Noi ne facem datoria!

AMN // Platforma electorală a Alianţei „Moldova Noastră” are la bază responsabilitatea guvernării

Partidul Politic Alianţa „Moldova Noastră” şi-a reconfirmat obiectivele în evoluţia politică, economică şi socială a ţării, prin lansarea oficială a platformei sale electorale. Oferta AMN vizează perioada 2010-2014 şi este un program bazat pe responsabilitatea guvernării, un program pragmatic care stabileşte clar priorităţile şi oferă soluţii pentru domeniile vitale ale ţării.

Platforma electorală a AMN păstreză majoritatea obiectivelor incluse în programul de guvernare cu care a mers în alegerile parlamentare din 2009, conferindu-i astfel continuitate efortului de relansare a economiei, de reformare a instituţiilor statului, de sporire a nivelului de viaţă al populaţiei şi de integrare în comunitatea europeană.

În platforma electorală a AMN se spune că „pe termen lung, Moldova nu poate ieşi din sărăcie fără un sistem performant care să genereze forţă de muncă înalt calificată, să favorizeze inovaţia şi competivitatea”. În aceste scopuri, oferta AMN prevede „majorarea cheltuielilor pentru educaţie de la 8 la 10 la sută din PIB către anul 2014.

Pe termen scurt, rolul de locomotivă în procesul de relansare economică îi revine agriculturii. Echipa AMN îşi propune drept sarcină crearea, până în 2014, a câte patru întreprinderi industrale în fiecare localitate rurală şi va acorda atenţie prioritară sistemului de subvenţionare şi stimulare a fermelor familiale, încurajarea creării centrelor comunitare pentru colectarea, condiţionarea, păstrarea şi comercializarea producţiei agricole.

Alianţa „Moldova Noastră” propune un program consistent de industrializare, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, modernizarea agriculturii.

Politicile sociale ale Alianţei „Moldova Noastră” urmăresc înfăptuirea unui salt calitativ al vieţii cetăţeanului, familiei, comunităţii în ansamblu. Programul de guvernare AMN prevede majorarea pensiei lunare medii de la 50 la sută din minimul de existenţă în 2009 la 100 la sută în 2014.
Pentru aceeaşi perioadă, se propune asigurarea nivelului salariului minim pe economie şi în sfera bugetară, nu mai mic decât nivelul minimului de existenţă.

Serafim Urechean, preşedintele AMN, a declarat că, în general, pentru perioada 2010-2014, oferta partidului său arată o creştere economică medie de 10-14 la sută, astfel încât, în decurs de patru ani, valoarea Produsului Intern Brut şi veniturile populaţiei vor creşte aproape de două ori.

Platforma AMN îşi propune implicare totală pentru a se garanta educaţie performantă pentru resurse umane competitive, o creştere economică accelerată, eradicarea durabilă a sărăciei şi educarea unei societăţi solidare, investiţii străine directe pentru recuperarea decalajelor tehnologice, un cadru macroeconomic previzibil şi o politică fiscală ce ar combate economia subterană, asigurarea unui parcurs de la dezvoltarea agrară la dezvoltarea rurală şi regională, o societate sănătoasă şi puternică, într-o ţară întinerită, integrarea europeană.

Scopul major al programului de guvernare AMN este ca în 2014, după patru ani de guvernare, Republica Moldova să devină membru asociat al UE şi să fie capabilă să iniţieze negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Pe această dimensiune, angajamentele pentru perioada imediată ţintesc Semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, urgentarea negocierilor în vederea eliminării regimului de vize cu UE, asigurarea controlului parlamentar asupra politicii externe, semnarea către 2012 a unui acord de asociere cu comunitatea europeană.

Partidul Politic Alianţa „Moldova Noastră” a fost înregistrat la Comisia Electorală Centrală cu numărul 10, ceea ce înseamnă poziţia 10 în buletinul de vot, merge în alegeri cu sloganul „Noi ne facem datoria” şi păstrează drept simbol Soarele.

The following two tabs change content below.