Ion Hadârcă: „Cetățenii așteaptă de la noi integritate, stabilitate, consecvență și predictibilitate în dezvoltarea Republicii Moldova”

hadircaDiscursul domnului Ion Hadârcă în cadrul ședinței de deschidere a Sesiunii Parlamentare de primăvară-vară 2014

Stimate domnule Președinte al Republicii Moldova, domnule Prim-ministru, stimați colegi deputați, reprezentanți ai Guvernului, ai corpului de diplomați, ai mass-media, onorată asistență,

Astăzi demarăm lucrările unei noi sesiuni parlamentare, prima din acest an, una de o maximă responsabilitate pentru toți cei implicați. Între altele, sesiunea începe într-o sală reînnoită în care ar fi bine și noi să ne reînnoim în bine activitatea, dar să nu uităm, totuși, să-i tragem la răspundere pe cei care au devastat-o! În sesiunea din toamnă am reușit să asigurăm cel mai important progres pe calea modernizării și integrării europene a Republicii Moldova. S-a reușit aprobarea întregului pachet de acte necesare pentru parafarea Acordului de Asociere și Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Implicarea Parlamentului și strânsa colaborare cu Guvernul ne-au propulsat la un pas decisiv spre ancorarea ireversibilă a Republicii Moldova pe calea integrării în Uniunea Europeană. Istoria ne oferă o șansă unică și este de datoria noastră să facem faţă acestei oferte irepetabile!

******

Firește că prioritatea priorităților rămâne asigurarea semnării Acordului de Asociere și liber schimb cu UE. Urmează să resimțim, împreună cu toți cetățenii, primele efecte pozitive ale muncii depuse în anii precedenți, astfel încât până la sfârșitul sesiunii parlamentare ne vom bucura cu toții de regimul liberalizat de vize pentru cetățenii noștri în țările Uniunii Europene. În contextul evoluțiilor pozitive din domeniul integrării europene se vor dinamiza și relațiile bilaterale cu statele membre UE, în special cu România. Relația cu România trece printr-o etapă deosebit de bună – sunt în plină derulare numeroase proiecte comune, în special cele care țin de interconectarea energetică și infrastructură.

Menționăm succesele înregistrate în relațiile bilaterale cu Turcia. Recentele înțelegeri economice, liberalizarea regimului de vize și a comerțului vor avea un impact pozitiv indubitabil, în special pentru locuitorii din UTA Găgăuzia.

Aparte merită de remarcat succesele și aprecierea Republicii Moldova în exterior. Progresul real al statului nostru a fost apreciat în repetate rânduri la nivel înalt. O performanță fără precedent este alegerea a doi președinți de comisii ale APCE din partea Republicii Moldova! Este o recunoaștere a faptului că întreaga comunitate europeană tratează Republica Moldova ca pe un stat cu o democrație avansată. Cu această ocazie țin să îi aduc felicitări colegei noastre – doamna Ana Guțu – aleasă în fruntea uneia dintre cele mai importante comisii permanente la APCE, și domnului deputat Valeriu Ghilețchi!

Evident că politica externă înseamnă nu doar diplomație parlamentară, ci și relațiile cât mai strânse cu cetățenii RM din Diasporă. Nu e suficient să ne amintim de cetățenii noștri plecați la munci peste hotare doar în preajma alegerilor. Și nici să ne limităm la manifestările culturale sporadice. Cetățenii din Diasporă doresc să fim la dispoziția lor atunci când au probleme cu perfectarea actelor de stare civilă, când au nevoie de asistență juridică și logistică, atunci când doresc să fie mai bine conectați cu cei de aici, de acasă printr-o rețea de transport și telecomunicații fezabile.

O atenție deosebită trebuie să o acordăm securității economice și financiare a statului!Trebuie să fim deosebit de responsabili în privatizarea activelor statului – să nu repetăm gafele comise în cadrul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău și deetatizării acțiunilor de stat la Banca de Economii. Sectorului bancar trebuie să-i asigurăm o stabilitate maximă – procesele dubioase cu „platonicele” atacuri raider din acest domeniu nu numai că nu s-au oprit, dar chiar s-au intensificat în ultimul timp.

******

Suntem în ultimul an de mandat al prezentului legislativ. Chiar dacă febra preelectorală va crește constant, nu trebuie să uităm de acele câteva reforme majore pe care trebuie să le aducem la bun sfârșit ori să le demarăm ireversibil. Când mă refer la reforme majore, am în vedere eradicarea corupției – reforma organelor Procuraturii, aprobarea noului Cod al Educației, noua lege a Finanțelor Publice și Responsabilității bugetar-fiscale și alte proiecte de amploare.

În ultima vreme s-au intensificat discuțiile legate de necesitatea modernizării sistemului electoral. Noi – reprezentanții Partidului Liberal Reformator, recunoaștem că sistemul electoral actual necesită ajustări și suntem dispuși să analizăm toate propunerile. Ne-am pronunțat în trecut și readucem în discuție sporirea accesului la vot al cetățenilor din diasporă odată cu introducerea votului prin corespondență. Pledăm totodată pentru transparentizarea finanțării partidelor politice, pentru o modernizare treptată și pe etape a sistemului electoral.

Ar fi cazul să readucem în discuție reforma jurisdicției constituționale și aprobarea unui cadru constituțional nou, adaptat la realitățile curente și la necesitățile de reformare a unor domenii vitale – justiția, sistemul organelor de drept, administrației locale și multor altor. În acest sens necesită să fie implicată pe larg în consultări societatea civilă și toți cetățenii. Procesul de integrarea europeană și parcursul spre edificarea unui stat modern, orientat pe necesitățile cetățeanului merită să fie consfințite într-o nouă lege supremă.

******

Delegații fracțiunii Partidului Liberal Reformator în executiv ne-au încredințat promovarea unor proiecte de o importanță reală pentru domeniile pe care le administrează.

În perioada următoare va fi aprobată Strategia și noua lege în domeniul tineretului. În domeniul apărării vor fi aprobate două acte esențiale, menite să traseze un cadru de dezvoltare pe termen lung. Mă refer la noul Cod Militar și Strategia Militară. Trebuie să profesionalizăm Armata Națională și să continuăm dezvoltarea componentei sociale în armată.

În sfera mediului vom continua dinamica pozitivă de dezvoltare și ajustare la standardele europene a cadrului legal – până la finele sesiunii curente vom avea o lege cadru care reglementează salubrizarea localităților. Vom face ordine în domeniul cinegetic, în special în cadrul ariilor protejate. În general – consolidarea și conservarea ariilor protejate și a biodiversității este o prioritate pentru domeniul mediului în anul curent. În domeniul gospodăririi silvice este inițiată reforma Agenției „Moldsilva”. Este timpul să facem ordine odată și pentru totdeauna în problema arendei și administrării spațiilor arendate din păduri – proprietate a statului.

În domeniul infrastructurii rutiere, pe lângă continuarea programului de reabilitare a drumurilor naționale și sutele de proiecte de modernizare a drumurilor locale – urmează să consfințim prin lege dezvoltarea rețelei rutiere ca o prioritate națională! În conformitate cu prevederile Acordului de asociere cu UE, va fi inițiată integrarea rețelei rutiere din Republica Moldova în coridoarele de transport transeuropene.

Trebuie să remarcăm că în 2014 promovăm o premieră absolută când din contul Fondului Rutier Național vor fi efectuate investiții de peste 400 mln lei pentru reabilitarea și modernizarea a peste 800 de drumuri locale din peste 700 de localități, în special rurale. Acest fapt a devenit posibil datorită administrării eficiente și investițiilor în întreținerea drumurilor naționale. În 2014 este programată construcția sau reabilitarea capitală a peste 175 km de drumuri naționale. Peste 300 km de drumuri naționale vor fi reparate capital.

Țin să le mulțumesc pe această cale drumarilor noștri în frunte cu domnul viceministru Boris Gherasim pentru succesele remarcabile din ultimii ani. În comparație cu anul 2009, în 2013 s-a redus de aproape patru ori suprafața de drumuri naționale aflate în stare rea și foarte rea. În 2014, peste 50% dintre drumurile naționale vor putea fi calificate ca fiind în stare bună – în comparație cu nici 10% în 2009. Drumurile naționale, aflate în delăsare totală până în 2009, acum sunt mult mai sigure și mai conforme standardelor europene.

Atenția specială a Ministerului Mediului și a partenerilor externi a adus progrese și în sfera aprovizionării localităților, în special a celor rurale, cu apă potabilă. Au fost deja construite și date în exploatare din 2010 până în prezent peste 1800 km de apeduct, alţi în jur de 1000 de kilometri sunt în construcție. În aceeași perioadă au fost construite sau modernizate 100 de turnuri de apă. Până la acest moment, peste 245 mii de utilizatori au fost conectaţi la rețeaua de apă potabilă, peste 95 mii la sisteme de canalizare centralizate noi.

******

Stimați colegi deputați și miniștri, țin să vă atenționez asupra unui lucru foarte important – chiar dacă avem un cadru legislativ nou, conform normelor europene, mai avem lacune grave la capitolul aplicare și respectare a legii. Sfidarea legii și a statului în general este un fenomen trist, dar periculos de răspândit în Republica Moldova. Trebuie să ne asigurăm că oricine va încălca legea va răspunde, indiferent de funcția pe care o deține.

Cetățenii așteaptă de la noi integritate, stabilitate, consecvență și predictibilitate în dezvoltarea Republicii Moldova. În 2014, vă îndemn să fim tari în fața tentativelor din interior și din exterior, de a destabiliza statul și de a periclita procesul de Integrare Europeană a Republicii Moldova. Vă urez tuturor spor la muncă întru propăşirea interesului public național.

PP

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)