Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene despre schimbarea regulilor de călătorie în UE

„Recent, s-a reușit atingerea unui compromis final confirmat pe 25 aprilie 2018 de către Comitetul reprezentanților permanenți ai guvernelor statelor membre ale UE (COREPER), compromis salutat de către Comisia Europeană”, se menționează într-un răspuns al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova (MAEIE) la solicitarea JURNAL de Chișinău.

„Pentru moment, textul nu a fost făcut public, fiind anunțate doar unele elemente ale acestuia. Pentru a deveni lege în cadrul UE, compromisul respectiv urmează să fie adoptat de către plenul Parlamentului European și de către Consiliul UE. Este planificat că ETIAS va deveni operațional până la finele anului 2021”, se menționează în răspunsul MAEIE.

„Prin ETIAS se propune introducerea autorizaţiei de călătorie pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe ale UE, menită să permită să se stabilească dacă prezența lor pe teritoriul statelor membre ale UE nu constituie un risc în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică.”

„Deținerea unei autorizații de călătorie valabile urmează să devină o condiție suplimentară de intrare pe teritoriul statelor membre ale UE, însă simplul fapt de deținere a unei autorizații de călătorie nu va conferi în mod automat dreptul de intrare sau de şedere.”

„În viziunea Comisiei Europene, colectarea prin intermediul ETIAS a informațiilor privind toți pasagerii care călătoresc fără viză în spațiul Schengen și identificarea în baza informațiilor date a eventualelor probleme de securitate înaintea deplasării în spațiul respectiv ar urma să contribuie la gestionarea mai eficientă a frontierelor externe ale UE, precum și la sporirea securităţii interne a UE și securității cetățenilor UE.

ETIAS face parte din cadrul pachetului mai amplu privind „Frontierele Inteligente”, axat pe rolul sistemelor de informații în ceea ce privește îmbunătățirea gestionării frontierelor externe, a securității interne,a luptei împotriva terorismului și criminalității organizate.

Atât propunerea inițială a Comisiei Europene, cât și proiectul poziției Parlamentului European conțin prevederile privind categoriile de solicitanți, care vor fi scutiți de plata taxei aferente autorizației de călătorie. Prevederile compromisului din 25 aprilie 2018 la acest subiect încă nu au fost făcute publice.

Astfel, Comisia Europeană a propus ca scutirea să vizeze doar copii cu vârsta sub 18 ani. La rândul său Parlamentul European a optat pentru aplicarea scutirii respective față de persoanele cu vârsta sub 18 și peste 60 de ani; membrii familiilor persoanelor, care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului UE; studenții, absolvenții care urmează cursuri postuniversitare și profesorii însoțitori a căror ședere are drept scop studiile sau formarea educațională; cercetătorii care călătoresc cu scopul de a desfășura o activitate de cercetare științifică; reprezentanții organizațiilor non-profit cu vârsta de cel mult 25 de ani care participă la seminare, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații non-profit.”

The following two tabs change content below.