Noi oportunităţi pentru primari

„Fondurile europene nerambursabile nu ne scăpă de toate problemele”

Comunitatea primarilor din R. Moldova, România şi Ucraina creată recent sub egida Institutului pentru Dezvoltare şi Expertizare a Proiectelor (IDEP) la Chişinău va facilita rezolvarea problemelor regionale ale celor trei ţări. Prin intermediul noii structuri, primarii moldoveni speră că vor putea obţine mai uşor finanţarea proiectelor comunitare.

Pe de altă parte, Iurie Calestru, directorul IDEP, susţine că schimbarea la faţă a localităţilor e posibilă în cazul în care, cel puţin, viceprimarii ar fi manageri bine instruiţi.

– Cum ar putea comunitatea primarilor din R. Moldova, România şi Ucraina să schimbe viaţa oamenilor?

IDEP este instituţia ce consiliază primarii, e un centru al euroregiunilor, identifică problemele şi decide de care fonduri este nevoie. Am format o platformă viabilă pentru primăriile din cele trei ţări. Dacă nu discuţi despre problemele tale, nimeni nu le ştie. Atunci când primarii se reunesc într-o anumită regiune, au posibilitatea de a colabora pe bază de resurse financiare, dar şi umane. De altfel, există o mare problemă a resurselor umane pregătite nu doar pentru R. Moldova şi România. De aceea, primul pas în demersul nostru a fost instruirea a 160 de primari.

– Ce şanse are noua structură a autorităţilor locale de atragere a fondurilor europene?

Au şanse primăriile dornice să obţină finanţare pentru rezolvarea problemelor comunitare, în contextul structurilor euroregionale funcţionale, interesate de a avea parteneri. Totuşi suntem organizaţie apolitică, influenţată de situaţia din ţară. Am avut acceptul de cooperare a celor mai importanţi donatori europeni în R. Moldova, însă contractele de finanţare se semnează cu guvernele. În cazul nostru, încă nu avem un executiv, fapt ce influenţează negativ asupra activităţilor noastre.

„Cel puţin, viceprimarii ar putea schimba faţa localităţilor”

– Cum am putea uni micile capacităţi ale autorităţilor locale din RM în cooperarea regională? Primarii noştri pot intra într-o competiţie europeană?

Fondurile europene nerambursabile nu ne scăpă de toate problemele. E important ca primarii să fie cât mai informaţi. Să nu mai repete greşeala de atragere a investiţiilor noi, în detrimentul agenţilor economici existenţi. Întâi de toate, aceştia trebuie sprijiniţi şi, concomitent, să fie creaţi alţii noi. Persoanele fizice pot beneficia de finanţare de până la zece mii de euro pentru crearea unui nou agent economic în localitate. S-ar obţine un dublu efect: crearea noilor locuri de muncă şi vărsarea surselor în buget, în perspectiva reîntoarcerii celor plecaţi acasă.

– Cât de eficiente sunt euroregiunile în dezvoltarea rurală a R. Moldova?

Acestea nu vizează doar realizarea proiectelor pentru finanţare nerambursabilă. Ele oferă posibilitatea cooperării dintre zonele economice, va ajuta primarii să identifice noi surse de finanţare, în vederea relansării economice a localităţilor, dar şi să revizuiască planurile regionale şi naţionale de dezvoltare.

Concluzia noastră e că cel puţin viceprimarii trebuie să fie manageri bine instruiţi, certificaţi şi educaţi, pentru că având competenţele necesare, ei ar putea schimba faţa localităţilor. Ei ar lucra nu numai cu fondurile de finanţare nerambursabilă, ci ar crea şi premise pentru relansarea economică a localităţilor. Or, revitalizarea localităţilor e strâns legată şi de motivarea oamenilor de a se lansa în afaceri.

Angelina Olaru

 

The following two tabs change content below.