Ministrul Justiţiei cere revocarea judecătorului Popovici

Alexandru Tănase, ministrul Justiţiei, solicită revocarea judecătorului Dorin Popovici. Acesta a contestat, la 15 martie curent, la Consiliul Superior al Magistraturii decizia Colegiului Disciplinar din 05 martie 2010 prin care judecătorului Dorin Popovici i s-a aplicat o pedeapsă sub formă de mustrare aspră.

Reamintim că, la 09 februarie 2010, ministrul Justitiei a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii şi a solicitat intentarea procedurii disciplinare în privinţa judecătorului Dorin Popovici, care a examinat, la 9 aprilie 2009, dosarele Oxanei şi Ludmilei Radu în Comisariatul General de Poliţie. Potrivit lui Tănase, Dorin Popovici a judecat cauzele în afara instanţei de judecată, încălcând astfel principiul de imparţialitate şi independenţă, violând grav obligaţia de asigurare a atmosferei respectuoase şi a solemnităţii desfăşurării şedinţelor de judecată. Popovici a examinat cauzele sumar, limitându-se la constatarea formală a identităţii persoanelor ale căror cauze erau examinate, bazându-se pe constatările din rapoartele ofiţerilor de poliţie, fără a administra alte probe şi fără a solicita explicaţii şi declaraţii de la contravenienţilor. Totodată, potrivit mărturiilor Oxanei şi Ludmilei Radu, Popovici nu a asigurat accesul contravenientelor la serviciile unui avocat şi nu a asigurat caracterul public al procesului.

La 5 martie curent, Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a recunoscut că judecătorul Judecătoriei Buiucani, Dorin Popovici, se face vinovat de săvârşirea abaterilor disciplinare, şi anume încălcarea principiului de imparţialitate şi a eticii judiciare. Colegiul de judecători i-a aplicat sancţiunea disciplinară sub formă de mustrare aspră.

Sancţiune excesiv de blândă

Alexandru Tanase a decis să conteste această decizie, deoarece, în viziunea sa, sancţiunea aplicată de Colegiul Disciplinar judecătorului Dorin Popovici poartă un caracter formal şi poate încuraja alţi judecători să recurgă la fărădelegi similare. Mai mult, anterior, Consiliul Superior al Magistraturii a refuzat prelungirea mandatului de judecător pentru Mihail Drosu şi Sergiu Crutco, aceştia fiind privaţi de dreptul de a mai exercita funcţia respectivă pe motiv că ar fi judecat cauze în afara instanţelor de judecată. Ca gravitate şi impact social, abaterile comise de judecătorul Dorin Popovici sunt mult mai grave decât abaterile comise de ex-judecătorii Mihail Drosu şi Sergiu Crutco, consideră ministrul Justiţiei.

Anterior, judecătorul Popovici a declarat că, la 9 aprilie 2009, a examinat în incinta Comisariatului General de Poliţie 42 de dosare în 7-10 minute fiecare. În contestaţia depusă la Consiliul Superior al Magistraturii, ministrul Justiţiei conchide că sancţiunea aplicată judecătorului Dorin Popovici este excesiv de blândă, nu-şi atinge obiectivul de prevenire a săvârşirii unor încălcări similare, diminuează încrederea publică în sistemul judecătoresc şi în probitatea judecătorilor.

Judecătorul Dorin Popovici nu a comentat deocamdată aceste declaraţii.

Svetlana Corobceanu

The following two tabs change content below.
Svetlana Corobceanu

Svetlana Corobceanu