Invitaţie

Programul Est Est: Parteneriat fără Frontiere (PEE:PFF)
al Fundaţiei Soros-Moldova
I N V I T Ă
organizaţiile neguvernamentale, centrele de analiză (think-tank), grupurile de iniţiativă din Republica Moldova să depună concepte de proiect, care vor fi elaborate în colaborare cu partenerii din Europa Centrală şi de Est şi ţările CSI, în care activează Fundaţiile Soros (Fundaţiile pentru o Societate Deschisă). Prin această iniţiativă se va facilita colaborarea cu noile ţări-membre ale UE şi ţările incluse în Parteneriatul Estic în vederea sporirii eforturilor societăţii civile din Moldova de democratizare a societăţii prin implementarea unor proiecte de colaborare.
Priorităţile Programului EE:PFF pentru anul 2010 sunt următoarele:
Facilitarea transferului de experienţă dobândită în procesul de aderare a ţărilor-membre ale UE din Europa Centrala şi de Est spre vecinii estici, inclusiv către Moldova, prin organizarea vizitelor de studiu, seminarelor, conferinţelor, studiilor de caz etc.;
Consolidarea parteneriatului dintre societatea civilă şi factorii de decizie de diferite nivele, încurajarea activismului social şi edificarea democraţiei participative în baza modelelor disponibile în ţările din regiune;
Sporirea capacităţilor societăţii civile prin studierea experienţelor avansate din regiune, asigurarea accesului la cunoştinţe şi informaţii noi, dezvoltarea abilităţilor de liderism etc.
Elaborarea unor studii şi analize comune, axate pe studierea experienţelor pozitive în elaborarea de politici şi identificarea de soluţii întru depăşirea problemelor cu care se confruntă societatea moldovenească.
Conceptul de proiect nu va depăşi volumul de 2 pagini şi va include: ideea proiectului (scopul şi obiectivele); principalii parteneri ai proiectului şi grupul ţintă; planul de activităţi al proiectului (calendarul evenimentelor şi locul de desfăşurare); impactul şi rezultatele aşteptate; suma bugetului estimativ (fără a include cheltuielile partenerului).
Data-limită de prezentare a conceptelor de proiect – 15 MARTIE 2010.
Conceptele de proiect depuse vor fi examinate de Consiliul de Experţi al Programului EE:PFF din Moldova şi de fundaţiile-participante. Doar autorii conceptelor selectate vor fi invitaţi să elaboreze propunerea completă de proiect. Informaţia despre cerinţele programului poate fi găsită pe pagina web a Fundaţiei Soros-Moldova
http://www.soros.md/programs/easteast. Conceptul de proiect va fi prezentat în limba engleză şi expediat în formă electronică la următoarea adresă: [email protected]
Pentru informaţii suplimentare vă adresaţi către Ana COREŢCHI, Director Program EE:PFF, Fundaţia Soros-Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău; tel. 274480, 270232; fax 27050.
The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)