Intrarea în oraşul Ialoveni – prin pericol şi confuzii

CIRCULAŢIA RUTIERĂ // Accidentele rutiere constituie unul din factorii determinanţi ai deceselor în R. Moldova

Acţiunile de „modernizare” (dacă pot fi calificate astfel), desfăşurate în imediata apropiere a Ialovenilor, pe şoseaua Chişinău–Hânceşti, au stârnit discuţii aprinse. Voi invoca un subiect care este în ultimul timp în topul discuţiilor majorităţii conducătorilor auto, călătorilor pe traseul menţionat, locuitorilor acestei zone sau, în general, a cetăţenilor cu un simţ civic dezvoltat ce nu pot trece cu vederea proiectele controversate ce pot costa până la urmă chiar viaţa noastră sau a apropiaţilor noştri.

Astfel, ar fi o crimă lipsa de iniţiativă sau nepreîntâmpinarea impactelor fatale, ce pot avea loc ca urmare a confuziilor produse la intersecţia străzii Alexandru cel Bun din oraşul Ialoveni cu drumul naţional R-3 (Chişinău-Hânceşti-Cimişlia-Basarabeasca).
Deja putem vorbi la timpul trecut despre taximetristul care a fost victima unor astfel de confuzii, neprevăzute de autorităţile administraţiei publice, responsabile de gestionarea sectorului de drum nominalizat, ca rezultat al instalării plăcilor de divizare a traseului, într-un format discutabil din punct de vedere al normelor sau standardelor privind asigurarea securităţii circulaţiei rutiere.

Desigur, pot fi diverse opinii referitor la oportunitatea lucrărilor de separare a benzilor de drum, dar dacă cel puţin un om poate fi victima incompetenţei specialiştilor care au promovat un astfel de proiect, dacă cel puţin câteva argumente ne duc la gândul pe cât de eficient sunt utilizaţi banii publici, „înmormântaţi” într-un astfel de proiect, deja avem dubii referitor la raţiunea acţiunilor întreprinse.

Mai mult decât atât, putem aduce argumente concrete în baza analizei accidentului rutier produs recent, menţionând că un factor nu mai puţin important în timpul construcţiei, reparaţiei şi întreţinerii drumurilor, care determină eventualele accidente, este organizarea proastă cu ajutorul mijloacelor tehnice de dirijare şi organizare a circulaţiei rutiere, creând, prin urmare, multiple situaţii de conflict, care la rândul lor atrag după sine comiterea unor accidente de circulaţie cu consecinţe grave.

În acest context, reiterez că pe sectorul nominalizat de drum, conform prevederilor stipulate în Regulamentul circulaţiei rutiere, este obligatorie amplasarea prealabilă a indicatorului 1.23 “Lucrări pe drum” în locurile de efectuare a oricărei lucrări pe carosabil, acostament, bandă de separare a drumului sau trotuar.

Indicatorul 1.23, în afara localităţilor, precum şi în localităţi, pe sectoarele de drum pe care limita maximă admisibilă a vitezei de deplasare depăşeşte 50 km/h, trebuie să se repete, al doilea indicator fiind plasat la o distanţă nu mai mică de 50 m de la începutul locului cu pericol. În condiţii de stânjenire, precum şi în localităţi, este admisă plasarea celui de al doilea indicator în imediata apropiere de locul în care se efectuează lucrările, totodată ca început de sector de drum în lucru trebuie considerat primul, în sensul de mers, dispozitiv de direcţionare sau de îngrădire a locului. În timpul lucrărilor de scurtă durată, indicatorul 1.23 poate fi instalat pe un suport mobil, fără de panoul 6.1.1. „Distanţa până la locul intrării în vigoare a indicatorului” la o distanţă de 10-15 m de locul sau sectorul de drum pe care se efectuează lucrări.

În cazul în care în apropierea sectorului de drum pe care se efectuează lucrări de drum sunt instalate şi alte indicatoare, apoi indicatorul 1.23 trebuie să fie plasat primul în sensul de mers, cu excepţia cazurilor în care, în afara localităţilor, este plasat indicatorul 5.59 “Schemă provizorie de ocolire”.

Totodată, a fost necesară instalarea indicatoarelor 4.2.1-4.2.3 “Direcţii obligatorii de ocolire a obstacolului”, respectiv: 4.2.1 – pe dreapta; 4.2.2 – pe stânga; 4.2.3 – pe dreapta sau pe stânga, trebuie aplicate pentru a arăta că obstacolele aflate pe carosabil, indiferent de natura lor, se ocolesc numai pe direcţia (direcţiile) indicată de săgeata de pe indicator.

În acelaşi timp, se impunea instalarea indicatorului 3.27 “Limitare de viteză”, pentru a interzice circulaţia vehiculelor cu o viteză mai mare decât cea menţionată pe indicator, în cazul în care este necesar de a impune un alt regim de viteză decât cel admis pe sectorul precedent. În cazul dat s-a impus restricţia de viteză, pe sectorul de drum cu pericol sporit (lucrări de drum), zona de acţiune a indicatorului se determină de lungimea acestui sector. Dacă restricţia de viteză impusă pe sectorul respectiv de drum este cu o cădere mai mare decât 20 km/h, în raport cu viteza admisibilă pe sectorul ce îl precede, reducerea trebuie impusă treptat, cu o limitare a vitezei nu mai mare de 20 km/h, plasând repetat indicatorul 3.27 de semnificaţia corespunzătoare, cu un spaţiu dintre acestea de la 100 până la 150 m.

Bazându-mă pe faptul că la această intersecţie este amplasată staţia vehiculelor de rută, consider oportun instalarea indicatorului 5.50.1-5.50.2 „Trecere pentru pietoni” lăţimea trecerii fiind semnalizată prin marcaj. Un sistem eficace la asemenea intersecţii în vederea reducerii punctelor de conflict este dirijarea circulaţiei şi se obţine prin semnalizarea semaforică. Aceasta ar contribui la prevenirea accidentelor de circulaţie, la asigurarea deplasării fluente a vehiculelor şi pietonilor pe direcţiile determinate.
Evident, ca urmare a acestor impacte rutiere, au de suferit în mare măsură cetăţenii or. Ialoveni şi acest fapt ar fi necesar să-l soluţioneze autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în acest domeniu, desigur reacţia promptă ar trebui să vină şi din partea administraţiei publice locale.

Personal, fiind de prin părţile locului şi cunoscînd domeniul dat de activitate, mă consider obligat să intervin pentru a contribui la soluţionarea cât mai urgentă a problemelor existente la acest capitol pentru salvarea vieţilor omeneşti şi prevenirea unor consecinţe fatale. Nu trebuie să aşteptăm timpul cu polei, ceaţă, care va agrava inevitabil circumstanţele de conflict în zona oraşului Ialoveni pentru a ne autosesiza privind iminentul pericol creat din vina funcţionarilor publici care au luat deciziile respective.

În acest context, vreau să amintim estimările Băncii Mondiale, conform cărora se consideră că accidentele rutiere constituie unul din factorii determinanţi ai deceselor în Republica Moldova. Ţara necesită drumuri moderne şi sigure, dar securitatea circulaţiei rutiere este departe de a fi asigurată cu acţiuni de genul celor atestate actualmente la intrarea în oraşul Ialoveni.

Sergiu Armaşu,
doctor în drept