Jocul Rodicăi Mandache e de o mare forță artistică

La audiția de la Ramada-Majestic, București, a spectacolului radiofonic „Sfaturile Melaniei – de la Nistru până la Dunăre” (producție a Teatrului Național Radiofonic din București) m-am exprimat lapidar, spunând că textul reprezintă o sociologie, o demografie, o filosofie și o creație artistică. Să detaliez.

Cred că Melania reprezintă Basarabia rurală.Textul este o sociologie rurală, tratând toate problemele unui sat basarabean de-a lungul istoriei, din momentul în care Melania a devenit conștientă de sine și a constatat alternanța existenței românilor și a venirii rușilor în Basarabia până la vârsta ei de 84 de ani. Copilăria, logodna, căsătoria, plecarea soțului după două luni, în armată, unde a stat patru ani, urmărirea din partea socrului, devenit detectiv, pentru a se convinge de fidelitatea nurorii, toate acestea sunt rememorate de Melania, înainte de venirea echipei de la televiziune pentru a-i lua un interviu.

Între timp, îi vin anumite idei pe care ea le consideră sfaturi pentru tineri și le notează în caietul ei în care sunt înscriși toți morții satului, de până atunci, precum și versuri și alte gânduri. Relațiile dintre oamenii satului, cazuri limită – înnebunirea unui bărbat, grija Melaniei de a-și păstra cinstea, hărnicia ei, – toate acestea îi revin în minte. Melania are fire de poet și chiar scrie versuri, ba joacă și în diferite scenete comice provocând ilaritate în sala de spectacol. Melania și-a descoperit talentul de a împăia păsări. Una dintre casele ei (are trei case în ogradă!) este plină cu astfel de exemplare. Pasărea pe care i-a dăruit-o fiica ei și cu care Melania discută, moare într-o zi. Melania așteaptă venirea celor de la televiziune pentru a face o demonstrație. Când aceștia nu mai vin, din cauza viscolului Melania promite că nu va împăia pasărea, ci o va îngropa la primăvară.

Textul este o demografie, deoarece prezintă problemele depopulării și îmbătrânirii satelor, ale plecării tinerilor în alte țări pentru a-și asigura un trai mai bun. Apare și mentalitatea tinerilor plecați de a-și investi banii în apartamente, în țară. Textul este o filosofie a vieții, Melania își pune problema rostului omului în lume, a trecerii lui la veșnicie. Melania filosofează continuu. Sfaturile sale sunt o filosofie practică. Ea este de o moralitate desăvârșită în relațiile cu sine și cu ceilalți.

Textul este o creație artistică, deoarece Irina Nechit nu tratează problemele în maniera unor studii de științe sociale. Felicitări pentru adaptarea radiofonică, regie și ilustrația muzicală. Interpretarea Doamnei Rodica Mandache este de o mare forță artistică.

Raisa Radu, prof. univ. dr., București