La mulţi ani, Roland Vieru!

Roland Vieru. Foto: Nadejda Roşcovanu

Maestre Roland Vieru! Cu ocazia jubileului de 70 de ani pe care i-aţi împlinit ieri, echipa JURNALULUI de Chişinău vă urează la mulţi ani! Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, inspiraţie şi puteri cât să vă ajungă până la adânci bătrâneţi! Sperăm că măcar unul dintre copiii dumneavoastră împrăştiaţi prin lume se va întoarce într-o zi la Cernoleuca, să vă(ne) continue rostul!

„Când am pătruns pe tărâmul „conacului” familiei Vieru şi am ascultat amintirile lui Roland, fiul pictorului Igor Vieru care îi continuă cu devotament rostul, mi-a venit un gând: Dumnezeu a hărăzit fiecare născut în această familie cu preaplinul de talent şi dăruire tocmai ca prin numele lor, ce-şi are obârşia la Cernoleuca, să păstreze puţinele vestigii culturale ale neamului nostru aflate în localitate. Iar casa asta în care continuă Roland Vieru să investească toată agoniseala de-o viaţă, cum făcea şi tatăl său, Igor, este doar un pretext pentru ca această familie cu suflu dumnezeiesc, moştenit din tată în fiu, să nu se depărteze de opera şi planurile Creatorului. Ca Cernoleuca să dăinuie în timp”, fragment din reportajul „Casa sufletului nostru”, publicat la 6 mai 2016 (http://www.jc.md/casa-sufletului-nostru-reportaj-din-cernoleuca-lui-igor-vieru/).