Investigaţie // La Cahul, peştii au înghiţit banii publici

Curtea de Conturi susţine că autorităţile raionale din Cahul au înstrăinat ilegal acţiunile societăţii, fiind pierdute milioane de lei din sursele financiare publice

Locuitorii satului Crihana Veche din raionul Cahul riscă să rămână fără singura sursă de existenţă – pescuitul, deoarece Consiliul Raional (CR) a vândut unui agent economic privat acţiunile pepinierei piscicole, amplasată pe teritoriul satului. La începutul anului 2011, cele 93,7% din totalul de acţiuni pe care le deţinea CR Cahul în pepiniera piscicolă valorau circa 15 milioane de lei, însă în luna septembrie a aceluiaşi an CR Cahul a vândut pachetul său de acţiuni la preţul de 440 de mii de lei, sau de 34 de ori mai puţin faţă de valoarea acestora de la începutul anului. Reprezentanţii Curţii de Conturi din Republica Moldova (CCRM) susţin că autorităţile raionale din Cahul au înstrăinat ilegal acţiunile societăţii, iar ca rezultat, au fost pierdute milioane de lei din sursele financiare publice. Curtea de Conturi a sesizat organele de urmările penală pentru a investiga legalitatea acestei tranzacţii.

Societatea pe Acţiuni „Pepiniera piscicolă zonală Cahul” a fost fondată în anul 1972, aflându-se pe o suprafață de circa 1480 ha şi având o capacitate de producere de peste 2370 de tone peşte-marfă şi 240 de tone puiet de pește. Începând cu anul 2001, societatea nu a mai desfăşurat o activitate activă, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 414 din 23 aprilie 2004, pachetul de acţiuni care era în proprietatea statului la SA „Pepiniera piscicolă zonală Cahul”, în număr de 438633 acţiuni (93,7%), a fost transmis CR Cahul. În hotărârea de guvern se menţiona: „Consiliul raional Cahul şi președintele raionului Cahul urmează să întreprindă măsurile necesare pentru dirijarea eficientă a activităţii SA „Pepiniera piscicolă zonală Cahul”. Şapte ani mai târziu, însă, autorităţile raionale au vândut acţiunile. Potrivit Raportului auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Cahul pe anul 2011 , CR Cahul a vândut acţiunile cu circa jumătate de milion de lei, fără a ţine cont de terenurile din gestiunea societăţii care sunt înregistrate ca proprietate a satului Crihana Veche (9 ha aferente construcțiilor, 27 ha agricole, 15 ha de plantații forestiere şi 1381 ha – fondul apelor).

Locuitorii din Crihana Veche cer explicaţii

Tranzacţia efectuată de CR Cahul în anul 2011 i-a nemulţumit pe locuitorii din Crihana Veche care se tem că nu vor mai avea acces la pescuit în apele de lângă pământurile şi pădurile care le aparţin. „Ne-a fost furată apa, ni se ia peştele, toate satele din Lunca Prutului pot pescui, noi însă nu vom putea, deoarece aceste ape sunt acum proprietate privată. Cum au putut cei de la conducerea raionului să vândă aceste acţiuni, fără să întrebe şi sătenii din Crihana?”, se revoltă localnicul Gheorghe Creţu. Alt locuitor, Valeriu Bezman, susţine că satul nu-i va permite agentului economic să activeze, chiar dacă acţiunile au fost vândute: „Vom lupta pentru apa satului, să nu vină cineva cu buzunarele groase să facă afaceri aici, luându-ne peştele”.

Rodica Cucereanu, primara satului Crihana Veche, povesteşte că, după ce au fost vândute acţiunile pepinierei, noul proprietar – firma „Proacvacom” SRL, a cerut primăriei să semneze planul geometric al combinatului piscicol. Autorităţile locale din Crihana au refuzat să facă acest lucru şi au fost acţionate în judecată. „Vom semna documentul doar atunci când agentul economic va lua în arendă pământurile satului aferente pepinierei, iar taxele de arendă vor veni în bugetul local”, declară Rodica Cucereanu. Primara afirmă că autorităţile raionale au încălcat legea când au vândut acţiunile societăţii, deoarece în acel moment întreprinderea era în procedură de insolvabilitate.

Curtea de Conturi: CR Cahul a vândut acţiuni sechestrate

Acelaşi lucru îl confirmă şi Vladimir Potlog, şeful Direcţiei generale III din cadrul Curţii de Conturi. El menţionează că autorităţile raionale din Cahul nu aveau dreptul să vândă acţiunile pepinierei: „La 2 septembrie 2011, Curtea de Apel Economică a Republicii Moldova a dispus intentarea procesului de insolvabilitate a SA „Pepiniera piscicolă zonală Cahul”, deoarece combinatul ar fi avut o datorie de circa 48 mii de lei faţă de SRL „Terravector”. Astfel, conform încheierii instanţei judecătoreşti, a fost aplicat sechestrul pe toate bunurile societăţii (inclusiv pe hârtiile de valoare). Deşi a fost informat despre iniţierea procedurii de insolvabilitate, peste 20 de zile de la punerea sechestrului, contrar prevederilor art. 45 din Legea insolvabilităţii şi restricţiilor impuse de Curtea de Apel Economică, Consiliul raional Cahul a adoptat decizia prin care aprobă vânzarea, ca un lot întreg, a pachetului de acţiuni (93,7%) la preţul iniţial de 440 mii de lei. Conform procesului-verbal al licitaţiei cu strigare, desfăşurată la 25 octombrie 2011 prin Bursa de Valori, preţul final de cumpărare a pachetului de acţiuni a constituit 943 060 de lei. De menţionat că, în ianuarie 2011, acelaşi pachet de acţiuni era estimat la 14007,0 mii de lei.

Art. 45 din Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001: „Din momentul adoptării hotărârii privind intentarea procesului de insolvabilitate şi declararea debitorului insolvabil, orice înscriere privind înregistrarea sau modificarea statutului juridic al debitorului sau al bunurilor acestuia se efectuează doar la cererea administratorului”.

Preşedintele raionului: A fost unica soluţie pentru a salva pepiniera

Avram Micinschi, preşedintele raionului Cahul, lămureşte că pepiniera piscicolă nu activa de mai mulţi ani, iar pentru a redresa situaţia acestei întreprinderi, consilierii raionali au decis să o vândă. „De mai multe ori am încercat să vindem acţiunile acestei societăţi, însă nu se găsea vreun cumpărător capabil să investească bani pentru a repune în funcţiune combinatul piscicol, în aşa fel ca locuitorii din Crihana Veche şi din satele megieşe să aibă un loc de muncă. În cele din urmă, am apelat la Bursa de Valori… Acolo nu mai este nici o clădire, totul a fost ruinat, ceea ce am vândut noi a fost oglinda apei”, spune preşedintele raionului. La rândul său, Rodica Cucereanu afirmă că autorităţile raionale nu puteau vinde acţiunile societăţii fără a consulta şi autorităţile locale din Crihana Veche. „CR Cahul a vândut apa, dar pământul aferent acestei pepiniere este al satului nostru, aici sunt în joc circa 1500 de hectare de teren. Agentul economic care a cumpărat acţiunile nu poate să activeze până când consiliul local nu-i va semna planul cadastral. În loc să vină pentru a negocia condiţiile de arendare a pământului aferent pepinierei, noul proprietar vrea de fapt să-i dăruim pământul”, argumentează primara din Crihana Veche. Sergiu Moscovciuc, directorul executiv al SRL „Proacvacom”, care a cumpărat acţiunile pepinierei, nu a dorit să dea nici o explicaţie privitor la tranzacţie, afirmând doar că instanţa de judecată îşi va spune cuvântul referitor la comercializarea acestor acţiuni. „Vă confirm doar că tranzacţia a fost făcută potrivit tuturor normelor legale”, ne-a declarat el.

De la 42 de lei, o acţiune a ajuns să valoreze… un leu

Avram Micinschi spune că procedura de vânzare a pachetului de acţiuni al pepinierei piscicole a fost iniţiată de către CR Cahul încă în iunie 2008, când el nu deţinea încă funcţia de preşedinte al raionului. „De atunci până în 2011, au fost opt expuneri la vânzare a acestui pachet de acţiuni. Eu consider că decizia Consiliului raional din septembrie 2011 de a vinde pachetul de acţiuni este legală, deoarece cumpărătorul şi-a asumat obligaţiile de achitare a tuturor datoriilor”, susţine actualul preşedinte al raionului Cahul. În acelaşi timp, Ştefan Bratu, fost preşedinte al raionului Cahul, neagă afirmaţiile lui Micinschi precum că procedura de vânzare a pachetului de acţiuni al S.A. „Pepiniera Piscicolă Zonală Sud” ar fi fost iniţiată în anul 2008. „Când eram eu preşedinte de raion, niciodată nu s-a propus ca acţiunile să fie vândute. Oricum, e bine că în anul 2011 s-a găsit un agent economic care să investească bani în acel combinat piscicol, căci Consiliul raional nu are resurse financiare pentru a asigura funcţionarea pepinierei”, explică Ştefan Bratu care a prezidat acea şedinţă a CR Cahul la care a fost adoptată decizia de vânzare a pachetului de acţiuni la pepiniera piscicolă.

Din iulie 2008 până în anul 2010, cele 438633 de acţiuni ale pepinierei piscicole au fost scoase la vânzare, ca un lot întreg, de opt ori. Dacă iniţial (în 2008) o acţiune avea preţul de vânzare de 42,16 lei, iar în total acţiunile valorau peste 18 milioane de lei, în septembrie 2010, comisia de privatizare a proprietăţii publice a CR Cahul hotărăşte că: „valoarea acţiunilor SA ‘Pepiniera piscicolă zonală Cahul’ să fie expuse la vânzare la suma de 440 mii lei şi preţul unei acţiuni să fie de un leu (1,0031 lei)…”

Consilier raional: Înstrăinarea a fost regizată

Consilierul raional PLDM Gheorghe Lavric este de altă părere. Împreună cu colegii săi de fracţiune din cadrul CR Cahul, el s-au opus vehement cedării acţiunilor acestei societăţi. „A fost o tranzacţie dubioasă, regizată de câţiva ani buni. Prima etapă a fost trecerea acestei societăţi din gestiunea statului în cea a Consiliului raional, al doilea pas a fost expunerea ei la vânzare de mai multe ori, iar ultima etapă – vânzarea acţiunilor ca lot întreg prin Bursa de Valori. Apa este a statului, nu a unui grup de persoane. Acum, pe lângă apă, vor să le ia sătenilor din Crihana şi pământurile”, afirmă consilierul raional Gheorghe Lavric, cerând ca cei din conducerea raionului care se fac vinovaţi să răspundă pentru faptele comise.

Sergiu Chicu, şeful Direcţiei Juridice a Agenţiei Proprietăţii Publice (APP), confirmă că apa face parte din domeniul public al statului, însă obiectivele acvatice pot fi date doar în folosinţă, şi nu înstrăinate. Astfel, conform Codului Apelor al Republicii Moldova nr. 1532 din 22.06.1993, „Obiectivele acvatice proprietate publică se atribuie exclusiv în folosinţă. Atribuirea în folosinţă a obiectivelor acvatice proprietate publică se face, în funcţie de importanţa lor, de către Guvern sau de către autorităţile administraţiei publice locale”.

Prin înstrăinarea pepinierei, s-au pierdut foarte mulţi bani

Ion Pleşca, şeful echipei de audit din cadrul Curţii de Conturi, spune că autorităţile raionale din Cahul nu au monitorizat eficient activitatea întreprinderii, aceasta ajungând în proces de insolvabilitate şi nu au asigurat evaluarea reală a patrimoniului acesteia, deoarece nu au luat în calcul terenurile aferente care sunt ale primăriei Crihana Veche. „CR Cahul a admis realizarea pachetului de acțiuni fără o justificare obiectivă a diferenței faţă de cota publică locală în capitalul propriu, deţinută de Consiliul raional. De la momentul primirii pachetului de acţiuni în SA „Pepiniera piscicolă zonală Cahul”, autorităţile raionale nu au efectuat monitoringul financiar necesar al acestei societăţi, inclusiv al datoriilor, fondurilor fixe şi capitalului propriu, şi nu au întreprins măsuri pentru consolidarea disciplinei financiare şi sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public aflat în gestiunea acestei societăţi. În consecinţă, pepiniera piscicolă, care după anul 2001 nu desfășura o activitate activă, nu şi-a putut relua activitatea după transmiterea acesteia Consiliului raional Cahul, ceea ce a generat riscurile de pierdere a patrimoniului public. Şeful echipei de audit subliniază că bugetul raional Cahul, dar şi bugetul local al satului Crihana Veche ar fi putut câştiga foarte mulţi bani dacă obiectivul acvatic şi pământurile aferente acestuia erau date în folosinţă, suma veniturilor nerealizate constituind milioane de lei. Potrivit raportului CCRM, suma veniturilor nerealizate în anul 2011 de primăria Crihana Veche din folosinţa terenului aferent fondului apelor constituie de la un milion până la 5 milioane de lei.

Vladimir Potlog, şeful Direcţiei generale III din cadrul Curţii de Conturi, a declarat că materialele privind încălcările în procesul de înstrăinare a pachetului de acţiuni al Consiliului raional Cahul la SA „Pepiniera piscicolă zonală Cahul” au fost remise spre examinare Procuraturii Generale (PG). Mihai Uglea, procuror în cadrul Secţiei investigaţii financiare şi economice a PG, ne-a informat că la ora actuală sunt examinate explicaţiile părţilor implicate în această tranzacţie, iar la sfârşitul lunii martie Procuratura Generală va decide dacă începe sau nu urmărirea penală în legătură cu acest caz. Despre decizia PG vă vom informa suplimentar.

Lilia Zaharia, Asociaţia Presei Independente (API)

Anexe:

1. Procesul-verbal privind licitaţia cu strigare a acţiunilor proprietate publică

2. Decizia cu privire la vânzarea pachetului de acţiuni al CR Cahul în SA „Pepiniera piscicolă zonală Cahul”

3. Informaţia privind vânzarea pachetului de acţiuni al CR Cahul în SA „Pepiniera Piscicolă Zonală Cahul

4. Legendă foto: O parte din terenul ce aparţine Pepinierei piscicole Cahul, aflată pe teritoriul satului Crihana Veche

5. Foto de: Lilia Zaharia

Investigaţie realizată în cadrul proiectului „Promovarea bunelor practici de monitorizare a procesului decizional la nivel local”, implementat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova

Informatia privind vinzarea pachetului de actiuni

Procesul-verbal al licitatiei BV

The following two tabs change content below.