Marea familie a drumarilor

Foto: Victoria Popa

„Da, lucrez, dar care-i problema? Trăim în Republica Moldova!”

 Mulți angajați dintre cei circa 180 ai Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” sunt legați prin diferite grade de rudenie. Foști angajați ai întreprinderii ne-au comunicat că acolo ajungi să lucrezi doar prin pile și nimeni nu este angajat în bază de concurs. Acest lucru ni l-a confirmat și fostul ministru al transporturilor, Iurie Chirinciuc. Experta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Kalughin, ne-a comunicat că aceasta este o încălcare a regimului conflictului de interese. Cazurile ar fi trebuit să fie sesizate de Autoritatea Națională pentru Integritate și să se ia o decizie în privința acestora.

Publicarea investigației „Drum legat de Curmei” în paginile ziarului a stârnit reacții printre unii angajați ai Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD). Potrivit unor surse cărora le păstrăm anonimatul, la ASD sunt și alte încălcări grave, ilegalități care nu sunt făcute publice, şi anume că, mai mulți angajați  ai Administrației de Stat a Drumurilor sunt legați prin relații de rudenie.

„Toți cei care vin la această întreprindere se angajează „pe pile”, fără concurs”, ne-a spus sursa. Chiar în prezent sunt mai multe posturi vacante, dar nu se anunță niciun concurs și nici pe site-ul întreprinderii, nici la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă unde am telefonat nu sunt anunțate posturile vacante din întreprinderea respectivă.

 Posturi vacante (in) disponibile la ASD

Mariana Velișco, angajată la Agenția Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă, a comunicat pentru JURNAL de Chișinău că Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor nu are înregistrate posturi vacante de muncă pe site-ul angajat.md .

Nici pe site-ul acestei întreprinderii de stat, la Direcția resurse umane, nu sunt publicate anunțuri pentru locurile disponibile. „De exemplu, în Serviciul secretariat este o funcție vacantă de specialist principal, și la Serviciul juridic,  funcţia de consultant este, la fel, liberă. Un post vacant există și pentru funcția de șef al Serviciului management ingineresc, Direcţia investiții străine. La 29 decembrie 2017, a fost eliberat din funcție șeful Serviciului e-transformare, comunicare, Ghenadie Gore”, ne-a mai spus sursa noastră.

Am telefonat la Serviciul e-transformare, comunicare ca să vedem dacă postul de muncă este liber. Funcționarul Alexandru Grosu ne-a confirmat că funcția este vacantă, Ghenadie Gore fiind eliberat din funcție la începutul acestui an.

Despre faptul că nu au posturi vacante de muncă ne-a comunicat și șefa Serviciului resurse umane și secretariat, Carolina Anțalovschi. Funcționara ne-a explicat că nu au locuri de muncă pentru alții, adică pentru persoane din afară, „acestea pot fi suplinite doar de către angajații întreprinderii”, sugerându-mi că, dacă sunt în căutarea unui loc de muncă, pot transmite CV-ul pe adresa electronica a întreprinderii.

Dinastiile de la Administrația de Stat a Drumurilor

La ASD lucrează soții Iurie și Galina Pașa și fiica acestora, Alina, cuplul Cristian și Natalia Dragalin, familia Alesia și Vladimir Popov, Alina și Ruslan Anii, Valeriu și Elena Stratan. Tot la ASD lucrează tații cu fiii şi fiicele. În această relație de rudenie este Ion și Dorina Drucec, Nicolae și Andrian Ciobanu, Andrei și Artur Iazinschii.

Solicitat de JURNAL de Chișinău, Ion Drucec, directorul adjunct al Î.S. ASD, ne-a mărturisit că șefa Serviciului management financiar, Direcția investiții străine, Dorina Drucec, într-adevăr este fiica lui. Funcționarul nu vede nicio problemă că lucrează cu fiica sa în aceeași întreprindere. „Eu nu-mi pun semnătura pe actele care ajung la ea. Activitățile noastre nu se intersectează”. Mai mult, funcționarul ne-a spus că s-a angajat la ASD cu doi ani mai târziu decât fiica sa.

 La serviciu soția se subordonează soțului

Nici Iurie Pașa, director adjunct al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, nu vede niciun conflict de interese în situaţia ca la aceeași întreprindere de stat să lucreze soția sa, Galina Pașa, șef Serviciu control lucrări rutiere, Direcția tehnică, iar în funcția de consultant în Serviciul procurări, Direcția Investiții Străine, să fie angajată fiica lor, Alina (Nikulcha) Pașa. Funcționarul ne-a spus că soția sa lucrează de mulți ani la această întreprindere, apoi s-a angajat el și fiica lor.

L-am contactat telefonic și pe șeful Serviciului licitații, Direcția e-Proiecte, Cristian Dragalin, și l-am întrebat dacă lucrează cu soția în aceeași întreprindere. Surprins – de altfel ca și ceilalți angajați – că-l întrebăm, funcționarul ne-a informat că „Da, lucrez, dar care-i problema? Trăim în Republica Moldova!”. Menționăm că soția acestuia, Natalia Dragalin, activează în calitate de specialist în Serviciul financiar, Direcția economico-financiară.

Nici directorul general al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Gheorghe Curmei nu rămâne în urma subalternilor săi. Aici e angajată verișoara sa, Diana Lupu, șefă a Serviciului procurări, Direcția Investiții străine, responsabilă de selectarea companiile străine care participă la licitații pentru construcția drumurilor. Amintim că la organizarea concursului pentru licitaţia internaţională la renovarea  Drumului R6M1-Ialoveni ar fi fost scoase de la licitație trei companii străine. Am contactat-o telefonic pe Diana Lupu, vara lui Curmei, să ne spună ce grad de rudenie o leagă de directorul general al întreprinderii, funcționara n-a vrut să vorbească. Aceasta ne-a sugerat să-i transmitem întrebarea prin poșta electronică. Diana Lupu n-a răspuns nici prin e-mail. Nici Gheorghe Curmei nu răspunde la apelurile noastre telefonice.

Rude apropiate ale angajaților MEI și ASD

Potrivit sursei noastre, soțiile și fiicele unor funcționari ai Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) lucrează specialişti la Administrația de Stat a Drumurilor.

Tatiana Rogovei, consultant, Serviciul proiectări și devize, Direcția Construcții și reparații capitale în cadrul ASD, este soția lui Radu Rogovei, șef al Direcției infrastructură de transport de la MEI.

Victoria (Usataia) Ghidicova, sefa Serviciului financiar, Direcția economico-financiară a ASD, este sora lui Anatol Usatâi, secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Anastasia Bostan, specialist coordonator, Serviciul resurse umane și secretariat, Direcția administrativă, este fiica lui Iurie Bostan, șef serviciu la MEI.

Alina (Cuculescu) Mârza, consultant la Serviciul management financiar, Direcția investiții străine a ASD, este fiica lui Andrei Cuculescu, fost șef al Direcției drumuri al MTID şi ex-director general al ASD.

L-am întrebat pe ex-ministrul drumurilor, Iurie Chirinciuc, dacă atunci când era în funcția de ministru era la curent cu situaţia privind legăturile de rudenie ale angajaților de la ASD. Fostul ministru ne-a spus că nu e bine că sunt neamuri, totuşi aceste filiaţii nu ar fi cel mai periculos fenomen care se întâmplă la ASD.

 Cum sunt drumurile aşa sunt şi specialiștii

„Acolo sunt oameni care nu au nimic în comun cu această instituție și sunt plasaţi în funcții diferite. La ASD, toți erau angajaţi fără concurs, studii în domeniu, prin relații”, ne-a spus Chirinciuc.

Pentru a combate practica vicioasă atunci când era ministru la transporturi, domnia sa ne-a spus că a inițiat o reformă la ASD împreună cu ex-viceministrul Vitalie Rapcea, responsabil de această reformă.

„Am inițiat reforma prin care să schimbăm radical lucrurile. Și am început a o aplica, chiar am început a organiza concursuri, pentru a angaja specialiști, am majorat salariile angajaților astfel ca ei să fie evaluați periodic și remuneraţi conform  indicilor evaluării. Nu a durat mult pentru că am plecat din funcții”, ne-a mai spus Chirinciuc.

Potrivit lui Vitalie Rapcea, Consiliul de Administrație al ASD, din care a făcut parte, a desfășurat o serie de acțiuni pentru a îmbunătăți considerabil guvernanța corporativă în cadrul  ASD. Una din aceste acțiuni constă în aprobarea, în data de 29 decembrie 2016, prin procesul-verbal nr. 12. al „Regulamentului privind ocuparea funcției prin concurs în cadrul Întreprinderii de Stat Administrația de Stat a Drumurilor”, a deciziei Consiliului de Administrare al ASD, prin care a fost interzisă angajarea în cadrul întreprinderii altfel decât prin desfășurarea concursurilor conform regulamentului aprobat. Regulamentul a fost plasat și pe site-ul ASD, în prezent însă link-ul către acesta nu este activ.

Referindu-se la cuplurile care lucrează la ASD, experta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Kalughin, ne-a comunicat că, potrivit legii privind declararea averii și intereselor personale, conducătorul întreprinderii de stat și adjunctul întreprinderii de stat cad sub incidența Legii cu privire la declararea averii și intereselor personale. Bineînțeles că nu ar trebui ca adjuncții să aibă în subordine persoane care Ie sunt apropiate, pentru că, având această relație familială, ar putea să nu fie suficient de corecţi în exercitarea atribuțiilor de serviciu. E vorba de un potențial conflict de interese, pentru că adjunctul ia anumite decizii importante pentru persoanele care-i sunt în subordine. Fără îndoială, sunt nişte cazuri în privinţa cărora ar trebui să se sesizeze Autoritatea Națională pentru Integritate și să se ia o decizie în privința acestora.

 

The following two tabs change content below.