Migrația a devenit un subiect care ne preocupă

Orice provocare înseamnă noi oportunități și dimensiuni, iar multiculturalismul și diversitatea duce la dezvoltare durabilă și beneficii, dacă acestea sunt valorificate, gestionate corect și transformate în sursă de inspirație și creativitate.

DSCO254325Diaspora înseamnă mai mult decât remitențe. Diaspora contribuie continuu la dezvoltarea vieţii economice şi sociale și este o valoare și un potențial de dezvoltare atât pentru țara de origine, cât și pentru țara de destinație a migranților. Aceste și alte subiecte au fost discutate la Oslo, în cadrul conferinței diasporei sub denumirea „Diasprenori” – a înțelege mai bine cum diaspora creează locuri de muncă”, unde diasprenori (antreprenori din diaspora) din diverse părţi ale lumii, stabiliți cu traiul în Norvegia, organizații și asociații de afaceri și-au împărtășit experiențe și cunoștințe investiționale.

Consulul onorific al R. Moldova la Oslo, dna Esenia C. Steckmest, cu suportul informativ și consultativ din partea NEXUS Moldova, IOM Moldova și Biroului pentru relații cu diaspora, a vorbit despre diaspora moldovenească, emigrația din Republica

DSCO254322Moldova și impactul acestui fenomen asupra țării de origine, despre remitențe și unde acestea sunt prioritar concentrate, despre volumul relativ scăzut de remitențe alocat pentru investiții în afaceri, dar și despre interesul înalt față de posibilitățile de a investi în localitățile de baștină, despre experiențele proprii, precum și a venit cu recomandări pentru diasprenori și factori de decizie.

„Diaspora activă are o dorință puternică de a contribui la dezvoltarea țării de origine, dar întâlnește greutăți și provocări, care sunt, mai mult sau mai puțin, similare multor țări de origine, cum ar fi birocrația, corupția, lipsa unui sistem bine funcțional, lipsa calității în servicii, muncii calificate, scepticismul, managementul de la distanță etc.

DSCO254323Este nevoie de creat mai multe mecanisme moderne, reciproc avantajoase, de valorificare a potențialului diasporei, mecanisme de apropiere, deschidere, construire sau reconstruire a încrederii reciproce, care poate fi obținută prin muncă, fapte concrete și o bună comunicare”, a accentuat doamna consul.

Diaspora calificată poate fi implicată în procese consultative și decizionale la nivel local și central, poate fi inclusă în consilii de administrare a întreprinderilor publice și private, iar în acest sens ar putea atât circula, cât și lucra de la distanță.

The following two tabs change content below.