La Chişinău s-a deschis Centrul de Informare a Muncitorilor Migranţi

880.000  de muncitori migranţi din ţările UE sunt victime ale muncii forţate, în special femeile – 58%, dintre care 30% din cazuri ţin de exploatarea sexuală, arată datele Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) prezentate la deschiderea recentă a primului Centru de Informare a Muncitorilor Migranţi (CIMM) la Chişinău.

Centrul îşi propune să-i informeze pe muncitorii migranţi despre drepturile pe care le au atunci când pleacă la munci în statele europene.

Potrivit datelor OIM, majoritatea muncitorilor migranţi din UE activează în domeniul agriculturii, lucrului casnic, în fabrici şi în construcţii.

„Aceştia sunt nedreptăţiţi şi umiliţi, dar nu întreprind nimic pentru a nu-şi pierde serviciul. Problema ţine şi de mentalitatea cetăţeanului care pleacă peste hotare, uitând sau neştiind că acolo are drepturi ca şi la el acasă. Moldovenii trebuie să fie conştienţi că nu poţi trăi cu gândul doar la bani. Există şi demnitate umană. Un cetăţean bine informat este respectat de către patron”, a explicat specialistul în comunicare şi relaţii cu publicul de la CIMM, Tatiana Corai.

„Prin munca forţată, persoanele sunt obligate de către patroni sau intermediari să muncească împotriva voinţei lor, prin violenţă, ameninţări, deposedarea de actele de identitate, ameninţarea cu deportarea. În majoritatea cazurilor, oamenii nu-şi cunosc drepturile, pentru ei fiind primordială găsirea unui loc de muncă”, a comunicat în cadrul unei conferinţe de presă, Mihail Cebotari, jurist la Centrul de Informare a Muncitorilor Migranţi (CIMM).

Svetlana Boincean, reprezentant IUF în Moldova, a comunicat că „mulţi cetăţeni moldoveni, care muncesc în Italia, Portugalia şi alte state din UE nu-şi cunosc drepturile şi muncesc ani de-a rândul fiind exploataţi la maxim de angajatori, devenind victime ale muncii forţate, în special cei care se angajează în domeniul agriculturii. Oamenii nu-şi cunosc drepturile, dar nici nu încearcă să se informeze”. Potrivit ei, o ieşire din situaţie pentru moldovenii plecaţi la muncă peste hotare este aderarea la organizaţiile sindicale. Mulţi migranţi moldoveni se plâng de condiţiile proaste în care muncesc, de neachitarea salariilor, iar cei care nu au şedere legală nu îndrăznesc să anunţe autorităţile responsabile când întâmpină diverse dificultăţi.

„Fiecare cetăţean care intenţionează sau merge la muncă peste hotare trebuie să-şi cunoască drepturile, chiar dacă se află în alt stat. În fiecare ţară e necesar să fie create instituţii care să-i susţină pe muncitorii migranţi, iar instituţiile de acest gen trebuie să se bucure de încrederea cetăţenilor”, a declarat directorul Programului pe ţară al Centrului American pentru Solidaritate Internaţională a Muncii, Tristan Masat.

CIMM a fost deschis la o iniţiativă sindicală şi activează în parteneriat cu Centrul American pentru Solidaritate Internaţională a Muncii şi Uniunea Internaţională a Angajaţilor din Industria Alimentară (IUF) cu sediul la Geneva. Consultaţiile juridice oferite de CIMM persoanelor interesate sau care muncesc peste hotare sunt gratuite.

Centrul a fost lansat la 28 septembrie 2012, având ca scop informarea moldovenilor migranţi privind drepturile pe care le au când pleacă la muncă într-o ţară europeană. Doritorii de a obţine informaţii pot să apeleze la adresa: bulevardul Ştefan cel Mare 67, bir. 412, sau să sune la numărul de telefon: 022 27-22-20.

Victoria POPA

 

The following two tabs change content below.