Kroll: Documentele arată implicarea unui grup mare de companii care aveau legătură cu Ilan Shor

Al patrulea raport Kroll: 40 de persoane implicate, dar numele lor este confidenţial; Recuperarea activelor delapidate va dura până la doi ani

Au fost identificate aproximativ 40 de persoane fizice care fie au beneficiat în urma fraudei din sistemul bancar sau care au facilitat frauda. Încasările pe conturile personale sau ale companiilor cunoscute aflate în legătură cu aceste persoane fizice constituie aproximativ 50 milioane de dolari SUA. Lista potenţialilor beneficiari rămâne însă confidenţială, iar recuperarea activelor delapidate va dura minimum între 18 luni şi doi ani.

Sunt concluziile celei de-a patra note informative despre progresul înregistrat de compania Kroll, anunţă Banca Naţională a Moldovei. Companiile Kroll şi Steptoe & Johnson ar fi prezentat BNM o strategie pentru a iniţia acţiuni în justiţie în multiple jurisdicţii pentru obţinerea în continuare a informaţiilor şi a activelor care au fost delapidate.

„Din cauza naturii multi-jurisdicţionale a acţiunilor judiciare propuse şi complexitatea proceselor implicate, se preconizează că etapa de recuperare va dura minimum între 18 luni şi doi ani. Pe lângă iniţierea etapei de recuperare a activelor, investigaţia şi analiza suplimentară a fraudei va continua pentru a sprijini procedurile juridice în curs de desfăşurare şi pentru a obţine mai multă claritate despre beneficiarii fraudei”, anunţă BNM

Potrivit raportului Kroll, documentele obţinute demonstrează în mod clar implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii din R. Moldova, care au acţionat concertat şi care aveau legătură cu Ilan Shor („Grupul Shor”). Cel puţin 75 de companii au format acest grup coordonat. În perioada 2012–2014, volume semnificative de credite au fost acordate acestui grup de companii de către cele trei bănci. Aceste fonduri au fost transferate în mod predominant pe conturile bancare deschise în două bănci din Letonia, înainte de a fi spălate printr-o reţea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din Letonia. Marea majoritate a acestor conturi au fost deschise pe numele unor companii înregistrate în Marea Britanie sau în locaţii off-shore precum Belize, BVI şi Panama.

În urma acestui proces complex de spălare a banilor, majoritatea fondurilor au fost redirecţionate în R. Moldova pentru a plăti expunerile de credit existente, a crea impresia că acestea au constituit împrumuturi corporative veritabile şi pentru a permite creşterea portofoliului de credit, în timp ce suma de aproximativ 600 milioane de dolari SUA a fost disipată în conturi bancare din numeroase jurisdicţii.

Frauda respectivă a avut la bază un mecanism complex de spălare a banilor pentru a asigura continuitatea procesului de creditare. Lichiditatea a fost gestionată şi coordonată între cele trei bănci din R. Moldova prin multiple depozite interbancare, fiind înregistrate garanţii false în bilanţurile zilnice prezentate Băncii Naţionale ale Moldovei şi stabilit un descoperit de cont (overdraft) fals în registrele contabile pentru a permite continuarea procesului de creditare. Comitetele de creditare din cadrul băncilor au fost conturnate, iar creditele au fost aprobate de către consiliile de administraţie ale băncilor care erau controlate de către „Grupul Shor”.

Urmărirea fondurilor este în curs de desfăşurare şi sporeşte în complexitate datorită diverselor niveluri şi ramificaţii ale mecanismului de spălare a banilor la care au fost supuse fondurile de împrumuturi frauduloase în cadrul mecanismului de bază de spălare a banilor. Sumele depistate până în prezent au fost urmărite pe conturi din multiple jurisdicţii, în mare parte la alte bănci din R. Moldova, în afara celor trei bănci implicate (185 milioane dolari SUA), Cipru (63 milioane dolari SUA), China şi Hong Kong (61 milioane dolari SUA) şi Elveţia (23 milioane dolari SUA). Aproximativ 200 de milioane de dolari SUA au fost transferaţi pe conturile mai multor bănci din Letonia, care au fost supuse în continuare unui mecanism complex de spălare a fondurilor.

O parte din fondurile transferate în Moldova a servit pentru achiziţionarea unor active. Valoarea totală a acestor active nu este încă stabilită, dar ulterior se vor întreprinde acţiuni în acest sens, prin cooperare cu Procuratura Generală. Adiţional, investigaţia a scos la iveală legăturile între beneficiari individuali ai fraudei şi companii care au beneficiat sau au facilitat săvârşirea acesteia. Aproximativ 40 de persoane fizice au fost identificate, care fie au beneficiat ca urmare a fraudei, fie au facilitat frauda. Încasările pe conturile personale sau ale companiilor cunoscute ca fiind în legătura cu aceste persoane fizice constituie aproximativ 50 milioane de dolari SUA.

Majoritatea beneficiarilor individuali au primit sume de sute de mii de dolari SUA, dar investigaţiile la zi au dezvăluit de asemenea companii, care ar putea fi în legătură cu persoane fizice, pe conturile cărora au fost transferate zeci de milioane de dolari. Scopul transferului acestor fonduri nu a fost încă stabilit. Nu este clar dacă persoanele care au primit fonduri au fost direct implicate în fraudă sau dacă plăţile au fost efectuate sub formă de cadouri sau de remunerări pentru servicii sau bunuri. Lista potenţialilor beneficiari trebuie să rămână confidenţială pentru a evita un impact negativ asupra posibilităţii de recuperare ulterioară a fondurilor delapidate.

Din 25 noiembrie 2016, când a fost publicată nota informativă precedentă, BNM a semnat un acord de dezvăluire cu Banca Centrală a Ciprului şi a continuat cooperarea cu alte autorităţi internaţionale de reglementare financiară pentru a sprijini urmărirea fondurilor de împrumut frauduloase şi pentru a corobora în continuare mecanismele de fraudă.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)