Industria zahărului, în pericol

ECONOMIE // Încotro va merge industria moldovenească a zahărului după 10 ani de dezvoltare?

Evoluţia industriei zahărului din ultimii zece ani din Republica Moldova este strâns legată de venirea pe piaţă a concernului german Sudzucker. Intrat pe piaţa autohtonă la finele secolului trecut, într-o perioadă dificilă atât pentru economia Moldovei, în general, dar şi pentru industria zahărului, în particular, concernul german a reuşit să facă faţă provocărilor şi, în decursul a zece ani, combinând rigoarea germană cu capacitatea de muncă a moldovenilor, a reuşit să transforme industria autohtonă a zahărului şi ramurile adiacente în unele din cele mai stabile ramuri ale economiei. În decursul unui deceniu de activitate, Sudzucker Moldova a investit peste 453 mil. de lei în dezvoltare.

 

În momentul venirii concernului german, în Republica Moldova aveau loc o serie mutaţii în domeniul economiei. Se desfăşura o redistribuire a proprietăţii după etapa primară a privatizării patrimoniului public. În acelaşi timp, era în plină desfăşurare reforma funciară Pământ care, nefiind dusă până la capăt, a dus la destrămarea infrastructurii şi degradarea complexului agroindustrial.

În aceste condiţii, Întreprinderea Mixtă „Sudzucker Moldova” SA a achiziţionat pachetele de control la fabricile de zahăr din Drochia, Făleşti şi Alexăndreni. Din start, erau necesare acţiuni ferme pentru reconstruirea procesului de producere. Compania a început o activitate de consultanţă cu producătorii de sfeclă pentru a-şi asigura baza de materie primă, a modernizat managementul întreprinderii şi a optimizat personalul.

Rigoarea şi perseverenţa germană

Cu toate acestea, în perioada imediat următoare, industria zahărului a trecut printr-o perioadă de criză. Intrarea Republicii Moldova în Organizaţia Mondială a Comerţului, în 2001, fără a fi  aplicate nişte măsuri privind protejarea producătorilor interni, a dus la invadarea pieţei autohtone cu zahăr ieftin din trestie şi, drept urmare, la prăbuşirea preţurilor acestui produs. Totodată, ţările vecine, pentru a se proteja de intrarea zahărului din trestie din Republica Moldova, au blocat pieţele lor. La acea etapă s-a profilat, astfel, pericolul dispariţiei industriei moldoveneşti a zahărului.

Cei de la Sudzucker însă nu s-au lăsat bătuţi, au continuat procesele demarate, insistând, totodată, pe lângă autorităţi, să întreprindă măsuri pentru protejarea ramurii.

A început un proces de combatere a contrabandei cu zahăr şi de asigurare a transparenţei pieţei interne. Drept urmare, pieţele Rusiei şi CSI au fost redeschise pentru zahărul moldovenesc.

Condiţii prielnice pentru dezvoltarea ramurii

În 2005 s-a redus taxa pe valoarea adăugată pentru producătorii de zahăr de la 20% la 8% şi s-a încheiat cu succes negocierile cu OMC care au permis majorarea taxelor de import a zahărului cu 75%. S-au creat astfel condiţii prielnice pentru o dezvoltare durabilă a ramurii. Acordarea unei cote de import netaxate de 34 mii tone de zahăr pe piaţa Uniunii Europene a fost încă un element benefic, standardele tehnice de producere a zahărului fiind ridicate, în consecinţă, până la nivelul exigenţelor UE.

În urma măsurilor întreprinse, piaţa zahărului s-a stabilizat la un nivel al preţurilor acceptabil atât pentru consumatori, dar şi pentru producători. Totodată, posibilitatea exportului surplusului de zahăr a contribuit la diminuarea, în parte, a deficitului comercial al RM.

Au crescut investiţiile în sectoarele de producere şi agrar, fiind asigurată, totodată, creşterea constantă a veniturilor angajaţilor din aceste domenii.

Compania moldo-germană susţine în permanenţă agricultorii cu care colaborează. Aceasta crează staţii de maşini şi tractoare pentru a asigura lucrările de cultivare şi transportare a sfeclei, care sunt transmise la condiţii avantajoase fermierilor. Aceştia sunt asiguraţi, totodată, cu combustibil, fertilizanţi şi produse de uz fitosanitar. În urma parteneriatului, în ultimii zece ani, recolta de sfeclă de zahăr la hectar s-a dublat.

Decizie nechibzuită a autorităţilor

Situaţia actuală poate fi răsturnată de o decizie nechibzuită a autorităţilor. Săptămâna trecută, în cadrul unei conferinţe internaționale, dedicate împlinirii a zece ani a Sudzucker Moldova, Alexander Koss, speaker al Comitetului de Conducere al companiei, a menţionat că intenţiile autorităţilor de a majora taxa pe valoarea adăugată în cazul producătorilor autohtoni de zahăr de la 8 la 20%, va lovi dur, atât în producători, cât şi în agricultori.

Acesta estimează că suprafeţele cultivate cu sfeclă de zahăr ar putea să se reducă de la 23–25 mii hectare la 9–10 mii de hectare.
Asta ar duce la creşterea preţurilor şi, în consecinţă, piaţa locală va deveni atractivă pentru zahărul din trestie din Ucraina care poate intra lejer prin regiunea transnistreană.

Alexandru Slusari, preşedintele uniunii producătorilor agricoli UniAgroProtect, a fost şi mai categoric, menţionând că majorarea taxei îi va afecta pe agricultori şi consumatorii simpli. În urma majorării TVA, producătorii vor fi nevoiţi să optimizeze cheltuielile de producţie, iar acest lucru se va face din contul reducerii preţului de achiziţie a materiei prime.

De asemenea, ar putea să se scumpească şi zahărul. Se va ajunge la o reducere a producţiei de sfeclă, implicit, a veniturilor fermierilor antrenaţi în cultivarea acestei culturi. Drept consecinţă, vor fi influenţate negativ acumulările bugetare, care ar putea pierde pe termen mediu până la 250 mil. de lei, potrivit estimărilor lui Slusari faţă de cele circa 35-40 mil. de lei pe care le-ar obţine la prima etapă din majorarea TVA.