„Ni hao”, „hello”, „hola”, „namaste” … //Cele mai vorbite 10 limbi de pe glob

Limba este, poate, cea mai importantă funcţie a corpului uman. Ea este, în aceeaşi ordine de idei, una din trăsăturile definitorii ale speciei umane şi resortul care a ajutat la evoluţia spectaculoasă a umanităţii. Practic, nu ne putem imagina lumea, aşa cum este ea astăzi, fără existenţa unei limbi şi a unei modalităţi de comunicare care să ne permită transmiterea rapidă a informaţiilor de orice fel. Nu trebuie decât să privim în jur, de la cărţi, reviste, radio, filme, muzică sau studii, ca să înţelegem că însăşi existenţa noastră este strâns legată de limbă. Vă prezentăm o listă a celor mai vorbite limbi din ziua de azi, sumarizând, implicit, cele mai importante limbi ale planetei…

10.Limba bengaleză – circa 230 de milioane de vorbitori

Vorbită cu precădere în Bangladesh, o ţară cu peste 120 de milioane de locuitori, şi în India (în special în statele Tripura, Assam şi Bengalul de Vest), limba bengaleză este una din cele mai uzitate limbi de pe glob, chiar dacă într-un areal destul de restrâns faţă de celelalte limbi din acest clasament. Alături de cele aproximativ 210 limbaje şi idiomuri indoariene vorbite în Asia, bengaleza a evoluat acum circa 3.000-3.200 de ani din străvechea sanscrită, mai precis din Magadhi Prakrit, limba vorbită de însuşi Budha şi unul din cele trei limbaje scrise ale Indiei antice. Limba oficială în Bangladesh şi a doua limbă ca răspândire în India, bengaleza tinde să adune cât mai mulţi vorbitori în viitorul apropiat, asta şi ca urmare a exploziei demografice din cele două ţări din sudul Asiei.

Salutul comun în limba bengaleză se pronunţă „Ei Je”.

9.Limba portugheză – circa 240 de milioane de vorbitori

Este cea mai vorbită limbă din emisfera sudică, cea de-a treia limbă ca număr de vorbitori din Occident şi este limba oficială în nu mai puţin de nouă state ale lumii. Portugheza este vorbită de peste 190 de milioane de persoane numai în Brazilia (un total de 80,08% din totalul lusofonilor lumii), de cca 22 de milioane de oameni în Mozambic şi de aproximativ 13 milioane de angolezi. Numărul portughezilor nativi se ridică şi el la aproape 11 milioane de persoane. În acelaşi timp, portugheza este vorbită oficial în Guinea Bissau, Timorul de Est, Guinea Ecuatorială, Capul Verde, Sao Tome&Principe, precum şi regiunea cu statut autonom, Macau.

Mai mult, portugheza este una din cele mai apreciate limbi de pe glob, fiind situată pe locul patru la nivel mondial în preferinţele elevilor şi studenţilor. De altfel, în Uruguay, Argentina, Venezuela, Zambia, Congo, Senegal, Namibia, Swaziland, Coasta de Fildeş şi Africa de Sud, portugheza este una dintre limbile străine obligatorii în programa şcolară. Conform UNESCO, portugheza este limba cu cel mai mare potenţial să devină limba internaţională din Africa şi America de Sud. Numai în Africa se estimează că numărul vorbitorilor de limba portugheză se va apropia de 90 de milioane în anul 2050.

Salutul în limba portugheză se pronunţă „Bom dia”.

8.Limba malaeziano-indoneziană – circa 260 de milioane vorbitori

Vorbită cu precădere în Indonezia, Malaezia, Brunei, Singapore, sudul Thailandei şi al Filipinelor, precum şi în Timorul de Est, malaeziano-indoneziana este una din cele mai uzitate limbi de pe glob, cu 40 de milioane de vorbitori nativi în Malaezia şi peste 210 milioane numai în Indonezia. Nici nu este de mirare dacă ne gândim că Indonezia este ţara formată din 17.508 insule, cu o populaţie totală ce depăşeşte 230 de milioane de locuitori, fapt ce o situează pe locul 4 în lume în topul celor mai populate ţări ale planetei.

Malaeziana este o limbă austroneziană, vorbită curent în Malaezia şi Brunei, în timp ce indoneziana este un dialect (numit şi Riau) al malaezienei. Cele două limbi împart, însă, o rădăcină comună, iar limbajele sunt atât de asemănătoare încât pot fi înţelese de ambele categorii de vorbitori fără probleme, un motiv în plus ca malaeziana şi indoneziana să fie considerate una şi aceeaşi limba.

Pentru a saluta pe cineva în maleziano-indoneziană trebuie să spui „Selamat pagi”.

7.Limba rusă – circa 278 de milioane de vorbitori

Rusa este limba cea mai răspândită, din punct de vedere geografic, din Eurasia, cea mai vorbită limbă slavă şi, totodată, cea mai răspândită limbă nativă din Europa. Este vorbită oficial în Rusia, Belarus, Kazahastan, Kîrghistan, Crimeea, Abhazia, Osetia de Sud, precum şi ca limbă secundară în celelalte foste ţări membre ale Uniunii Sovietice. De asemenea, în Israel, rusa este vorbită de o comunitate ce însumează circa 750.000 de persoane, marea lor majoritate imigranţi din fosta URSS.

În plus, rusa este una din cele şase limbi oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, iar izvoarele istorice o atestă încă din secolul al X-lea ca cea mai influentă limbă slavă din istorie. Aproximativ 164 de milioane de persoane sunt vorbitoare native ale limbii ruse, în timp ce 114 milioane o folosesc ca limbă secundară. Rusa a devenit limba de circulaţie internaţională odată cu crearea blocului comunist, atunci când, în majoritatea ţărilor aflate sub influenţa Moscovei, rusa a fost introdusă obligatoriu în programa şcolară ca prima limbă străină a tinerilor.

Transcris în alfabetul latin din cel chirilic, salutul rusesc se pronunţă „Zdravstvuite”.

6.Limba franceză – circa 300 de milioane de vorbitori

Considerată limba cea mai romantică de pe glob, franceza este vorbită oficial în 29 de ţări, existând, de asemenea, comunităţi de limba franceză în alte 57 de ţări ale lumii. Cei mai mulţi vorbitori ai acestei limbi se găsesc în Franţa, restul trăind în marea lor majoritate în Canada (în special în Quebec, Ontario şi New Brunswick), Belgia, Elveţia, precum şi în numeroase ţări africane. Numai în Uniunea Europeană există 129 de milioane de vorbitori de limba franceză, 65 de milioane dintre aceştia fiind nativi, în timp ce restul au ales franceza drept a doua limbă, statistică ce situează franceza pe locul trei în topul celor mai vorbite limbi din Uniunea Europeană după engleză şi germană.

Chiar dacă franceza, cea mai vorbită limbă europeană începând cu secolul al XVII-lea şi terminând cu începutul secolului XX, a pierdut teren în favoarea limbii engleze în preferinţele tinerilor, noile programe educaţionale din Canada şi ţările în curs de dezvoltare din statele lumii a treia anunţă un nou aflux de vorbitori de franceză, estimându-se că numărul francofonilor va atinge cifra de 500 de milioane în viitorul apropiat.

Cea mai comună formă de salut în limba franceză este „Bonjour”.

5.Limba arabă – peste 300 de milioane de vorbitori

Aproximativ 300 de milioane de vorbitori nativi, dintre care majoritatea se află în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, alături de 250 de milioane de oameni care au ales-o ca limbă secundară – acestea sunt cifrele impresionante care fac din arabă una din fruntaşe într-un clasament al celor mai vorbite limbi de pe Terra. La aceasta a contribuit şi numărul mare de musulmani de pe glob, circa un miliard, ştiut fiind că limba arabă este limba în care a fost scrisă cartea sfântă a islamului, Coranul. Limba arabă este limba oficială în nu mai puţin de 26 de state, din acestea evidenţiindu-se Egiptul, cu peste 80 de milioane de vorbitori. De altfel, existând atât de mulţi vorbitori de limba arabă, aceasta a devenit, în anul 1974, cea de şasea limbă oficială a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Araba a fost limba ştiinţelor în perioada celor 700 de ani de stăpânire arabă în Peninsula Iberică, epocă în care majoritatea lucrărilor de matematică, filozofie, medicină şi alte ştiinţe erau scrise în această limbă, cu precădere de către învăţaţi arabi. Ca în cazul altor limbi semitice, araba se scrie de la dreapta la stânga.

Un salut în limba arabă, transcris în alfabet latin, se pronunţă „Al salaam a’alaykum”.

Limba hindi – circa 490 de milioane de vorbitori

Cunoscută şi sub numele de hindi-urdu, cele două forme ale sale, hindi este una din cele mai vorbite limbi de pe glob, fiind, în acelaşi timp, una din cele 22 de limbi oficiale ale Indiei (în varianta hindi şi urdu) şi limba oficială din Pakistan (sub varianta Urdu). Trebuie spus că urdu este vorbită, în special, de populaţia de origine musulmană, în timp ce hindi este vorbită de indienii de alte religii.

Având în vedere numărul uriaş al indienilor, popor care se estimează că va depăşi în curând pe cel chinez ca număr de locuitori, este evident că limba vorbită de cei mai mulţi dintre aceştia (peste 250 de milioane de vorbitori nativi, în timp ce restul au învăţat hindi ca limbă secundară) a ajuns rapid în topul celor mai uzitate limbi de pe glob. Se pare că doar influenţa covârşitoare a limbii engleze în India a oprit hindi să devină cea mai vorbită limbă a lumii.

Pentru a saluta în hindustani, trebuie să spui „Namaste”.

3. Limba spaniolă – cca 450–500 de milioane de vorbitori

În 1999, conform unor statistici ale vremii, existau 358 de milioane de vorbitori nativi ai limbii spaniole dintr-un total de 417 milioane de vorbitori ai acestei limbi în toată lumea. Astăzi, se estimează că numarul hispanofonilor oscilează între 450 şi 500 de milioane, cea mai mare comunitate înregistrându-se în Mexic, o ţară cu o populaţie de aproximativ 112 milioane de locuitori. Spaniola este limba oficială a 20 de ţări, una din limbile oficiale ale Uniunii Europene, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a Organizaţiei Statelor Americane, asta ca să enumerăm doar câteva dintre organismele internaţionale care au adoptat spaniola. Este, în acelaşi timp, cea de a doua limbă din lume după numărul nativilor care o vorbesc, depăşind la acest capitol limba engleză.

În Statele Unite ale Americii există deja 36 de milioane de vorbitori de limba spaniolă, în unele state ale acestei ţări procentul hispanofonilor depăşindu-l considerabil pe cel al vorbitorilor de limba engleză. De asemenea, au existat propuneri ca spaniola să devină a doua limbă oficială a SUA, proiect refuzat până în prezent de autorităţile de la Washington.

Spaniola, limba derivată din latina vulgară, a cunoscut numeroase influenţe de-a lungul timpului, cele mai importante fiind cele de origine arabă, germanică, bască şi celtiberică. În prezent, spaniola castiliană este cea mai răspândită din graiurile hispanice, lucru influenţat decisiv de expansiunea Imperiului Spaniol între secolele XV şi XIX.

Un salut în limba spaniolă se pronunţa „Hola”.

2.Limba engleză – circa 508 de milioane de vorbitori

Chiar dacă numărul nativilor vorbitori de engleză (circa 350 de milioane) este depăşit de cel al vorbitorilor de limba spaniolă, numărul celor care au îmbrăţişat engleza ca a doua limbă este unul covârşitor. Există chiar estimări care indică un număr de peste 1 miliard al celor care vorbesc limba engleză. Nici nu trebuie să ne mire, dacă ne gândim că engleza a fost catalogată drept prima „lingua franca”, în adevăratul sens al cuvântului, din istoria omenirii.

Engleza este limba oficială în nu mai puţin de 53 de state ale lumii, record absolut în acest domeniu, cea mai vorbită limbă din Uniunea Europeană, şi prima limbă oficială a Organizaţiei Naţiunilor Unite. De asemenea, limba lui Shakespeare este considerată cea mai amplă, din punct de vedere al numărului de cuvinte, dicţionarul englez numărând peste 500.000 de cuvinte, fără a adăuga aici o varietate de termeni tehnici sau ştiinţifici, mai mult decât orice altă limbă europeană.

Engleza îşi are originile în graiul vechilor celţi, în limbajele anglilor şi saxonilor, triburi germanice care au invadat Anglia în secolul al V-lea d.Hr. şi în vechile limbi şi dialecte vikinge, aduse de scandinavi în secolele VIII–IX. A urmat influenţa franceză, adusă de normanzi odată cu ascensiunea lui Wilhelm Cuceritorul, precum şi cea latină, lingua franca în biserica creştină şi în rândul intelectualităţii europene din Evul Mediu.

Salut în limba engleză se pronunţa „Hello”.

1. Limba mandarină – circa 1,4 miliarde de vorbitori

Mandarina, limba oficială în China şi Taiwan, este, de departe, cea mai vorbită limbă de pe glob, depăşind engleza, din punct de vedere al numărului de vorbitori, într-un raport de cel puţin 2 la 1. Nici nu este de mirare, dacă ne gândim că majoritatea populaţiei chineze (cea mai numeroasă de pe glob) vorbeşte mandarina. De asemenea, mandarina mai este vorbită în Singapore, Indonezia, Macau, Filipine şi în puternice comunităţi chineze din SUA, Australia, Peru, Canada, Mauritius sau Rusia. Şi, cu toate acestea, mandarina este una din cele mai dificile limbaje de pe glob, un începător fiind incapabil să înţeleagă fiecare nuanţă a cuvintelor rostite de un nativ. Spre exemplu, fiecare cuvânt poate fi exprimat în cel puţin patru moduri (sau tonuri), putând însemna altceva în funcţie de modul în care este pronunţat şi de felul în care sunt accentuate sunetele.

Chineza mandarină este una din cele mai vechi limbi ale lumii care, mai mult, a păstrat neschimbată aceeaşi scriere de acum cel puţin 3.000–4.000 de ani. De altfel, mandarina este limba în care a scris însuşi Confucius, contemporanii noştri chinezi putând citi lucrările acestuia fără a avea nevoie de adaptari ale textelor antice la grafia timpurilor moderne.

Ca să saluţi în mandarina, trebuie să spui „Ni hao”. ( Cu menţiunea că „Hao” se pronunţă ca o singură silabă, iar tonul trebuie scăzut pe sunetul „a”, pentru ca apoi să fie ridicat, din nou, la final).