Judecătoarea responsabilă de cazul votului din diasporă a declarat în 2012: „O mașină se deplasa pe 3 străzi în același timp”

chistol

Dosa­rul „Dias­po­ra vs R. Mol­do­va” este exa­mi­nat de către magis­tra­ta Jude­că­to­ri­ei sectorului Cen­tru din mun. Chişinău, Dje­ta Chis­tol, care lucrează în domeniul judecătoresc din 1996. Ea a devenit faimoasă în 2012 datorită deciziei în care se menţiona: „O mașină se deplasa pe trei străzi în același timp”.

Judecatoarea Dje­ta Chis­tol a recunoscut că a comis erori în încheierile pe care le-a emis prin faptul că ar fi fost „supraobosită”. Cole­gi­ul dis­ci­pli­nar al Consiliului Superior al Magistraturii a res­pins atunci plân­ge­ri­le depu­se pe nume­le acesteia și a avertizat-o să fie mai aten­tă.

În total, 143 de cetăţeni moldoveni stabiliţi în Italia, Marea Britanie, Irlanda, Franţa cer, în premieră, în instanţa de judecată constatarea violării dreptului la vot. Aceştia sunt reprezentaţi de avocaţii Eduard Digore şi Veronica Mihailov Moraru.

Avocaţii solicită constatarea încălcării dreptului la vot şi constatarea unei atitudini discriminatorii faţă de cetăţenii din diasporă.

Reclamanţii care s-au adresat în instanţa de judecată au făcut în unele cazuri sute şi chiar mii de km ca să poată vota, dar, după mai multe ore de aşteptare, au fost informaţi că nu mai sunt buletine de vot. Potrivit avocaţilor, în total peste 4000 de persoane din Franţa, Canada, Germania au fost lipsite de posibilitatea de a-şi exercita dreptul la vot.