Multstimate Domnule Profesor Aurel Grosu!

SBS_1816 copySincere urări de bine cu ocazia zilei de naștere.

Vă dorim sănătate de fier, prosperitate, bucurii de la copii şi nepoţi, noi importante realizări pe tărâm clinic şi ştiinţific.

La mulți, mulți ani!

Cu deosebit respect, colectivul IMSP Institutul de Cardiologie

Om al datoriei și al misiunii

Pentru toți prietenii și pacienții, Profesorul Aurel Grosu, Doctor cu vocație și Om deosebit, este un model demn de admirație. Profesionist, responsabil, onest, punctual, corect cu toată lumea, exigent și indulgent… Un om și un doctor care știe măsura în toate și pe care mulți discipoli și prieteni îl au drept model. Stilul și rafinamentul de care dă dovadă sunt un stimulent pentru cei din jur, dintre care mulți tind să se ridice la nivelul Profesorului Aurel Grosu.

Traseul pe care l-a parcurs, ca eminent cardiolog, savant, pedagog și profesor, autor şi coautor a zeci de articole ştiinţifice şi monografii în domeniu, extrem de valoroase (Aritmiile cardiace, Fibrilaţia atrială, Sincopele), i-au asigurat un nume notoriu. De ceva timp încoace, numele Profesorului Aurel Grosu (sau, prietenește, simplu – Aurel) exprimă mai mult decât calificativele pe care încercăm să i le potrivim noi, cei care îl cunoaștem și îi purtăm respectul…

Dragă Domnule Profesor și Prieten,

Vă dorim sănătate, putere de muncă și de creație, împliniri și satisfacții pe măsura implicării cu care răspundeți înaltei misiuni și datorii la care ați fost chemat.

La mulți ani!

Valentina BUTNARU, Larisa VDOVICENCO, Valentin BĂTRÂNAC,

în numele tuturor prietenilor, discipolilor, pacienţilor

OLEG, ÎN ACEST DOCUMENT SUNT TREI MATERIALE, LA ACEEAŞI TEMĂ!!!!!!!!!!

OLEG, ÎN ACEST DOCUMENT SUNT TREI MATERIALE, LA ACEEAŞI TEMĂ!!!!!!!!!!

Un motiv de bucurie

La IMSP Institutul de Cardiologie se munceşte 25 de ore din 24. Dar sunt și zile când ne descreţim frunţile, ridicăm privirile şi ne cinstim corifeii.

La zi de aniversare pentru prof. Aurel Grosu, putem afirma că domnul doctor a scris o istorie a Cardiologiei, a trasat itinerarii bine definite și prodigioase la zi. Încercăm să formulăm un Laudatio pentru prof. Aurel Grosu – stimă și considerație profundă, Domnule Profesor! Dacă ar exista un Oscar în medicină, domnul Aurel Grosu, pe bună dreptate, ar fi încoronat pentru întreaga activitate și ca stimulent pentru activitate productivă mulți ani înainte.

De pe poziția mea de „ostaș de infanterie”, îmi este greu să decid ce este mai important: activitatea academico-științifică sau medicina aplicată, unde Profesorul Aurel Grosu a fost întotdeauna alături de noi, la etapa grea de triere a pacienților. Cardiologia este un domeniu spectaculos, dramatic al medicinei, care necesită mobilizare totală și permanentă. Echipa de începători din perioada anilor 1983-1985, „analfabeți în cardiologie”, am învățat de la zero a desface firul în patru într-un domeniu cu multă „ceață”, sub conducerea domnului profesor.

Colegii noștri tineri de astăzi, având la îndemână cărțile de căpătâi – monografiile scrise de profesorul Aurel Grosu, vor avea în perspectivă asigurarea calității actului medical. E nevoie stringentă de metode chirurgicale de tratament ale aritmiilor prin ablație cu radio-frecvență, de defibrilatoare implantabile, pentru metode de resincronizare în insuficiența cardiacă. E nevoie de noi proiecte, de oameni curajoși și competenți și de multă inspirație. Nu-mi rămâne decât să-i doresc neobositului profesor Aurel Grosu multă sănătate și energie pentru a demara și realiza noi proiecte în domeniu.

Dezideratul „doctor de la Dumnezeu” i se potrivește de minune și rețeta vine probabil de la Liviu Rebreanu, care a observat cu multă precizie că „Inima omului în primele săptămâni ale vieții embrionare se află nu în piept, ci în cap, în mijlocul creierilor, și de abia pe urmă se coboară mai jos, despărțindu-se de creier pentru totdeauna. Ce bine ar fi dacă inima și creierul ar fi rămas împreună îngemănate. Să nu facă niciodată inima ce nu vrea creierul și mai cu seamă creierul să facă ce sfâșie inima.”

Așa să ne trăiți, Domnule Profesor Aurel Grosu, până la adânci omături, și noi pe lângă Dumneavoastră, alături!

Dr. Aurelia BUGA,

Dispensarul Cardiologic

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)