“Licurici”, un teatru prietenos şi mereu inspirat

Festival/ Gala Internaţională a Teatrelor de Păpuşi se va desfăşura între 7 şi 14 octombrie

Teatrul de păpuşi, socotind după izvoadele ajunse până la noi, numără cinci milenii de existenţă. Trupa Licurici, răvăşluind arhivele memoriei, împlineşte 65 de anişori. Şi cu izvoade, şi fără izvoade, teatrul de pe strada 31 August 1989 are istorie, are blazon, are martori-veterani, are spectatori la început de cale.

Fără a mă considera povăţuitor sau teoretician-păpuşar, spun că Teatrul Licurici este o lume care vibrează continuu. Este o omenime care zămisleşte încântare, graţie, muzică, dans, colorituri grăitoare, plutiri în imagini de vis „prin poveste rostogol”.

Teatrul „Licurici”, la 65 de ani

Licuriciul vechi, Licuriciul nou are un fel al său unic de a fi: deschis, prietenos, boem, care îi stă foarte bine la şaizeci şi cinci de veleaturi. Întâlnim aici vârstnici ai scenei care îşi păstrează o admirabilă prospeţime şi tinereţe sufletească.
Întâlnim aici actori-începători, cu caş la gură, totalmente dedaţi teatrului şi artei de animaţie. Licurici e un univers şi o suflare în care s-au definit, s-au maturizat regizori, actori, scenografi, butaforişti, iluminişti, administratori, tehnicieni. Toţi pe deplin stăpâni pe măiestria lor, „brăţară de aur”. Toţi absolut convinşi că doar în această formă de activitate teatrală şi-au găsit justificări de creaţie şi de viaţă.

Căsuţa cu poveşti este un privilegiu şi o responsabilitate. Un privilegiu fiindcă orice seminţie omenească nu are ceva mai scump şi mai drag decât „urmaşii urmaşilor noştri”, pe care păpuşarii sunt datori să-i scoată în lumea mare. O responsabilitate pentru că tinerei generaţii nu i se poate vorbi în orice limbaj, ci doar în unul. În cel care înglobează adevărul, frumuseţea, candoarea. Mai este un avantaj. Păpuşa, care nu-i un simplu obiect sau jucărie ca multe altele. Păpuşa e fiinţa înviată de alte fiinţe. Cel care o mânuieşte îi insuflă formă, conţinut, gând şi farmec. Prin PĂPUŞĂ descoperim uimiţi lumea copiilor şi a copilăriei.

Titus Jucov, animatorul Galei Internaţionale a Teatrelor de Păpuşi

Ediţia a patra a Galei Internaţionale a Teatrelor de Păpuşi Licurici-65, considerată ca un obiectiv important al întâlnirilor competitive, permite tuturor creatorilor de spectacole de pe diferite meridiane să-şi aprecieze producţiile artistice. Să discute – spontan sau organizat – să analizeze noile curente şi formule regizorale, scenografice, interpretative, dramaturgice, muzicale, coregrafice. Titus Jucov, animatorul acestui prestigios festival, a pornit de la ideea de a evidenţia creativitatea păpuşarilor noştri – teatrul de păpuşi şi valorile culturii universale – în vederea cercetării posibilităţilor de a înscrie arta de animaţie naţională în circuitul valorilor europene. Judecând după titluri, după orizontul tematic, după bogăţia de idei, după varietatea subiectelor, Licurici a reuşit să facă corp comun cu acel nivel de cultură şi spiritualitate care-i justifică naşterea scenică.

Ediţia curentă a Galei impune atenţiei necesitatea creării unui fond de dramaturgie specifică, în forme noi, pe temelia căreia, inovând şi explorând nelimitatele posibilităţi ale genului, prin apelul la o varietate de mijloace de expresie scenică, Licurici îşi situează operele artistice la un înalt carat artistic. Semnul acestui nivel de astă dată este Luceafărul. Spectacol care, prin regia inspirată a lui Titus Jucov, prin scenografia sugestivă a Ninei Zabrodin, prin surprinzătoarea simfonie a lui Valentin Dânga, prin vocile copleşitoare ale lui Ion Ungureanu, Vitalie Rusu, Andrei Moşoi, Vlad Ciobanu, Elenei Frunză şi, indiscutabil, prin excelentele păpuşi mânuite cu virtuozitate de Svetlana Radu, Alexandra Albeneţanu, Irina Boiarkin, Jana Basu, Nina Lefter, Diana Nimijan, Vladislav Şeluh, Andrei Madan, rămâne o demonstraţie de profesionalism, ingeniozitate, rafinament, deşi nu puţine au fost dificultăţile înscenării capodoperei literaturii universale. Sprijinindu-se pe virtuţile actorilor Arcadie Strungaru şi Andrei Prepeliţă, directorul de scenă oferă un exemplu de comunicare filosofică a unor stări şi sentimente eterne.

Ediţia a IV-a a Galei se va desfăşura între 7 şi 14 octombrie

Cea de a patra ediţie a Festivalului, a tradiţionalei de acum, întâlniri a teatrelor de animaţie, desfăşurată la Chişinău între 7 şi 14 octombrie, impresionează prin amploare: 21 de spectacole prezentate de 17 colective, 175 de participanţi dintre care 130 de actori, 19 regizori, 11 pictori-scenografi, 6 dramaturgi, 9 critici – toţi la un loc cuprinşi într-un judicios program de perfecţionare şi competitivitate profesională.

Însoţiţi de devotata lor strajă de corp – păpuşi, măşti, marionete –, limpezi la chip precum e ademenitoarea rază a Luceafărului, vrăjitorii de pe strada 31 August 1989 aduc la începutul acestei toamne cu arome îmbătătoare de gutui coapte „transfigurările magice ale nevârstniciei”, fermecând din nou privirile neastâmpărate ale puradeilor năstruşnici (şi a bunicilor lor!), dornici de poveştile din ziua de ieri spre poveştile din ziua de mâine.

Pavel Proca