Legea privind accesul la informaţii, ignorată de autorităţi

Legea privind accesul la informaţii şi cea privind transparenţa în procesul decizional continuă să fie ignorate, mai ales la nivel municipal, raional, local. Acestea sunt concluziile Raportului de monitorizare „Accesul la informaţie şi transparenţa în procesul decizional: atitudini, percepţii, tendinţe”, elaborat de Centrul „Acces-info”.

Multe autorităţi şi instituţii publice ignoră cererile de acces la informaţie, nu fac publice proiectele de decizii şi nu implică cetăţenii în procesul de luare a deciziilor. O bună parte dintre reprezentanţii instituţiilor publice şi ai societăţii civile nu cunosc prevederile actelor nominalizate.

În cadrul monitorizării au fost expediate la adresa a 943 de instituţii publice de toate nivelurile cereri în care acestea urmau să comunice date din rapoartele anuale privind executarea Legii privind transparenţa în procesul decizional. Rezultatele răspunsurilor la cereri constituie, în ansamblu, 34,5 la sută. E un procent mai ridicat decât anul trecut, când acest indice a fost de numai 22,6 la sută, susţin autorii raportului.

Aceştia au remarcat evoluţia în ceea ce priveşte atitudinea autorităţilor / instituţiilor publice de nivel central faţă de cererile de acces la informaţie – din 40 de instituţii din această categorie doar cinci instituţii nu au răspuns cererilor: Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

Rămâne a fi extrem de nesatisfăcător numărul răspunsurilor la cereri din partea autorităţilor instituţiilor de nivel municipal, raional şi local, care constituie doar 32,1% (291 de instituţii din 903). Mai puţin transparente s-au dovedit a fi primăriile din raioanele Briceni, Ocniţa, Căuşeni, Sângerei, Orhei, Basarabeasca, Ştefan-Vodă şi Cahul.

În aceeaşi perioadă, reprezentanţii centrului „Acces-info” au chestionat 183 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi 263 de reprezentanţi ai societăţii civile din patru centre raionale şi zece localităţi rurale. Scopul chestionării a fost de a studia percepţiile intervievaţilor privind diverse aspecte ale informării, consultării şi participării publicului. Rezultatele confirmă faptul că ambele procese sunt puţin cunoscute publicului. Astfel, 59,5% de reprezentanţi ai APL şi 46,8 % de reprezentanţi ai societăţii civile au indicat că au auzit „puţin” şi „foarte puţin” despre Legea privind accesul la informaţii. (jurnal.md)

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)