Metoda inedită prin care reduci facturile la energie

Serviciile ESCO sunt o soluţie pentru instituţiile publice care vor să implementeze proiecte de eficienţă energetică, dar nu dispun de resursele necesare

IMG_0853 (2)

În ultima vreme se vorbeşte tot mai mult despre performanţa energetică a clădirilor în condiţiile în care consumul de resurse energetice este în continuă creştere, iar majoritatea clădirilor sunt vechi şi nu au prevăzute sisteme care să economisească energia. Un instrument al viitorului în acest sens sunt serviciile de tip ESCO (Energy Service Company), prin care o companie furnizează soluții de eficientizare a consumului de energie a unei clădiri, recuperându-și investiția din economiile realizate ulterior de către beneficiar la plata facturilor.

Mariana ŞALAMAC

Beneficiile utilizării serviciilor de tip ESCO, dar şi oportunităţile pentru companiile ce vor presta astfel de servicii au fost prezentate de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică din R. Moldova în cadrul unui seminar organizat la 22 martie curent.

„Republica Moldova are angajamente internaționale ca, începând cu 2019, toate clădirile publice noi să aibă consum energetic aproape egal cu zero. În cazul construcțiilor vechi, municipalitățile pot beneficia de servicii energetice care oferă acces la tehnologii și finanțare a măsurilor de eficiență energetică, ce nu ar putea fi implementate în alte condiții. ESCO este în acest sens instrumentul viitorului în domeniul eficienței energetice”, a declarat directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Mihail Stratan.

Cum funcţionează companiile ESCO

Prin proiectele de eficienţă energetică concepute şi implementate în diferite instituţii publice sau clădiri rezidenţiale, firmele ce prestează servicii de tip ESCO asigură reducerea cheltuielilor cu energia astfel încât economia realizată să acopere în final costurile finanţării proiectului.

„Mecanismele ESCO presupun soluții tehnice și financiare din partea unei companii, în cazul în care beneficiarul nu are banii necesari, fapt caracteristic pentru 90% din populația R. Moldova. Compania garantează obținerea unei economii, iar beneficiarul achită factura pe care a avut-o până la implementarea soluțiilor de eficientizare energetică. Câștigul companiei este obținut din diferența de factură. Astfel, cu cât aceasta va fi mai mare, cu atât mai rapidă va fi recuperarea investițiilor”, a explicat Nicolae Zaharia, managerul Proiectului „ESCO Moldova – transformarea pieței energetice prin introducerea companiilor de servicii energetice”.

Printre serviciile furnizate de firmele ESCO se numără: auditul energetic, elaborarea şi implementarea proiectului, identificarea celor mai bune posibilităţi de finanţare, suport în operare şi întreţinere, monitorizarea şi evaluarea economiilor de energie.

Serviciile ESCO sunt o inovaţie în R. Moldova, pentru întreprinderi acestea reprezentând pe de o parte o nouă oportunitate de business în domeniul eficienţei energetice, iar pe de altă parte o modalitate de atragere a capitalului privat în sectorul eficienţei energetice. Potrivit lui Nicolae Zaharia, în prestarea serviciilor de tip ESCO se implică mai ales firme care au deja experienţă în realizarea proiectelor inginereşti. „Anul trecut, am organizat o vizită de studiu în Cehia pentru a vedea cum se realizează acolo proiecte de eficientizare energetică, pentru care şi-au manifestat interesul reprezentanţii a circa zece companii din R. Moldova”, a declarat Nicolae Zaharia.

O nouă modalitate de finanţare a proiectelor

Serviciile ESCO sunt atractive în special pentru instituţiile publice (şcoli, grădiniţe ş.a.), care duc lipsă de resurse pentru investiţii capitale. „Chiar dacă costul unui contract de performanţă energetică este mai mare comparativ cu un contract de lucrări sau de prestări servicii, modelul ESCO este unul avantajos pentru beneficiari, deoarece aceştia nu riscă practic cu nimic, riscul tehnic şi financiar fiind asumat de către firma ESCO. Totodată, condiţia rambursării investiţiei doar din economiile obţinute ulterior la plata facturilor garantează implementarea celor mai necesare măsuri de eficienţă energetică”, a explicat managerul Proiectului ESCO Moldova.

„Pentru autorităţile publice locale, acest model este avantajos şi pentru că nu afectează rata de îndatorare a primăriei, un indicator pentru care există o limită ce nu trebuie depăşită atunci când se solicită resurse externe”, a adăugat Zaharia.

Pentru început, 20 de clădiri din capitală

La prima etapă, Programul ESCO Moldova este orientat doar spre beneficiari din mun. Chişinău. Timp de patru ani, cât va dura proiectul, este planificată implementarea proiectelor de eficienţă energetică în 20 de clădiri, dintre care 15 instituţii publice şi cinci clădiri rezidenţiale.

După cum a precizat Nicolae Zaharia, primul tender pentru selectarea companiilor prestatoare de servicii de tip ESCO va fi lansat de către Primăria Chişinău în iunie 2016. În anul curent, Fondul pentru Eficienţă Energetică planifică să implementeze cel puţin două proiecte în cazul unui scenariu pesimist şi cinci în cazul unei evoluţii pozitive. Bugetul unui proiect va varia între 50 şi 200 de mii de dolari, iar perioada de recuperare a investiţiei între trei şi cinci ani.

Potrivit managerului de proiect, principala provocare în calea popularizării serviciilor ESCO în R. Moldova este starea actuală a clădirilor, care au un grad înalt de uzură şi necesită reabilitare ce nu ţine de eficienţa energetică.

Garanţii pentru împrumuturi

În statele dezvoltate, preocupate de eficientizarea consumului de energie, serviciile de tip ESCO au devenit foarte populare şi sunt finanţate de beneficiar. În R. Moldova, pentru a crea experienţe reuşite în dezvoltarea companiilor de servicii energetice, dezvoltarea lor este susţinută la prima etapă prin crearea unui fond de garantare a împrumuturilor (FGI) din contul căruia se va oferi „gaj lichid” în proporţie de 100% firmelor care, pentru implementarea proiectelor, vor accesa împrumuturi de la Fondul pentru Eficiență Energetică.

Valoarea FGI este de 900 de mii de dolari, iar suma împrumuturilor care vor putea fi contractate este estimată la 3 milioane de dolari. În prezent, sunt în proces de definitivare regulamentele de funcționare a mecanismului de garantare.

Dosar

Proiectul „ESCO Moldova – transformarea pieței energetice prin introducerea companiilor de servicii energetice” are un buget total de 1.450.000 de dolari finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF) și co-finanțat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova. Perioadă de implementare: 2014–2018.

Proiectul își propune să reducă volumul emisiilor de CO2 directe cu cel puțin 68.000 de tone și al emisiilor indirecte de CO2 cu cel puțin 240.000 de tone în perioada de impact a proiectului. Totodată, va fi sprijinită Primăria Chişinău la îmbunătățirea utilizării energiei în clădirile din capitală, în mod special, în clădirile din subsectorul instituțional și în blocurile locative din sectorul rezidențial.

SURSA: eco.md