ÎNTREABĂ UN JURIST// Legislația nu prevede vârsta ca condiție pentru întrevederea dintre părinte și copil

foto-jurist-nou-eugen

 

„Buna ziua,

Spuneţi-mi vă rog la ce vârstă are dreptul tata, după divorţ, să-şi ia copilul la el pe câteva ore sau câteva zile. În ce lege se stipulează aceste detalii? 

Mulţumesc anticipat”

 

Violeta M.

 

Conform legislației în vigoare, părinţii au dreptul să înche­ie un acord privind exercitarea drepturilor de părinte, inclusiv asupra programului de întrevedere dintre părinte-copil. În acest sens, legea stipulează că părintele care locuieşte îm­preună cu copilul nu are drep­tul să împiedice contactul din­tre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia cazurilor când comportamen­tul acestuia din urmă nu este în interesele copilu­lui sau prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică. Astfel, legislația nu prevede vârsta ca condiție pentru întrevederea separată dintre părinte și copil. Totodată, în cazul în care nu există o înțelegere între părinți privind întrevederile cu copilul, este necesară intervenția organelor specializate ale autorității publice pe domeniul protecției copiilor, cum ar fi: Direcţia/Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei conform competenței teritoriale etc. Respectiv, aceasta emite o Decizie cu stabilirea condițiilor concrete, inclusiv a programului de întrevedere, ținând cont de interesul superior al copilului, de particularităţile individuale ale personalităţii lui şi de situaţia concretă în care acesta se află. Decizia autorității publice are caracter de recomandare, astfel, în caz de nerespectare a acesteia, aveți dreptul de a vă adresa în instanța de judecată conpetentă. Cu privire la a treia parte a întrebării Dvs. cu titlu de suport juric, vă recomandăm următoarele prevederi din Codul Familiei al R. Moldova: art. 52, 58, 60, 64.

 

Eugen Caraghiaur, consultant al companiei juridice „Optimal Way”,  wayoptimal@gmail.com; tel: 078 90 30 20

The following two tabs change content below.
Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Ultimele articole de Carolina Chirilescu (vezi toate)