Monstruoasă, povara orgoliului…

Ţin în mână, după atâtea luni de când nu mai vreau să ştiu de această foaie mincinoasă, ţin, deci, în mână mincinosul ziar „Literatura şi arta” şi citesc interviul lui Mihai Cimpoi (22 martie 2012). Doamne, mă gândesc, atât de tare a decăzut acest om, pe care l-am venerat, om care mi-a fost coleg ani de zile…

Atât de mult să decadă, să degradeze încât să-şi hrănească orgoliile cu neadevăruri, cu minciuni gogonate, cu denigrări şi acuzaţii la adresa unor colegi!

Este de necrezut, mai ales că a atins o vârstă care s-ar fi cerut să fie a înţelepciunii… Mi-aduc aminte, în tinereţea noastră, fiind invitaţi la o întrunire, reprezentantul c.c. al p.c.m. îi oferea la deschidere cuvântul lui Andrei Lupan. Bătrânul poet-academician, cu înţelepciunea ce-l caracteriza, îi reproşă reprezentantului de la partid: „Nu, tovarăşe secretar. Noi avem preşedinte al Uniunii Scriitorilor. Dumnealui trebuie să vorbească”. Şi-l scoase înainte pe Pavel Boţu, care avea puţin peste 30 de ani, vreo 3-4 cărţi de poezie…

Mă gândesc acum, scriind aceste rânduri, unde a fost înţelepciunea domnului academician Mihai Cimpoi atunci când Adunarea Generală a USM a decis să voteze un nou preşedinte? Şi nu unul tinerel. Ci un poet de marcă, unul dintre cei mai mari poeţi români contemporani…

Nu pot să nu amintesc aici şi faptul că îndată după Adunarea Generală a scriitorilor dl Cimpoi a „organizat”, împreună cu Valeriu Matei, o „spargere” la Uniunea Scriitorilor, chemând vreo şapte poliţişti să ne aresteze sub pretextul că i s-au sustras din birou anumite documente. Când femeia de serviciu ne-a relatat că ea a lăsat uşa biroului deschisă, la cererea lui Valeriu Matei, poliţiştii, dar şi domnul Cimpoi, s-au mai potolit. Cu toate acestea, seara, la postul de radio „Vocea Basarabiei”, V. Matei a comentat cazul, minţind ascultătorii că a fost spart biroul dlui preşedinte Cimpoi, sustrăgându-se de acolo, chipurile, documente importante. Au urmat sechestrarea timp de şase luni a birourilor de la Uniunea Scriitorilor (un gest inuman, banditesc), denigrările în ziarul „Literatura şi arta”, ameninţările cu răfuiala fizică ş.a… Le-am suportat împreună pe toate, gândindu-ne că, poate, colegii îşi vor tempera „elanurile”. Dar nu! Au urmat denigrările dincolo de Prut, în publicaţii periodice, la întâlniri cu colegii din România. Le-am suportat şi pe acestea. A început şantajul, chemările în judecată… Dar, vorba ceea, toate au un capăt.

A venit momentul să limpezim lucrurile. „Evident, scrie M. Cimpoi, în acest interviu, nu poate fi nici un semn de îndoială în privinţa fraudei şi efracţiei, cum zicea un coleg de-al nostru. Buletinele, evident, au fost falsificate”.

Ne întrebăm: cine a falsificat buletinele, dacă acestea au fost pregătite de V. Matei, ştampilate sub supravegherea dumisale (USM nu a primit nici până astăzi ştampila, care se află la dl Cimpoi) şi, culmea, V. Matei, autoincluzându-se în Comisia de numărare şi validare, a fixat personal în dreptul fiecărui candidat (la preşedinţie şi în consiliu) fiecare vot?

Mai zice dl Cimpoi: „Statutul nu stipulează clar faptul că US este moştenitoarea Uniunii vechi şi este proprietara de fapt a averii pe care a deţinut-o vechea Uniune a Scriitorilor.” Vreau să vă spun, dle academician, că n-aţi lecturat varianta finală a Statutului. Dar ea a fost expediată scriitorilor prin poşta electronică. Aţi fi putut-o găsi şi pe site-ul Uniunii Scriitorilor.

Apropo despre Statut. De ce, dle academician, n-aţi perfecţionat Statutul cât v-aţi aflat în fruntea USM? De ce nu l-aţi reînregistrat din 2003 la Ministerul de Justiţie? Fiindcă era „perfect” sau poate că de pe atunci încă vă venise ideea de a desfiinţa Uniunea Scriitorilor? Aproape zece ani organizaţia scriitoricească s-a aflat în suspans. Din cauza dumitale, dle Cimpoi…

Referitor la patrimoniu… Credem că ar fi fost mai nimerit dacă aminteaţi cititorilor cum aţi prefăcut Casa de creaţie „A. Donici” în ruină. Şi aici era cu cale să vă cereţi iertare de la colegii-scriitori pentru că din „marea grijă” pe care aţi avut-o faţă de patrimoniu, dintr-o frumoasă Casă de creaţie au rămas ruinele… Ar fi trebuit, dle Cimpoi, să amintiţi şi despre maşină, pe care v-aţi însuşit-o, şi despre revista „Viaţa Basarabiei” pe care aţi acaparat-o ca pe ceva personal… În interviu aveţi grijă să nu se piardă patrimoniul… De aceea, se vede, v-aţi însuşit şi maşina, şi revista, şi ştampila, şi registrele, şi documentele ce aparţin Uniunii Scriitorilor…

Cât priveşte profitorii… Cred că e ruşinos, dle academician, să ne învinuiţi că suntem profitori, că „furăm” bani din bugetul atât de mic al USM. Mă trec fiorii când mă gândesc, dle academician, cât de tare aţi lunecat, ajungând să minţiţi, să debitaţi neadevăruri, când ştiţi bine că i-aţi semnat dlui Suceveanu contractul pentru o garsonieră la preţul de 17 mii de euro.

Mai scrie dl academician: „profitori de sume fabuloase sunt şi cei din aparatul de conducere al USM. Se dau sume, ei şi-au stabilit salarii, le-au majorat, în raport cu ceea ce era…” Şi aici comiteţi o eroare, dle academician. Salariile noastre au rămas aceleaşi, cum ni le-aţi stabilit dumneavoastră. Şi nu ne însuşim noi nici un leu. Pe 30 martie la Adunarea scriitorilor fiecare membru al USM va primi Raportul financiar şi de audit, alte documente în care sunt expuse toate veniturile şi cheltuielile de la Uniunea Scriitorilor. Şi veţi constata că noi nu primim câte două-trei salarii, cum primeaţi dvs. şi alţi colegi care acum vă împing din urmă, vă asmuţă împotriva noastră.

Ştim că USM, dacă rămâneaţi preşedinte, urma să fie umilită mai departe, clădirea privatizată, apoi înstrăinată. Cunoaştem tot interesul pentru care luptaţi acum cu noi. N-o să vă iasă, dle academician! Cât despre cărţile dumneavoastră, ediţiile princeps… sunt depozitate în lăzi speciale, la Uniunea Scriitorilor. Domnia voastră ştie despre aceasta. Aţi fost invitat de mai multe ori să le luaţi…

Aş vrea să vă informez, dle academician, că noua conducere a USM a reuşit într-un an şi cinci luni să facă mai mult decât dumneavoastră în douăzeci de ani. Proiectele desfăşurate în 2011 vor continua şi-n 2012, scriitorii se vor bucura de mai multe favoruri: burse, editare de carte, onorarii pentru întâlnirile cu cititorii ş.a., pe care nu le-au avut în cei 20 de ani de preşedinţie cimpoiană. Şi nu vrem noi să „scăpăm”, cum scrie N. Josu, de Comisia de revizie. Noi vrem să alegem o Comisie de revizie care să lucreze. Din cinci membri ai acestei comisii, doar Mihai Ştefan-Poiată lucrează. Ceilalţi, printre care şi N. Josu, nici nu vin la şedinţe.

Mai spune dl Cimpoi: „Nu  s-a respectat nici decizia Adunării Generale care prevedea repetarea ei pe parcurs de o lună, încă în 2010…”

Dl Cimpoi, dacă are memorie, ar trebui să-şi amintească faptul că după ce Nicolae Popa, preşedintele Comisiei de validare, a anunţat rezultatele alegerilor şi le-a pus la vot, înregistrându-se astfel:  pentru – 117 voturi; împotrivă – 4 voturi (M. Cimpoi, Gh. Bâlici, S. Belicov şi N. Josu), Adunarea Generală a fost încheiată. Avem înregistrarea efectuată de către colaboratorii Muzeului Literaturii Române „M. Kogălniceanu”.

Dar să vedem de ce dl Cimpoi nu fusese de acord cu hotărârea Adunării Generale?

Planul dlui Cimpoi şi al celor din anturaj era să mai câştige un mandat, deşi în dezbaterile din timpul adunării atât M. Gh. Cibotaru, cât şi Mircea V. Ciobanu, Vitalie Ciobanu şi alţii l-au îndemnat pe dl Cimpoi să se retragă din cursă. Interesul însă era mare. Şi rămâne deocamdată. Colegii-scriitori au înţeles ce fel de interes are dl Cimpoi şi compania. Nu întâmplător, depunând cerere de chemare în judecată a noii conduceri a USM, dl Cimpoi a omis din articolul 4 cu 16 al Statutului USM tocmai partea care ne dă câştig de cauză, crezând că astfel va induce în eroare completele de judecată. Nu va trece, dle Cimpoi. Căci în articolul cu pricina scrie negru pe alb: „preşedintele este desemnat prin alegere directă în bază de contracandidaţi şi prin vot secret de către membrii USM la Adunarea Generală. Se consideră ales candidatul care întruneşte în prima etapă majoritatea simplă de 50%+1 a voturilor membrilor prezenţi la adunare. În cazul în care nici unul din pretendenţi nu întruneşte majoritatea simplă, se organizează alegeri repetate. În această etapă rămân 2 candidaţi, dintre care preşedintele se va desemna conform numărului mai mare de voturi acumulate”. Prin urmare, dl academician a apelat intenţionat la partea întâia a articolului, care presupune alegea preşedintelui din 3 şi mai mulţi contracandidaţi. Aici, fireşte, sunt necesare 50%+1. În cazul nostru, au fost din prima doar doi candidaţi. Şi, conform Statutului USM, când avem doar doi candidaţi, „preşedintele se va desemna conform numărului mai mare de voturi acumulate”. Credem că nu este nevoie de nici un comentariu.

Cât despre faptul cine trebuie să fie preşedinte al USM, Adunarea Generală a USM şi-a spus cuvântul.

Lăsaţi-ne să lucrăm, dle Cimpoi. Pentru noi schimbarea la Uniune nu e un simplu slogan. Vă îndemnăm să ne lăsaţi în pace. Nu ne purtaţi prin procese de judecată. Noi vrem să muncim, vrem să facem cu adevărat ceva pentru scriitori. Şi chiar facem…

Vlad ZBÂRCIOG,

Secretar al Uniunii Scriitorilor din Moldova

 

 

 

 

 

 

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)