Ion HADÂRCĂ: „Ne-am îndeplinit angajamentele asumate”

hadarcaDiscurs rostit în cadrul reuniunii a XVIII-a a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE–Republica Moldova

Am onoarea şi simt o deosebită plăcere să particip la cea de-a XVIII-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE–Republica Moldova, alături de reprezentanţii Parlamentului European şi ai Delegaţiei UE în RM, precum şi în prezenţa colegilor din Parlament şi Guvern.

Anul 2014 constituie un an crucial pentru Republica Moldova, în care avem bunul prilej să analizăm şi să evaluăm rezultatele eforturilor comune depuse în ultimii patru ani pentru apropierea noastră de Uniunea Europeană. Ne-am îndeplinit angajamentele asumate într-un proces riguros de reforme legislative, structurale şi instituţionale. Domeniile principale au vizat ordinea publică şi securitatea internă, gestionarea frontierelor şi a migraţiei.

„O nouă cutumă şi un cadru legal”

De asemenea, reforma justiţiei continuă a fi implementată cu susţinerea Uniunii Europene. Lupta împotriva corupţiei a avansat prin adoptarea cadrului legal referitor la integritatea profesională şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor. Domeniul privind drepturile omului a cunoscut o dezvoltare susţinută, în special prin consolidarea mecanismelor de protecţie. Sunt sigur că aceste şi alte acţiuni în desfăşurare vor crea în republică un mai bun mediu socio-cultural, o nouă cutumă şi un cadru legal de respectare a drepturilor omului şi de asumare a angajamentului esenţial de edificare a statului de drept, sincronizat plenar cu normele şi valorile europene.

„Următorul pas, semnarea Acordului de asociere”

Suntem sincer recunoscători pentru susţinerea fermă de către marea majoritate a membrilor Parlamentului European a perspectivei europene a Republicii Moldova în efortul de modernizare şi aliniere la standardele comunitare. În acest context, ţin să menţionez decizia istorică din 27 februarie a Parlamentului European, care a votat, în plenul reunit la Strasbourg, regulamentul ce va permite eliminarea vizelor de intrare pe teritoriul Uniunii Europene pentru cetăţenii Republicii Moldova, fapt confirmat la 14 martie curent şi de către Consiliul Uniunii Europene.

Astfel, următorul pas în acest sens este semnarea de către Republica Moldova a Acordului de Asociere şi de Liber Schimb cu UE. Prin eforturile noastre comune, acest pas, precum se vede, poate fi realizat chiar mai curând decât termenul stabilit anterior, în beneficiul tuturor cetăţenilor republicii. În această ordine de idei, salutăm decizia importantă a Consiliului European din 20 martie de a semna Acordurile de asociere, inclusiv secţiunile de liber schimb, cu Republica Moldova şi Georgia, nu mai târziu de luna iunie a acestui an, anticipând astfel datele prestabilite.

„Provocări fără de precedent”

Vreau să profit de această ocazie pentru a mulţumi Comisiei Europene pentru asistenţă şi Parlamentului European pentru sprijinul acordat în realizarea acestor reforme. Suntem profund recunoscători pentru suportul acordat nouă într-o perioadă când atât UE, cât şi partenerii estici, se confruntă cu provocări fără de precedent în spaţiul Parteneriatului Estic. Implicit, ne exprimăm îngrijorarea faţă de intensificarea, în ultimele zile, a manevrelor militare ruse la est de Nistru şi solicităm Parlamentului European şi Comisiei Europene o mai atentă monitorizare a acestui spaţiu pentru asigurarea securităţii regionale şi a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

Reuniunea de astăzi se axează pe o agendă comprehensivă, care ne va oferi o oportunitate pentru un schimb de opinii şi experienţă cu privire la evenimente politice recente, inclusiv reformele legislative, relaţiile între autorităţile centrale şi UTA Găgăuzia, precum şi regiunea transnistreană, în special situaţia şcolilor cu predare în grafia latină în regiunea transnistreană; progrese în procesul de negociere a Agendei de Asociere UE–Republica Moldova şi liberalizarea regimului de vize; intensificarea demersurilor diplomatice, precum şi alte evoluţii în domeniul justiţiei, drepturilor omului, administraţiei publice, judecătorească, privind combaterea corupţiei şi crimei organizate; politicile economice şi financiare în contextul implementării Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător UE– Republica Moldova, precum şi dezvoltarea regională.

„O mai atentă monitorizare a acestui spaţiu”

Soldarea reuniunii actuale cu adoptarea Declaraţiei şi a Recomandărilor finale va reprezenta o expresie directă a poziţiei comune a Parlamentului Republicii Moldova şi a Parlamentului European faţă de aspiraţia Republicii Moldova de a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene într-un viitor previzibil. În situaţia în care se află acum Republica Moldova, trebuie să conjugăm eforturile tuturor instituţiilor statului, ale întregii societăţi, cu sprijinul partenerilor externi, pentru a-i asigura Republicii Moldova o perspectivă clară şi predictibilă în baza unui model democratic european. Folosindu-mă de această ocazie, vreau să le doresc participanţilor la această reuniune multe succese, discuţii fructuoase şi rezultate concrete.

PP

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)