Ne-a umplut omida!

Larvele vătămătorilor cauzează pierderi enorme în agricultură

Timp de două săptămâni, circa 240 de culturi agricole din 24 de raioane ale republicii sunt afectate de un dăunător specific acestei  perioade, numit omida de stepă. Specialiştii din domeniu spun că în prezent asistăm la faza finală a ciclului său său de viaţă care se manifestă prin distrugerea a mari suprafeţe de culturi agricole. Dezvoltarea şi înmulţirea larvelor e cauzată şi de condiţiile climaterice.

Victoria POPA

Dăunătorul a fost depistat în special la floarea-soarelui, porumb, lucernă, soia, sfecla de zahăr. Specialiştii de la Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică (IPPAE) afirmă că focarele au luat naştere şi s-au dezvoltat rapid în acele locuri unde nu s-au lucrat pământurile – păşuni, mirişti şi alte terenuri.

Solicitat de JURNAL, doctorul habilitat în biologie, Leonid Voloşciuc, spune că un alt motiv ar fi că „nu s-au întreprins acţiuni de monitorizare şi de informare a agricultorilor privind faza de dezvoltare a acestui dăunător. Fiecare gospodar agricol trebuia să semnaleze şi să asigure condiţiile optime pentru controlul organismelor dăunătoare. Se cerea respectarea tuturor metodelor agrotehnice de combatere a acestor dăunători şi, în condiţiile în care se observa depăşirea a zece larve la un metru pătrat, era absolut necesară combaterea lor cu insecticide”.

Potrivit lui, „ravagiile cauzate de insectele sezoniere se dezvoltă temporar cu o periodicitate de 10-12 ani. Omida de stepă atacă toate frunzele, mai întâi fiind afectate cele fragede. Plantele rămân acoperite cu o pânză de păianjen. Insecta se dezvoltă rapid. De la faza de ou şi apariţia primelor larve trec doar câteva zile. O insectă femelă poate depune de la 50 până la 300 de ouă, dar am înregistrat şi până la 500-600 de ouă”.

Distrugeri în masă

Primul val de dezvoltare a omizii a fost prognozat de experţi în mai-iunie curent. Actualmente, pe teritoriul RM se răspândeşte cel de-al doilea val de dezvoltare a omizii de stepă şi în prezent asistăm la faza finală, care se manifestă prin distrugerea a mari suprafeţe de culturi afectate, care au avut loc timp de zece zile, în a doua jumătate a lunii iulie.

„Asemenea răspândire şi dezvoltare a omizii de stepă a fost prin anii 1977-1978, când mari suprafeţe de terenuri agricole din sudul şi centrul Moldovei au fost distruse de asemenea dăunători. Atunci  aceste omizi mergeau şi pe drumurile asfaltate. Stropirea cu substanţe s-a făcut masiv. Noi ţinem situaţia sub control şi, dacă pământurile sunt lucrate la timp, asemenea probleme nu apar”, relatează agronomul Simion Doroş din localitatea Pogrebeni, raionul Orhei.

De aceeaşi părere este şi fermierul Dumitru Alexeev din satul Izvoare, raionul Orhei, care are o gospodărie ţărănească, unde cultivă porumb, floarea-soarelui şi alte culturi. „Pe terenurile pe care le deţin nu avem nici un dăunător. Facem toate lucrările de câmp la timp şi dăunătorii n-au condiţii de a se dezvolta”.

Culturile agricole compromise

Leonid Voloşciuc afirmă că reprezentanţii IPPAE împreună cu cei de la Inspectoratul General pentru Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer (IGSFCS) au făcut un avertisment privind ciclurile de dezvoltare a dăunătorului respectiv. Specialiştii recomandă combaterea omizii de stepă cu pesticide. De menţionat că la temperaturi mai mari de 25 grade Celsius eficacitatea substanţelor chimice este în mare parte minimă sau nulă. Lilian Istrati, responsabil cu probleme fitosanitare, şef adjunct al IGSFCS, a comunicat că, din luna iunie, a înştiinţat agenţii economici, direcţiile raionale despre dezvoltarea în masă a omizilor de stepă. „Ultima înştiinţare a fost efectuată la 26 iulie. Din 22 de raioane unde au fost depistate focarele, 17 au fost lichidate.”

În prezent, în raioanele Floreşti (40 ha), Şoldăneşti (289 ha), Teleneşti (33 ha), Rezina (280 ha), Dubăsari (20), unde au fost depistate focare, se stropeşte cu diferite substanţe chimice, în funcţie de culturile agricole afectate. Responsabilul ne-a asigurat că, în prezent, agricultorii şi administraţiile publice locale sunt la curent cu răspândirea dăunătorului respectiv şi respectă toate condiţiile de nimicire a lui.

The following two tabs change content below.