Ne cerem dreptul la vot

Un grup de asociații ale cetățenilor Republicii Moldova aflați în afara țării inițiază campania de colectare a semnăturilor în favoarea unor modificări ale Codului Electoral al Republicii Moldova, care ar permite votarea prin corespondență.

Diaspora contribuie în mod esențial, prin intermediul remitentelor, la supraviețuirea economiei Republicii Moldova. În același timp, anume cetățenilor emigrați li se asigură astăzi cel mai puțin posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot, care este garantat de Constituția țării noastre (Art. 38). Republica Moldova are un număr mic de Ambasade și Consulate în străinătate, ceea ce face dificilă exercitarea dreptului de vot în condițiile în care numărul votanților la fiecare birou electoral nu poate depăși numărul de 3000. Există țări în care sunt stabilite importante comunități de cetățeni moldoveni, dar unde nu există ambasadă. Există țări în care comunitățile de moldoveni sunt foarte dispersate, și distanțele pînă la ambasadă sau consulat sunt foarte mari, ceea ce face imposibilă participarea cetățenilor la vot. La alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 s-a constatat că instituirea unor birouri de vot suplimentare este un lucru pozitiv, dar insuficient. Concluzia care se impune în aceste condiții este următoarea: este nevoie de un nou mecanism, care ar permite participarea la vot a unui număr cât mai mare de cetățeni emigrați. O soluție în acest sens este votul prin corespondență. Acest tip de participare la scrutin funcționează deja în Italia, Belgia, Germania, Spania, Olanda, Elveția, Marea Britanie, SUA, Canada, ș.a. și este în curs de implementare în mai multe țări europene. Este de remarcat faptul că votul prin corespondență va fi benefic pentru toți emigranții, indiferent de opțiunile lor politice.

Grupul nostru de inițiativă îndeamnă și celelalte asociații ale cetățenilor moldoveni emigrați să participe în mod activ la campania de colectare a semnăturilor. Anexăm aici un model de Cerere, care conține solicitarea privind introducerea votului prin corespondență. Asociațiile sau grupurile de cetățeni care se vor alătura campaniei de colectare a semnăturilor sunt rugate să expedieze varianta scanată a Cererii semnate la următoarea adresă e-mail: votprincorespondenta@gmail.com

În numele grupului de inițiativă, semnează:

– Dorin Dușciac, Asociația Doctorilor și Doctoranzilor Basarabeni din Franța

– Vitalie Vovc, Asociația „IMPACT”, Franța

– Gheorghe Furdui, Asociația „Alianța pentru Sprijinirea Basarabiei”, Franța

– Elena Bespalco-Keo, Ion Ciobanu, Asociația „Pro-Diaspora France”, Franța

– Dumitru Vicol, Asociația „Jeunes Moldaves”, Franța

– Olga Coptu, Jana Reniță, „Gazeta Basarabiei”, Italia

– Veaceslav Arapan, Site-ul moldovenilor din Italia WWW.MOLDINIT.COM, Italia

– Lilia Bicec, Asociația „MoldBrixia”, Italia

– Ala Mîndîcanu, Comunitatea Moldovenilor din Québec, Canada

– Vlad Spânu, Moldova Foundation, SUA

– Elena Drăgălin, Asociația „Moldova AID”, SUA

– George Mârzenco, „Ost-West Contact”, Germania

– Sergiu Petrovschi, Comunitatea Basarabenilor din Irlanda

 

CERERE

 

Noi, subsemnații, cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați temporar în afara țării, cerem Parlamentului Republicii Moldova adoptarea de urgență a unor modificări ale Codului Electoral, care ar permite votul prin corespondență. Amintim că dreptul de vot este garantat de Articolul 38 al Constituției Republicii Moldova:

 

Articolul 38

Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales

(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se  exprimă  prin  alegeri  libere, care au loc  în  mod  periodic  prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Cetăţenii  Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani,  împliniţi  pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie  făcînd  cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege.

(3) Dreptul de  a  fi aleşi le este garantat cetăţenilor  Republicii Moldova cu drept de vot, în condiţiile legii.

 

Noi, cetățenii emigrați ai Republicii Moldova, contribuim în mod semnificativ, prin efortul nostru colectiv, la menținerea economiei țării noastre de origine pe „linia de plutire”. În schimbul acestei contribuții, solicităm următorul lucru: ca autorităţile Republicii Moldova să creeze un cadru legal propice pentru exercitarea dreptului de vot. În condițiile existenţei unui număr foarte restrâns de ambasade și de consulate ale Republicii Moldova în ţările unde locuiesc comunităţi importante de cetăţeni moldoveni, introducerea votului prin corespondenţă va permite participarea la scrutine a tuturor doritorilor.

 

Data: _______________________________

Localitatea: _________________________________

Țara: _____________________________

Organizația / Asociația (eventual): ___________________________________

 

Nr.

Nume

Prenume

Adresă

Semnătură

1        
2        
3        
4        
5        
6        
 
The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)