Iresponsabilitate în domeniul protecţiei monumentelor

PATRIMONIU // În bugetul pe 2011 nu s-a alocat nici 1 leu pentru restaurare

Comisia Cultură, Educaţie, Cercetare, Tineret, Sport şi Mass-media din cadrul Parlamentului Republicii Moldova a organizat pe 3 iunie o audiere publică privind protecţia patrimoniului arhitectural al republicii.

Moderată de preşedintele acestei comisii parlamentare, Chiril Lucinschi, audierea i-a avut drept invitaţi pe Gheorghe Postică, viceministru al Culturii, Silvia Cibotaru, consultant principal la Direcţia Patrimoniu Cultural şi Arte Vizuale de la Ministerul Culturii, Ion Ştefăniţă, director general al Agenţiei de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Nicon Zaporojan, şef-adjunct al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare din cadrul Primăriei municipiului Chişinău, Mariana Şlapac, preşedinte al Consiliului Național al Monumentelor Istorice, Mihai Şeremet, preşedinte al Asociației Arhitecților din Moldova, Sergiu Musteaţă, preşedinte al Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova, Silviu Tabac, preşedinte al Societăţii de Genealogie, Heraldică și Arhivistică ,,Paul Gore”, Mihai Ursu, director general al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală etc.

Nimeni nu e pedepsit pentru demolări ilegale

Situaţia în domeniul conservării şi renovării edificiilor cu statut de monumente istorice şi arhitecturale din R. Moldova e dezastruoasă, au constatat vorbitorii, aproape la unison. „S-au acumulat enorm de multe probleme în domeniu. Chişinăul istoric se distruge în ritm ameninţător. Cel mai grav e că nimeni nu e pedepsit pentru demolări ilegale. Legislaţia în vigoare permite o amendă de maxim 3000 de lei pentru demolatori, dar această amendă încă nu a fost aplicată. Sunt absolut necesare modificări la Codul Penal ce ar prevedea sancţiuni drastice, aceste modificări trebuie operate urgent”, a subliniat Mihai Ursu, director general al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, revoltat că „în bugetul pe anul 2011 nu se prevede nici 1 leu pentru restaurare”. S-au alocat doar 3 milioane de lei pentru reparaţii capitale, însă lucrările de restaurare au fost totalmente ignorate.

„E o lipsă totală de responsabilitate în sfera protecţiei monumentelor. Nu e respectat cadrul normativ existent. Procuratura şi Ministerul Afacerilor Interne nu-şi respectă obligaţiile de serviciu. Astfel se întâmplă că dispar edificii peste noapte, de exemplu, monumental de pe strada Columna, colţ cu Bănulescu-Bodoni, a fost distrus în noaptea de Crăciun”, a remarcat Sergiu Musteaţă, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din R. Moldova.

La arhivarea monumentelor s-a referit Silviu Tabac, preşedinte al Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore”, menţionând că în R. Moldova sistemul de arhivare e depăşit, e „plin de fosile” şi că „planul de distrugere a arhivelor a făcut parte din planul de distrugere a identităţii noastre”.

S-au şters traseele de cultură şi civilizaţie

Deputata Corina Fusu, vicepreşedinte al PL, a accentuat că audierea parlamentară din 3 iunie a constituit „un semnal puternic privind restabilirea şi restaurarea patrimoniului architectural”. Potrivit Corinei Fusu, „în ultimii ani s-au şters traseele de cultură şi civilizaţie. Am avut case, conace, parcuri frumoase – nu a rămas nimic, doar vin şi sarmale. Votăm legi bune, dar fără viaţă. Centrul istoric al Chişinăului dispare şi nimeni nu poartă răspundere pentru distrugeri”. Parlamentara a cerut să fie instituită o comisie de anchetă care să ancheteze cazurile de demolare a monumentelor istorice sau de construcţii nautorizate.

Precizăm că din 1993 până în 2010 au fost distruse 77 de monumente, dintre care 44 – din 1993 până în 2006 şi 33 de monumente – în perioada 2006–2010.

De asemenea, 155 de obiecte arhitecturale au suportat modificări structurale substanţiale, iar 17 clădiri se află în proces de distrugere îndelungată. În total, 249 de edificii cu valoare istorică şi arhitecturală au fost afectate din cauza nerespectării Legii privind ocrotirea monumentelor.