Noi reguli la sesiunea de Bac 2015 pentru cei circa 27 de mii de candidaţi

bacalaureat-vt

Metodologia de organizare a sesiunii de bacalaureat din acest an prevede două schimbări majore: acordarea notei „10” din oficiu pentru candidaţii care deţin certificate internaţionale de cunoaştere a limbilor străine şi instrucţiunea care stabileşte procedurile de organizare a examenelor de Bac pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, a specificat într-un interviu viceministrul Educaţiei, Igor Grosu.

Totodată, datorită unor modificări la Codul contravențional, începând din acest an, vor fi sancționate persoanele care vor facilita publicarea testelor la examenele de Bacalaureat și a celor de absolvire a clasei a IX-a înainte sau în timpul probelor. Candidaţii vor trebui să deţină un certificat care atestă un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B2 (C1 pentru candidaţii din clasele bilingve), corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Nota „10” („zece”), din oficiu, se poate acorda la oricare dintre limbile străine care au fost studiate de candidaţi pe parcursul învăţământului liceal în fiecare din clasele a 10-a, a 11-a şi a 12-a şi la care candidatul are note medii anuale pentru fiecare dintre aceste clase.

Candidaţii la examenul de Bac care deţin certificate obţinute în urma promovării examenelor cu recunoaştere internaţională au depus la secretariatul instituţiei de învăţământ, până la data de 10 aprilie curent, certificatul, în original, o cerere, în scris, prin care solicitau acordarea notei „10” („zece”) din oficiu la proba de examen la limba străină, o copie a buletinului şi trei copii ale certificatului/diplomei respective. O comisie în cadrul instituției de învățământ va analiza cererile candidaților şi le va înainta către Agenția de Asigurare a Calității, care va solicita organizațiilor internaționale care au emis aceste certificate să confirme autenticitatea acestora și doar în urma primirii din partea organizațiilor internaționale a confirmării autenticității va fi acordată nota „zece” din oficiu.

Potrivit lui Igor Grosu, şi în acest an examenele de bacalaureat vor avea loc în centre supravegheate video şi se va menține practica verificării cu detectorul de metale a elevilor care vor fi suspectați că au intrat în sala de examen cu materiale interzise. „Rămâne în vigoare și prevederea conform căreia vor fi anulate notele la toate examenele în cazul candidaților care vor fi surprinși copiind sau având asupra lor materiale interzise. Această măsură antifraudă se referă și la candidații care vor încerca să transmită subiectele rezolvate. Elevii respectivi vor avea posibilitatea să susţină examenul de bacalaureat abia în sesiunea din anul următor”, a spus Igor Grosu.

Liceenii vor intra în sala de examen cu un pix cu cerneală albastră și cu buletinul de identitate. În același timp, la proba de geografie, candidaţilor li se va permite să intre în sala de examen cu atlasul şcolar pentru geografia fizică şi geografia umană, iar la probele de matematică, fizică, informatică – cu creion simplu, riglă, radieră.
Pentru pregătirea sesiunii de Bac din acest an, ministerul de resort recomandă candidaţilor să se pregătească din manualele la disciplinele de studiu şi, pentru exersare, din testele din partea Ministerului Educației și Agenției de Asigurare a Calității, pe care le-au făcut publice.

Testele şi baremele de corectare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei de Asigurare a Calităţii la compartimentul Evaluări Naţionale, Sesiunea 2015, Teste pentru exersare: http://aee.edu.md/. Pe aceeași pagină web pot fi găsite şi testele utilizate în sesiunile anterioare. În acelaşi timp, reprezentanţii Ministerului Educaţiei afirmă că toate cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea examenelor de Bacalaureat sunt acoperite de către stat. Respectiv, candidații nu trebuie să achite nicio taxă în acest scop. Orice formă de colectare de fonduri din partea profesorilor, directorilor sau altor persoane implicate este o acțiune ilegală.

Elevii care vor fi surprinși cu materiale interzise vor fi eliminați din sala de examen, fiindu-le anulate notele la disciplina respectivă, precum și notele la celelalte examene. Candidatul va avea posibilitatea să repete examenul abia în sesiunea din anul viitor. În cazul în care frauda comisă de către candidat este constatată după încheierea examenului de Bacalaureat, Comisia Naţională de Examene are posibilitatea de a modifica rezultatele, în sensul că respectivul candidat este declarat „eliminat din examen”.

Menționăm că măsurile anticopiat promovate de Ministerul Educației au avut efecte vizibile. Astfel, a scăzut de cinci ori numărul elevilor care au încercat să aducă materiale interzise în sălile de examen. Dacă în sesiunea de examen din anul 2013 au fost eliminați peste 1000 de candidați, anul trecut numărul acestora s-a redus până la 200.
Totodată, datorită unor modificări la Codul contravențional, începând din anul curent, publicarea subiectelor examenului de bacalaureat și/sau a celui de absolvire a ciclului gimnazial, precum și a soluțiilor la acestea până la începutul examenului sau pe durata desfășurării lui se va sancționa cu amendă.

În acest an, vor susţine bacalaureatul circa 27 de mii de candidați, inclusiv 7 mii de restanțieri din anii precedenți. Sesiunea de bacalaureat se va desfășura în perioada 2-19 iunie.

The following two tabs change content below.