Nicolae Negru: Curtea Constituţională e cu noi

Stopând procedura de alegere a preşedintelui, AIE a făcut o greşeală ce îi afectează profund imaginea, care era deja destul de „şifonată” în urma permanentelor certuri publice. Este evident pentru toată lumea că liderii AIE încearcă să rezolve o criză politică prin metode legislative. Ideea referendumului s-a născut din refuzul de a accepta unele compromisuri care afectează interesele de partid şi interesele personale ale lui Lupu şi Ghimpu.

Abia pomenindu-se în izolare, liderii AIE au început un dialog cu societatea civilă. Ar fi bine să discute şi cu propriii membri de partid, ca decizia finală să fie luată în mod democratic, ţinându-se cont de opiniile celor care cunosc mai bine ce gândesc alegătorii.

Cel mai mare motiv de îngrijorare în legătură cu referendumul de modificare a Constituţiei RM îl prezintă, în mod paradoxal, nu eşecul acestuia, ci tocmai succesul, căci astfel se va crea un precedent periculos din două puncte de vedere. În primul rând, se va simplifica la minimum „accesul” la corpul Constituţiei, va fi suficientă o majoritate parlamentară pentru a pune la punct un „conveier” al amendărilor constituţionale prin referendum, în funcţie de ambiţiile, interesele sau pur şi simplu de zelul legislativ al liderilor partidelor guvernante. Lucrul acesta este un rău în sine, fiindcă poate crea o instabilitate legislativă, o permanentă situaţie de confruntare electorală. Constituţia poate deveni un câmp de bătaie, de competiţie politică, fiecare actor având posibilitatea să o croiască şi răscroiască pe „gustul” său. În al doilea rând, ne putem imagina care va fi natura şi scopul revizuirii Constituţiei în condiţiile accesului la putere al comuniştilor sau al altor partide înrudite cu acesta.

Amintim cu acest prilej că recomandarea Comisiei de la Veneţia, din 2010, la solicitarea liderilor AIE, a fost că revizuirea Constituţiei se poate face doar în Parlament, cu două treimi din voturile deputaţilor, aşa cum prevede Constituţia RM, precizându-se că ultimul cuvânt în această chestiune îl are Curtea Constituţională a RM. Ulterior, Curtea Constituţională a avizat pozitiv proiectul de lege privind modificarea prin referendum a art. 78 din Constituţie referitor la procedura de alegere a preşedintelui RM. Eşecul referendumului din 5 septembrie 2010 a stopat procesul, dar, cutia Pandorei fiind întredeschisă, consecinţele le vom vedea în timp.

Deşi AIE acţionează de parcă ar avea garantat şi de data aceasta avizul pozitiv al CC, mai există prevederi legale care, dacă nu pot stopa, pot amâna referendumul de modificare a aceluiaşi articol 78. Codul Electoral stipulează că „un nou referendum republican în aceeaşi problemă poate fi efectuat după expirarea a cel puţin doi ani de la data referendumului republican precedent”. Faptul că a fost formulată o întrebare deosebită de cea din referendumul precedent, din 5 septembrie 2010, schimbă datele „problemei”? Şi, dacă nu schimbă, vor îndrăzni Lupu şi Ghimpu să modifice Codul Electoral? Amânarea, în cazul dat, i-ar determina pe liderii AIE să reia procesul de alegere a preşedintelui RM.

Curtea Constituţională poate decide că trebuie puse în aplicare şi prevederile Codului bunelor practici în materie electorală, adoptată de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), în octombrie 2002. E vorba în special despre principiul stabilităţii legislaţiei electorale ca „un element important al credibilităţii procesului electoral” şi „esenţială pentru consolidarea democraţiei”. Comisia de la Veneţia, al cărei membru cu drepturi depline este şi CC a RM, consideră că „modificarea frecventă a normelor poate dezorienta alegătorul”, care „poate conchide, în mod corect sau incorect, că dreptul electoral este doar un instrument cu care operează cei care sunt la putere şi că votul alegătorului nu mai este elementul esenţial care decide rezultatul scrutinului”. Renunţarea, într-o perioadă foarte scurtă, la proiectul alegerii preşedintelui prin vot direct în folosul reducerii numărului de voturi necesare pentru alegerea sa, pe de o parte, şi suspendarea neîntemeiată a negocierilor, pe de altă parte, e o dovadă că pentru AIE contează doar rezultatul favorabil candidatului său, indiferent de procedură, că modificările nu urmăresc decât un avantaj politic de moment.

Oricum, Curtea Constituţională rămâne singura instituţie care îi poate „aduce în simţiri” pe Lupu şi Ghimpu, îi poate coborî de la „înălţimea” ambiţiilor pe terenul legalităţii şi al practicilor democratice veritabile.

The following two tabs change content below.