Lapte cu țârâita

În unele centre de colectare a laptelui se adună în trei zile câte 30-40 de litri