Ministerul Justiţiei a confirmat că Arcadie Suceveanu este noul preşedinte al Uniunii Scriitorilor

Ministerul Justiţiei a emis pe 2 decembrie o decizie prin care a fost înregistrată în Registrul de Stat al organizaţiilor necomerciale Uniunea Scriitorilor din R. Moldova, condusă de noul preşedinte al USM, Arcadie Suceveanu, ales la adunarea generală a membrilor USM din 29 octombrie 2010.

Precizăm că noul consiliu al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova, ales în cadrul acestei adunări generale, a solicitat Ministerului Justiţiei să facă modificări în Registrul de Stat privind alegerea noului conducător al Uniunii Scriitorilor. După ce a examinat solicitarea în decurs de 30 de zile, Ministerul Justiţiei (MJ) al RM a emis decizia de înregistrare a USM, prin care este confirmată legitimitatea rezultatelor adunării generale a USM. Amintim că rezultatele alegerilor din USM au fost contestate de ex-preşedintele Mihai Cimpoi şi de un grup de scriitori. Acad. Mihai Cimpoi nu a fost de găsit pentru a comenta decizia Ministerului Justiţiei.

USM îşi poate desfăşura activitatea în deplină legitimitate

Arcadie Suceveanu a declarat pentru JURNAL că, după ce MJ a înregistrat USM în frunte cu noua conducere, Uniunea Scriitorilor îşi poate desfăşura activitatea în deplină legitimitate şi normalitate. Joi, 9 decembrie, bunăoară, va avea loc o şedinţă a membrilor noului consiliu al USM, care vor stabili ce acţiuni va întreprinde Uniunea Scriitorilor în timpul cel mai apropiat.

Remarcăm că Arcadie Suceveanu şi-a propus să dinamizeze şi să modernizeze activitatea Uniunii Scriitorilor, scopul noii conduceri fiind Schimbarea. Programul preşedintelui Arcadie Suceveanu conţine următoarele deziderate: „Vom elabora o strategie de îmbunătăţire a imaginii US, va fi organizat un Club al sponsorilor şi prietenilor US, vom iniţia întâlniri periodice cu membrii Comisiei de Cultură din Parlament, cu reprezentanţi ai autorităţilor ce sprijină constant activitatea USM”.

Va promova Schimbarea

Arcadie Suceveanu mai subliniază că „activitatea Uniunii Scriitorilor va fi cât se poate de transparentă pentru toţi membrii săi” şi că va propune constituirea unei Comisii pentru Relaţii Externe care să se ocupe de promovarea valorilor noastre peste hotare, de organizarea schimburilor culturale cu alte ţări, de iniţierea şi susţinerea unor activităţi de traducere din şi în limba română. Noua conducere a USM „va promova o politică de susţinere şi atragere în Uniune a unor tineri de talent. Alături de editurile Prut internaţional, Cartier şi Arc, USM va contribui la revigorarea tradiţionalelor concursuri pentru debut şi va pleda pentru reluarea seriilor „La steaua” şi „Prima verba”, pentru reînfiinţarea în cadrul US a Clubului literar al tinerilor scriitori”.

Potrivit lui A. Suceveanu, USM va depune eforturi pentru a iniţia un program de burse de creaţie acordate de US unor scriitori angajaţi în proiecte literare de anvergură. Anual, Consiliul va decide acordarea unui număr de 4-5 burse unor scriitori de valoare, nu neapărat pensionari, dar care realizează un venit lunar mai mic de 1500 de lei.

Preşedintele USM va propune de asemenea Consiliului spre validare un nou regulament de acordare a premiilor US. Premiile vor fi mai puţine la număr, dar mai consistente financiar.

Irina Nechit