Întrebări pentru Consul, la redobândirea cetăţeniei române

Cu scopul de a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, vor fi publicate răspunsurile la întrebările adresate de cititorii JURNALULUI în chestiuni ce ţin de competenţa secţiei în cauză. Răspunsurile vor fi oferite atât de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova, cât şi de colegi de ai domniei sale. Întrebările le puteţi adresa în scris pe e-mailul ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţă de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele al căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Orhei, Ștefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

Victoria POPA

Stimate domnule Trifan,

La depunerea actelor pentru transcrierea certificatului de naştere românesc, e necesar şi certificatul de căsătorie al părinţilor, dacă aceştia sunt divorţaţi, având astfel la îndemână doar certificatul de divorţ? O problemă e că nu pot nicidecum să obţin extrasul de pe actul de căsătorie al părinţilor din cauza unor probleme apărute la OSC din localitate, ceea ce îmi creează bariere în obţinerea paşaportului românesc. Oare nu ajunge doar certificatul de divorţ?

„Pentru înscrierea certificatului de naştere moldovenesc în registrele de stare civilă româneşti este obligatorie, pe lângă celelalte documente necesare, depunerea certificatului de căsătorie al părinţilor.

În situaţia în care părinţii au avut mai multe căsătorii, în urma cărora au fost operate schimbări la numele de familie şi au divorţat, trebuie prezentate extrasul de pe certificatul de căsătorie şi certificatul de divorţ, aferente fiecărei căsătorii. Aceste solicitări sunt reglementate de HG 64/2011, art. 74 alin 5, fiind necesare clarificări privind neconcordanţele dintre numele care este trecut în certificatul de naştere şi cel de divorţ.

Astfel, la întrebarea dumneavoastră răspunsul este că aveţi nevoie de extrasul de căsătorie al părinţilor.”

Cu stimă, Nicolae Carmen, consul