Întreabă un jurist // Lipsirea de drepturile de părinte

„Acum câţiva ani, am luat în îngrijire două fetiţe, după decesul mamei lor. Atunci ni s-a oferit tutelă plătită de stat. Recent, am aflat că există o nouă lege care spune că, dacă un părinte este în viaţă, tutela nu se mai plăteşte. Tatăl lor este în viaţă, dar de mai bine de şase ani nu a fost o dată să-şi vadă fetiţele, în plus, a mai fost şi condamnat la 6 ani de închisoare. Rog să-mi spuneţi dacă eu sau asistentul social, sau cineva de la protecţia copilului are dreptul să depună o cerere în judecată pentru a-l lipsi de drepturile de părinte. Noi ştim că el n-o să se prezinte în judecată, el nu se interesează în general de copiii săi. Noi vrem ca el să se dezică de ei, să creştem noi fetele. Mulţumim!”

Stimată doamnă, în legătură cu întrebarea adresată, vă informăm că, atât Dvs., cât şi autoritatea tutelară sunt în drept de a depune cerere în instanţa de judecată cu privire la decăderea din drepturi părintești. În acest sens, art. 68 alin.(2) Codul Familiei prevede: „Acţiunea privind decăderea din drepturile părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară”.

Totodată, există temeiul juridic de înaintare a unei acţiuni în vederea decăderii părintelui din drepturile părinteşti, pentru eschivarea de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere şi influenţa negativă ce s-ar putea răsfrânge asupra copilului.

Nu mai puţin important este de menţionat că, în cererea de chemare în judecată privind decăderea din drepturile părintești, urmează a fi identificat(-e) temeiul(-rile), precum și suportul probatoriu. În legătură cu a doua parte a întrebării, aspectul privind indemnizaţia pentru copiii aflaţi sub tutelă este reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 581 din 25.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei  aflaţi sub tutelă/curatelă, care ulterior a fost modificată. Astfel, potrivit pct. 9, 10 din prezenta hotărâre, în funcţie de anul instituirii tutelei și statutul copilului, evidențiem următoarele cazuri:

  1. a) Tutela/curatela stabilită până la 1 ianuarie 2014, direcția/secția asistență socială și protecție a familiei va achita indemnizațiile lunare.
  1. b) Tutela/curatela stabilită după 1 ianuarie 2014, organul de tutelă va achita indemnizațiile lunare în baza dispoziției autorității tutelare privind stabilirea statutului de copil rămas fără ocrotire părintească și dispoziției autorității tutelare teritoriale privind plasamentul planificat al copilului în serviciul de tutelă/curatelă, stabilind dreptul la indemnizația de tutelă/curatelă.

Este de adăugat că statutul de copil rămas fără ocrotire părintească se atribuie copiilor ai căror părinţi sunt decedaţi sau au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, precum și în alte cazuri prevăzute de lege (Legea nr.140 din 14.06.2013, art 15).

 

Precizăm că opinia este exprimată în conformitate cu datele oferite.

Eugen Caraghiaur, Biroul de consultanță juridică „Optimal Way”

e-mail:wayoptimal@gmail.com

tel.+373 078 903 020

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)