INOVAŢIE // În R. Moldova a fost lansată prima bibliotecă digitală

www.moldavica.bnrm.md

Republica Moldova a intrat într-o nouă eră digitală prin inaugurarea primei biblioteci digitale, lansată de Biblioteca Naţională a RM (BNRM) la 4 mai curent. Prin intermediul bibliotecii digitale „Moldavica”, cetăţenii RM vor putea accesa on-line ediţii vechi şi rare, manuscrise, acte şi documente de arhivă, artefacte, obiecte muzeale care constituie nucleul patrimoniului naţional scris şi imprimat.

Pe fundalul piesei interpretate de Ion şi Doina Aldea-Teodorovici „Eminescu să ne judece”, la Palatul Republicii din Chişinău s-au adunat intelectuali, bibliotecari, deputaţi, jurnalişti pentru a fi prezenţi la inaugurarea primei biblioteci digitale a publicaţiilor de patrimoniu în Republica Moldova – BND „Moldavica”, lansată de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (BNRM), ca rezultat al acţiunilor şi lucrărilor de cooperare şi integrare efectuate de BNRM pe plan naţional şi european.

Prin lansarea bibliotecii digitale, BNRM s-a integrat în Europa. Aceasta este membră cu drepturi depline a Fundaţiei „Conferinţa Bibliotecilor Naţionale Europene” şi, în timp scurt, a devenit participantă la proiectul continental „Biblioteca Digitală Europeană”. Aceasta are misiunea de a digitaliza moştenirea culturală scrisă a ţărilor europene şi de a organiza variantele electronice ale documentelor patrimoniale într-o bibliotecă digitală accesibilă pe Internet. Din aceasta fac parte mai multe biblioteci, inclusiv bibliotecile naţionale ale ţărilor membre ale Uniunii Europene, în număr de 50.

„Este un proiect mare, făcut cu mijloace financiare puţine. Aproximativ 20.000 de euro au fost acordaţi de Uniunea Europeană şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare. Cu aceste mijloace au fost achiziţionate un scaner performant şi un server pentru arhivarea documentelor digitale create. UNESCO a oferit un soft costisitor cu titlu de donaţie. La acestea se adaugă cheltuielile făcute de BNRM, care se estimează la 400.000 de lei”, a comunicat pentru JURNAL de Chişinău, directorul general al BNRM, Alexe Rău.

În plan naţional, BNRM a iniţiat şi a elaborat împreună cu opt biblioteci, cinci muzee şi cu Arhiva Naţională a RM programul naţional „Memoria Moldovei” circumscris programului UNESCO „Memoria lumii”. Acesta are drept obiectiv salvgardarea, conservarea, şi comunicarea către generaţiile viitoare a moştenirii culturale scrise.

„Astfel, în total, în prima fază, vor fi salvate în format digital aproximativ 40.000 de titluri de la toate bibliotecile, muzeele şi Arhiva Naţională a R.M., ceea ce înseamnă mai multe milioane de pagini”, a comunicat pentru JURNAL de Chişinău, Alexe Rău.

BND „Moldavica” este o bibliotecă de patrimoniu care cuprinde ediţii vechi şi rare, manuscrise, acte şi documente de arhivă, artefacte, obiecte muzeale care constituie nucleul patrimoniului naţional scris şi imprimat şi care urmează a fi păstrate şi valorificate în strictă conformitate cu cerinţele programului UNESCO.

Leac pentru suflet

Solicitată de JURNAL de Chişinău, Lidia Kulikovski, directoarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, consideră că acest proiect este unul excepţional pentru breasla biblioteconomică şi pentru societate în general, pentru că o bibliotecă digitală naţională prezervă tot ce este mai bun din patrimoniul scris al unei naţiuni.

„Azi tot mai mulţi au computer în casă, astfel vor putea accesa oricând acest site al BND „Moldavica”. În plus, este un proiect de calitate, pentru că nu fiecare poate imprima şi scana aceste cărţi, ci doar o instituţie abilitată, precum BNRM – iniţiatoarea proiectului, iar noi vom fi următorii parteneri”, a precizat dna Kulikovski. Fiecare bibliotecă participă la acest proiect cu partea sa; patrimoniul vechi scris al AŞM îl va introduce biblioteca academiei, perioada interbelică şi ceea ce se păstrează în fondurile Camerei Naţionale a Cărţii vor fi introduse de „B.P. Haşdeu”.

Lidia Kulikovski este de părerea că implementarea noilor tehnologii informaţionale nu va defavoriza cartea şi în biblioteci nu vor lipsi cititorii. Ea opinează că site-ul Moldavica este un instrument auxiliar bibliotecii care poate îmbunătăţi şi nu diminua funcţionalitatea unei instituţii comunitare. Un nou instrument de comunicare nu poate fi în niciun caz înlocuit cu altul. Biblioteca va avea rolul său iniţial, după cum scria pe biblioteca din Teba – „Leac pentru suflet”.

Biblioteca Naţională Digitală „Moldavica” conţine peste 1.000 de obiecte digitale şi are un volum de peste 100.000 de pagini digitalizate. Trebuie remarcată prezenţa variantelor digitale ale Cărţii româneşti de învăţătură a lui Varlaam, prima carte tipărită pe teritoriul Moldovei în 1643, cărţi rare din secolele XVII-XX, hărţi rare, periodice naţionale vechi care au făcut epocă în Moldova. Site-ul BND „Moldavica” poate fi accesat pe www.moldavica.bnrm.md şi de pe site-ul BNRM.

Victoria Popa

The following two tabs change content below.