“Efectele benefice ale politicilor noastre vor fi resimţite de fiecare cetăţean”

Interviu acordat de către Vlad Filat, prim-ministru al Republicii Moldova, agenţiei „Moldpres”
Vlad Filat: “Vă asigur, efectele benefice ale politicilor noastre vor fi resimţite de fiecare cetăţean”.
Moldpres: Dle prim-ministru, recent s-au împlinit 100 de zile de la învestirea Guvernului pe care-l conduceţi. În ce măsură au corespuns aşteptările Dvs. cu rezultatele înregistrate? A reuşit Guvernul să facă faţă scopurilor propuse?
V.F.: A fost o perioadă deloc uşoară, în care a trebuit să întreprindem măsuri energice pentru stabilizarea situaţiei în economie, în domeniul social etc., dar şi să creăm baza pentru relansarea dezvoltării ţării pe multiple planuri. „Moştenirea” pe care ne-a lăsat-o fosta guvernare a fost una grea – ţara se afla în profundă criză economică, izolată în plan extern, societatea era divizată, nu avea instituţii democratice funcţionale etc. Mai mult ca atît, fosta guvernare nu a asigurat un transfer civilizat de putere.
Actualul Guvern a trebuit să realizeze în trei luni de zile ceea ce fosta guvernare urma să facă în decurs de un an – să elaboreze politicile bugetar-fiscale, Cadrul de cheltuieli pe termen mediu, Legea Bugetului de Stat etc. Am reluat de la zero dialogul cu partenerii de dezvoltare şi am reuşit să punem bazele unor relaţii de colaborare normale, am relansat relaţiile cu ţările vecine, dar şi cu alte state, am redimensionat colaborarea în cadrul organizaţiilor regionale, am obţinut perspective clare în relaţia cu Uniunea Europeană, am demarat importante reforme în justiţie, învăţămînt, economie, în domeniul social. Toate aceste reforme vor da rezultate în timp, care vor fi resimţite de cetăţenii noştri.
M.: Oponenţii Dvs. politici, totuşi, vin şi cu unele critici.
V.F.: Opoziţia trebuie să-şi facă meseria şi să caute lacune ale guvernării. Se zice că, în condiţiile unei opoziţii puternice, nivelul de eficienţă al guvernării este unul mai înalt. Nu ştiu în ce măsură este valabilă această afirmaţie în cazul nostru. Analiştii politici, societatea civilă trebuie să fie cei care să dea aprecieri activităţii opoziţiei, dar şi guvernării. Din acest punct de vedere, mesajele care vin din partea societăţii pentru noi sînt îmbucurătoare.
Oricît de paradoxal ar fi, am fost ajutaţi enorm în acest sens de comunişti. Tablourile apocaliptice desenate de fosta guvernare, care încerca să demonstreze că fără comunişti viaţa în Moldova se va termina, nu au ajuns realitate.
M.: Apropo, de integrare europeană – chiar în primele zile ale acestui an a demarat procesul de negocieri pe marginea Acordului de asociere RM – UE. Care sînt perspectivele în acest sens?
V.F.: Imediat după preluarea guvernării, am demarat acţiuni concrete pentru a ne apropia de UE. În context, voi menţiona faptul că prima vizită oficială în calitate de prim-ministru am realizat-o la Bruxelles. Am fost vizitaţi de înalţi funcţionari europeni: Carl Bildt, ministrul Afacerilor Externe al Suediei, care la acea perioadă era preşedinte în exerciţiu al Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe ai UE; Benita Ferrero Waldner, Comisarul European pentru Relaţii Externe şi Politica de Vecinătate a UE. Guvernul a intensificat contactele şi comunicarea cu statele membre ale UE, inclusiv la nivel de prim-miniştri (România, Germania, Italia, Franţa, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Belgia, Suedia, Estonia ş.a.) în cadrul unor întrevederi bilaterale şi evenimente cu caracter multilateral.
Dialogul cu UE privind liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii moldoveni va fi lansat în acest an. Tot în 2010 urmează să lansăm negocierile privind crearea Zonei de Liber Schimb Cuprinzător şi Aprofundat în contextul negocierii Acordului de Asociere.
Sînt optimist vizavi de perspectivele colaborării moldo-comunitare şi statutul viitoarelor noastre relaţii. Într-un viitor nu chiar atît de îndepărtat beneficiile apropierii de UE le va resimţi fiecare cetăţean al Republicii Moldova.
M.: Care sînt aşteptările Guvernului în plan economic?
V.F.: Imediat după venirea la guvernare am elaborat şi aprobat Planul de stabilizare şi relansare economică. În baza acestui Plan a fost posibilă deblocarea relaţiilor cu partenerii de dezvoltare, dar şi demararea acţiunilor de stabilizare a finanţelor publice, reluare a creşterii economice şi asigurare a unei politici eficiente şi juste de protecţie socială a cetăţenilor noştri.
În primele 100 de zile de guvernare, am început implementarea acţiunilor de eliminare a constrîngerilor administrative şi creare a unui mediu de afaceri prietenos, de demonopolizare a importului şi exportului, aplicarea tehnologiilor inovative de raportare pentru agenţii economici. De asemenea, am demarat reforma cadrului juridic şi instituţional de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Legea Bugetului de Stat pentru anul 2010 şi Politica bugetar-fiscală, pe care am reuşit să le elaborăm şi să le adoptăm în timp record, ne oferă instrumentarul necesar pentru a activa în acest an şi a relansa creşterea economică. Prognozăm depăşirea recesiunii economice pînă în primul trimestru al anului 2010, o creştere economică graduală de la 1,5% în 2010 pînă la 5% în 2012. Ponderea deficitului bugetar în PIB va descreşte gradual de la 9% în 2009 pînă la 3% în 2012, iar deficitul contului curent se va stabiliza în jurul cotei de 10% din PIB.
M.: În ce măsură va reuşi să facă faţă Guvernul necesităţilor sferei sociale în 2010?
V.F.: Onorarea obligaţiilor în sfera socială reprezintă o prioritate pentru noi. Nu pot să nu remarc cu mîndrie faptul că, în condiţii de criză economică, noi am reuşit să identificăm resurse pentru implementarea unui nou sistem de asistenţă socială, care prevede o majorare a alocaţiilor pentru asistenţa socială în 2010, inclusiv prestaţiile de şomaj, cu 40% în raport cu anul 2009. Alocaţiile vor constitui 630 mln. lei. De asemenea, am majorat cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului în 2010 cu 300 lei: pentru primul copil aceasta va constitui 1700 lei, iar pentru fiecare copil următor – 2000 lei. Din acest an am început şi majorarea diferenţiată a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului persoanelor asigurate şi neasigurate.
În pofida crizei şi constrîngerilor financiare, Guvernul a păstrat nivelul existent de achitare a burselor şi taxa de cazare în cămin pentru studenţi.
Din acest an, a crescut finanţarea de la bugetul de stat prin majorarea transferurilor în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu 5,4% faţă de nivelul aprobat pentru 2009. Pentru anul 2010, cota transferurilor va reprezenta 58% din totalul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
În condiţii de criză, am reuşit să redirecţionăm spre asistenţa medicală primară 31,1% din fondul de bază al asistenţei medicale obligatorii, cu 1,8% mai mult decît în 2009, şi am mărit  cheltuielile pentru medicamentele compensate cu 40% în comparaţie cu anul 2009. Am creat condiţii pentru creşterea numărului beneficiarilor de poliţe medicale, costul acesteia pentru 2010 fiind redus cu 160 lei pînă la 2 478 lei. Totodată, pentru proprietarii de terenuri agricole costul poliţei a fost stabilit la nivelul de 619,5 lei.
M.: Dle prim-ministru, care sînt priorităţile Guvernului pe termen scurt?
V.F.: În domeniul social-economic, aş menţiona următoarele priorităţi: creşterea economică durabilă, sporirea numărului locurilor de muncă bine plătite pentru cetăţenii noştri, schimbarea modelului de dezvoltare economică a ţării pentru a asigura atractivitatea pentru investiţii şi inovaţie şi competitivitatea externă a mărfurilor produse în ţara noastră etc.
La capitolul funcţionarea democraţiei şi statului de drept, aş menţiona: continuarea reformelor în justiţie, crearea condiţiilor optime pentru asigurarea libertăţii presei, autonomiei locale, universitare, buna funcţionare a instituţiilor democratice, sporirea gradului de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Vom continua să depunem eforturi în vederea identificării unei soluţii eficiente şi viabile pentru conflictul transnistrean. Mizăm în acest sens pe sprijinul partenerilor noştri externi. Sînt convins că vom reuşi să avansăm în această direcţie, folosind oportunităţile pe care ni le oferă formatul de negocieri 5+2.
M.: În final, nu pot să nu vă întreb de vizita pe care urmează să o întreprindeţi în zilele următoare în SUA.
V.F.: Este o vizită foarte importantă şi necesară. Relaţiile Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii reprezintă unul din obiectivele prioritare ale politicii externe a ţării noastre.
În cadrul acestei vizite, voi avea mai multe întrevederi importante cu oficiali din SUA, în timpul cărora vor fi abordate aspecte ce ţin de colaborarea bilaterală. De asemenea, urmează să fie semnat Acordul de finanţare deplină din fondurile Corporaţiei Provocările Mileniului (Compact) pentru proiectele „Tranziţia la o agricultură performantă”  şi  „Reabilitarea reţelei de drumuri”, precum şi Memorandumul de principii şi proceduri între Republica Moldova şi Statul Carolina de Nord cu privire la dorinţa de a întări bunele relaţii. Asistenţa va fi acordată sub formă de grant pentru dezvoltarea economică a RM şi va contribui la îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri şi la sporirea producerii şi comercializării produselor agricole de valoare înaltă.
Sînt sigur că această vizită va contribui la dezvoltarea relaţiilor bilaterale, la avansarea lor la un nou nivel.
M.: Dle prim-ministru, Vă mulţumim pentru interviu şi Vă dorim succese în continuare.
The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)