La această etapă de manuscris nu poate fi scoasă o carte // Dreptul la replică

 

În virtutea dreptului de a comenta, vă rog să publicaţi precizările mele la interviul dnei Irina Nechit cu dna Nina Negru „Nu este normal să fie sabotată o lucrare sociologică despre lectură în R. Moldova”, publicat în „Jurnal de Chişinău” din 29 iunie 2012.

 

Aduc la cunoştinţa redacţiei că interviul conţine informaţii neverificate. Bunăoară, Nina Negru afirmă că directorul BNRM, dl A. Rău, împiedică apariţia cărţii „Timpul şi spaţiul lecturii în republica Moldova”, pe care în formă de manuscris l-am citit din scoarţă în scoarţă, şi că directorul A. Rău a încercat să-şi pună numele de coordonator al lucrării, chestiune despre care aflu pentru prima dată.

 

Cu certitudine vă informez că dna Nina Negru a înaintat la Consiliul Ştiinţific (CŞ) al BNRM materialele anchetei sociologice în manuscris, şi nu în carte. Şi că în aceste materiale nici o pagină nu atestă titulatura de coordonator a domnului A. Rău, ba dimpotrivă, coordonator (RM) s-a autointitulat dna Nina Negru (p. 31, 49 ale manuscrisului). Totodată vă informez că lecturarea, remiterea către recenzenţi şi organizarea dezbaterii materialelor la şedinţele CŞ este atribuţia secretarului CŞ, ceea ce a şi făcut dna dr. Tatiana Luchian. Dl director A. Rău nu a fost implicat nicicum în acest proces. Mai mult decât atât, dna Nina Negru a procedat de o astfel de manieră încât A. Rău nici nu a avut acces la aceste materiale.

 

În urma şedinţei Consiliului Ştiinţific din 5 iunie curent, la care s-a discutat calitatea şi probitatea ştiinţifică a materialelor cercetării sociologice „Timpul şi spaţiul lecturii în R. Moldova”, atât recenzenţii, cât şi membrii CŞ au evaluat materialul manuscris şi şi-au expus obiecţiile pe marginea cercetării, menţionând că lucrarea are mari lacune, mai ales partea teoretică care trebuie substanţial redusă, să fie instituit un compartiment special de metodologie a cercetării, de asemenea se cere o altă structură, studiul trebuie să aibă un scop bine determinat. La această etapă de manuscris nu poate fi scoasă o carte.

 

Având în dezbatere materialele cercetării sociologice „Timpul şi spaţiul lecturii în R. Moldova”, CŞ a decis: Departamentul Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie (V. Osoianu, N. Negru) va asigura îmbunătăţirea materialelor de raport şi aducerea lor în concordanţă cu rigorile ştiinţifice şi procedurale spre a fi prezentate consiliului pentru aprobare; acelaşi departament va prezenta spre discuţia Consiliului concepţia cărţii ce urmează a fi elaborată în baza materialelor cercetării. Decizia a fost acceptată de dna Nina Negru şi apoi să faci nişte gesturi contrare, lipsite de etică – nu mai concep.

 

Prin acest interviu a fost prejudiciată buna imagine a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, a conducerii ei, a organului ştiinţific – Consiliul Ştiinţific al BNRM, pe care am onoarea să-l conduc de peste 10 ani.

Aleasa noastră preţuire,

Petru Soltan,

membru titular al Academiei de Ştiinţe a RM,

membru de onoare al Academiei Române

 

2 iulie 2012

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)