Instituţiile mass-media cer anularea limitărilor privind accesul la informațiile de interes public

 

Slide-cis-final

Mai multe instituţii mass-media şi organizaţii non-guvernamentale solicită anularea limitărilor privind accesul la informaţiile de interes public. Acestea constată cu îngrijorare că, în ultimul timp, mai multe instituţii publice limitează accesul cetăţenilor, inclusiv al mass-media, la informaţii cu caracter public, făcând referinţe excesive la protecţia datelor cu caracter personal. Aceste limitări vizează în mod special datele cu privire la afacerile, averile și interesele demnitarilor.

În R. Moldova, informațiile cu privire la venituri, averi şi interese ale demnitarilor se găsesc în bazele de date ale Camerei Înregistrării de Stat, ÎS CRIS „Registru”, subordonată Ministerului Tehnologiei Informaţiei și Comunicațiilor. Deşi, în baza legii, informaţia cu privire la fondatorii firmelor este publică, organizaţiile de media au obţinut acces electronic la registrul firmelor abia acum câţiva ani, contra plată, în unele cazuri fiind vorba de plăţi excesive şi neargumentate.

Cu câteva luni în urmă, Consiliul Economic al Prim-ministrului, prin intermediul serviciului de E-Guvernare, a făcut public registrul firmelor, oferind acces gratuit persoanelor care au nevoie de datele respective. Cu toate acestea, registrul nu conţine datele cu privire la fondatorii firmelor, acestea urmând să fie obţinute în continuare contra cost.

Jurnaliştii au acces la registrul datelor firmelor din toate ţările UE, dar nu şi RM.

În ultimele săptămâni, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) al Republicii Moldova a intervenit cu diverse decizii privind limitarea accesului la datele cu privire la fondatorii firmelor, făcând referinţă la pretinse abuzuri ale datelor cu caracter personal. Astfel, la 27 mai 2015, CNPDCP a desfășurat un control inopinat la Camera Înregistrării de Stat, stabilind faptul „dezvăluirii/comercializării datelor cu caracter personal” şi a emis Decizia privind încetarea imediată a operaţiunilor de prelucrare și diseminare a datelor cu caracter personal ce vizează asociații întreprinderilor.

„Transparenţa fondatorilor firmelor este parte obligatorie a regulamentelor ce ţin de date deschise, acces la informaţie, libertate de exprimare în toate statele Uniunii Europene. La 20 mai 2015, Parlamentul UE a adoptat o decizie care stabileşte că proprietarii de companii, inclusiv din zone of-shore, vor fi listaţi în registrul firmelor. Potrivit Parlamentului European, aceste noi prevederi sunt „în beneficiul tuturor cetăţenilor, inclusiv al jurnaliştilor de investigaţie”, iar noile directive sunt îndreptate „împotriva spălării de bani şi vin să faciliteze lupta cu crimele economice şi finanţarea ilicită a terorismului”.

De asemenea, autorităţile UE au decis recent să asigure accesul la datele băncilor elveţiene, inclusiv la date privind numele, prenumele şi adresele deţinătorilor de conturi, în acelaşi scop, de a preveni spălarea de bani şi fraudele financiare. Astfel, la momentul actual, jurnaliştii din R. Moldova au acces la registrul datelor firmelor din toate ţările UE, dar nu şi din ţara noastră”, se mai spune în declaraţie.

Organizațiile semnatare au calificat drept abuzuri acțiunile de limitare a accesului la informaţiile privind fondatorii și acționarii firmelor, dar şi solicitarea plăților de la jurnaliştii care utilizează aceste date în interes public pentru realizarea investigațiilor jurnalistice. Acestea cer Guvernului şi instituţiilor abilitate să anuleze deciziile care limitează accesul la informațiile de interes public şi să elimine aceste impedimente care afectează libertatea presei.
Totodată se adresează Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Reprezentantului OSCE pentru Libertatea Presei, Consiliului Europei să ia act de aceste limitări și să încurajeze autorităţile de la Chişinău să renunțe la abordările excesive în acest domeniu, deschizând datele de interes public.

Declaraţia a fost semnată de Asociaţia Presei Independente, Centrul Pentru Jurnalism Independent, Centrul „Acces-Info”, redacţia Ziarului de Gardă, Centrul de Investigaţii Jurnalistice ş.a.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău