Manager şi dascăl cu vocaţie

Prin dascălii din slujba ei, şcoala ilustrează gradul de cultură al societăţii. Una dintre personalităţile capabile să tonifice viaţa ei este doctorul în istorie, conferenţiarul universitar, Nicolae Chicuş, rectorul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. S-a văzut aspiraţia lui spre cultură şi cunoaştere încă de pe când era student. Avea rezultate excelente. În 1978, a absolvit Facultatea de Istorie şi Pedagogie a UPS „Ion Creangă” cu eminenţă. Peste 14 ani avea să revină de unde a plecat – la facultate – de data aceasta, decanul ei. Iar peste 18 ani este ales în calitate de rector al universităţii.

Într-un timp, la facultate domnea o criză învăluită de incertitudine: în cinci ani se schimbaseră mai mulţi decani.

Dacă în prezent Universitatea „Ion Creangă” a ajuns să aibă o strălucită şcoală de istorie e şi aportul fostului ei absolvent, Nicolae Chicuş. El a introdus noi metode şi procese de instruire, a întreprins un şir de schimbări în planurile de studii. Cultura lui ştiinţifică şi pedagogică a fost apreciată de senat, el fiind numit vicepreşedinte al Comisiei metodice a U.P.S.C.

Nicolae Chicuş a organizat pregătirea specialiştilor de istorie în 9 profiluri înrudite, ceea ce permite amplasarea lor mai eficientă în câmpul muncii în condiţiile concurenţei, când numărul de ore la obiect scade.

Odată cu creşterea numărului de deţinători ai diplomelor de bacalaureat se cere restructurarea cursurilor normative, se impune renunţarea la predarea materialului factologic sau, cel puţin, reducerea lui în favoarea problemelor istoriografice, predării problematizate. Pentru aceasta e necesară o mobilitate a corpului profesoral. De aceea dl Chicuş acordă o mare atenţie procesului în cauză.

Ce pondere trebuie să aibă cursurile opţionale la facultate? Cine are dreptul şi calificarea să apară în faţa tinerilor învăţăcei la aceste ore de aprofundare ştiinţifică? Decanul pune pe prim-plan calitatea, nu cantitatea. La facultate sunt invitate pentru a ţine cursuri personalităţi notorii din România, Bulgaria, SUA, din alte ţări. O problemă majoră este şi planul de învăţământ la cursurile de masterat. Dl Chicuş a venit şi aici cu propuneri concrete.

Astăzi, ca şi până acum, o problemă-cheie o constituie permanenta lui grijă faţă de completarea corpului profesoral cu specialişti de înaltă calificare. Rectorul nu a aruncat ca învechită cerinţa „Cadrele hotărăsc totul”. Dimpotrivă, e convins că astăzi mai mult ca niciodată cadrele trebuie să aducă schimbarea. În calitate de preşedinte al Comisiei Republicane de Atestare, el a elaborat programa pentru examenul de calificare la gradul I şi superior. Este exigent, dar, totodată, şi un mare susţinător al tinerilor învăţăcei, coautor al curriculumului la istorie pentru învăţământul preuniversitar şi al manualelor de istorie modernă a românilor pentru clasele a VIII-a şi a XI-a.

Colectivul UPS „Ion Creangă” îl felicită cordial cu prilejul aniversării a 60-a de la naştere. Vă dorim, domnule rector, multă sănătate, ani fericiţi şi rodnici! Să fiţi curat ca lacrima şi bogat ca pământul!

 Gheorghe GONŢA,                                                                                                                    doct. hab. în istorie, prof. universitar