deteriora pluralismul de opinii în Republica Moldova”, se spune în scrisoarea expediată de API conducerii Parlamentului.

Excluderea din categoriile serviciului poştal universal a colectării, sortării, transportării şi distribuirii ziarelor şi a altor publicaţii periodice va reprezenta un regres în acest domeniu, aceste prevederi fiind inferioare chiar şi legislaţiei altor ţări din spaţiul fostei Uniuni Sovietice.

Solicitat de JURNAL de Chişinău, directorul executiv al API, Petru Macovei, a spus că nu a primit niciun răspuns oficial din partea legislativului şi a preşedintelui Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Vladimir Hotineanu, „doar că Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), care a elaborat noua Lege a poştei, a remis un comunicat prin care stinge toate acuzaţiile care i se aduc şi dă de înţeles că nu va schimba nimic, pentru că legea nouă a poştei este una bună”.

Potrivit lui Petru Macovei, Î.S. „Poşta Moldovei” este controlată politic de PD şi unele persoane din conducerea ei au fost şi sunt finanţatori ai PD-lui. „Avem senzaţia că operatorul naţional care prestează servicii poştale şi care deţine, de facto, o poziţie dominantă pe piaţă se va transforma într-o filială ordinară de bancă”, a mai spus directorul executiv API. Tot de la el aflăm că unii deputaţi i-au transmis că vor susţine amendamentele propuse de API şi vor solicita să fie reexaminată Legea poştei. El crede că şi Vladimir Hotineanu şi alţi demnitari se vor gândi la interesul public.

De cealaltă parte, MTIC susţine că proiectul Legii poștei corespunde întru totul Directivei europene privind serviciile poștale şi consideră că „ îngrijorările expuse de API privind necorespunderea proiectului de lege cu Directiva europeană nu sunt întemeiate”.

Petru Macovei: „MTIC încearcă să ne prostească”

MTIC mai informează că „Proiectul Legii poștei, la diferite etape de elaborare, a fost supus mai multor amendamente sugerate de experți europeni și naționali, pentru a aduce prevederile acestuia în strictă conformitate cu cele ale Directivei 97/67/CE, inclusiv lista serviciilor incluse în sfera serviciului poștal universal la care face referire API”.
În același timp, MTIC conștientizează existența problemelor în distribuirea edițiilor periodice prin abonare și vânzare cu amănuntul, dat fiind că această activitate generează pierderi esențiale pentru ÎS „Poșta Moldovei”. Cauza principală care conduce la înregistrarea pierderilor la prestarea serviciilor respective este aprobarea tarifelor la un nivel inferior costurilor. Prin urmare, afirmația precum că „profitul Î.S. „Poșta Moldovei” pe segmentul de abonare şi distribuţie a publicațiilor periodice este minim sau chiar zero” nu corespunde realității.

După lecturarea comunicatului de presă remis de MTIC, Macovei spune că „acest minister încearcă să ne prostească. După adoptarea acestui proiect de lege, de facto, Î.S. „Poşta Moldovei” NU VA MAI AVEA OBLIGAŢIA de a colecta, sorta, transporta şi distribui cărţi, cataloage, ziare şi alte publicaţii periodice. Este un abuz şi o încercare voalată de a privatiza operatorul naţional de servicii poştale care şi aşa a devenit o filială bancară după falimentarea Băncii de Economii şi o filială a Partidului Democrat, managerii de top ai căreia fiind printre agitatorii şi donatorii acestui partid în campaniile electorale.