Manifestări Mircea Eliade

IMG_1755Mircea Eliade și reverberațiile posterității

Un eveniment cultural, care a coborît, asupra spațiului citadin, spiritul lui Mircea Eliade, s-a desfășurat în incinta Bibliotecii „On. Ghibu” și în sala de festivități a Liceului „Mircea Eliade” (28-29 martie). E vorba de Manifestările cultural-științifice „Mircea Eliade”, ediția 20. Prin susținerea de durată a Bibliotecii „On. Ghibu”, prin receptivitatea oamenilor binevoitori, prin entuziasmul moderatoarei Veronica Postolache (inițiator și organizator) și cu ajutorul lui Dumnezeu, evenimentul, devenit tradiție, a realizat un deziderat eliadesc: viața cerebrală este fermentul personalității. Înfruntînd, de ani de zile, intemperii sociale și umane, susținută, recent, de noul director al Liceului, domnul Grigore Vasilache, prin implicarea activă a catedrei de română din liceu, moderatoarea acestui eveniment a trasat puntea unui parteneriat cu Biblioteca „On. Ghibu” , astfel încît spiritul lui Eliade a fost readus între pereții Liceului care îi poartă numele.

Evenimentul a fost onorat de atenția unor personalități notorii. Astfel, cei prezenți au putut asculta mesajele de salut expediate cu această ocazie. Biograful român Mircea Handoca (prezent la prima ediție a Manifestărilor, 1995), scrie: „Îmi amintesc cu plăcere zilele cînd am vizitat, cu două decenii în urmă, Liceul „Mircea Eliade” din Chișinău. Entuziasmul colectivului profesoral și al elevilor a fost excepțional. Sufletul acestor Manifestări unice a fost și este profesoara Veronica Postolachi, inițiatoarea Cursului Eliade”. Mariana Gorczyca, oaspete frecvent de-a lungul anilor, menționează: „Din partea Colegiului Național „Mircea Eliade” din Sighișoara, dar și a mea personală, salut longevitatea și perseverența în actul de cultură a celor implicați în conceperea și facerea manifestărilor dedicate personalității uriașe a scriitorului și savantului Mircea Eliade. Salut, mai cu seamă, eforturile de ani și ani ale Veronicăi Postolachi, fără de care mi-e greu să cred că patronul spiritual al instituțiilor noastre de învățămînt ar mai fi fost celebrat și omagiat atît de pro-fund”.

Biograful american Mac Linscott Ricketts aduce la cunoștință unele cărți noi despre Mircea Eliade, apărute în primul deceniu al sec. 21. Aceste lucrări substanțiale se referă la corespondența completă dintre Eliade și Henry Pernet, un student care i-a devenit prieten apropiat; sau la corespondența dintre I. P. Culianu și Ricketts; la corespondența dintre Eliade și evreii români, pentru a demonstra că a fost liber de antisemitism ș.a. Este demn de remarcat că, în Israel, va apărea prima carte despre M. Eliade: „Evident, interesul față de activitatea și lucrările profesorului Eliade crește din ce în ce mai mult. Discipolii săi vor avea multe lucruri noi de citit în anul care vine”.

Simpozionul internațional cu genericul Mircea Eliade și reverberațiile posterității a fost susținut prin comunicările participanților de la Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reșița (Adela Schindler-Lungu, profesoară, și Silvana Alice Sorescu, elevă). Comunicările de excepție, susținute de prozatorul Vl. Beșleagă, cercetătorii Alexandru Cosmescu, Nina Corcinschi (AȘM), Nina Negru (cercetător literar, bibliotecară la Liceul „Mircea Eliade”), au încurajat eforturile elevilor dornici de a descoperi, în opera lui Eliade, un manual de educare a voinței, de modelare a propriei personalități. Pe parcursul a două zile, tinerii exegeți au configurat „harta sufletească a generației” lui M. Eliade, demonstrînd necesitatea cărții-călăuză, pentru a-i feri pe adolescenți de naufragiul existențial. Astfel, tinerii de la diverse instituții (Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reșița, liceele „Mircea Eliade”, „Al. I. Cuza”, „Nicolae Iorga” din Chișinău, „Toader Bubuiog” din Bubuieci, „Petru Rareș” din Soroca) și studenți de la USM au demonstrat, prin comunicări captivante, că „personalitatea e sensul vieții tinerei generații, prin care se soluționează toate conflictele, toate crizele, toate nostalgiile” (M. Eliade).

Concertul de închidere a evenimentului (recital de muzică și poezie), pe lîngă participanții de la instituțiile sus-numite, a fost susținut și de elevi ai Liceului „Toader Bubuiog”, ai Gimnaziului „Nicolae Costin”, culminînd cu un spectacol în cheie eliadescă, ai căror actori au fost liceenii-gazdă, aplaudați cu publicul ridicat. Sala arhiplină a găzduit profesori din diverse instituții, elevi de toate vîrstele, părinți, prieteni fideli ai manifestărilor – plasticianul Victor Cobzac, scriitoarea Claudia Partole, profesoara Maria Covalenco, președintele Uniunii Pedagogilor din Moldova, jurnalista Mariana Gabura. Momente de maximă și inedită emoție au fost dăruite prin declamarea a două poezii de Adrian Păunescu: Veche și inutilă scrisoare lui Mircea Eliade și Vis cu Eliade.

Manifestările s-au încheiat cu depunere de flori și poze la bustul lui Eliade și poze de grup cu toți participanții în sala de festivități a Liceului-gazdă, în care puteai să admiri expoziții de carte, documente și materiale, fotografii care dezvăluiau evoluția evenimentului din 1995 și pînă azi. Tuturor participanților la Simpozion li s-au oferit premii de carte din partea Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, a Bibliotecii „On. Ghibu”, a Liceului „Mircea Eliade” și din biblioteca personală a moderatoarei Veronica Postolache.

Cronicar (V.P.)

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)