„Indexarea şi valorizarea pensiilor au mecanisme diferite de calcul”

Interviu cu Diana Cebotaru, șefa adjunctă a Direcției Politici de Asigurări Sociale a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Citiţi mai jos despre cele patru categorii de pensii din sistemul public de pensii, despre alocaţia socială de care beneficiază persoanele care pot confirma mai puţin de 15 ani de cotizare, despre diferenţa dintre valorizarea şi indexarea pensiilor şi alte probleme ridicate de cititorii noştri.

  • Stimată Doamnă Cebotaru, vorbiţi-ne despre stagiul obligatoriu de cotizare. Ce pensie vor avea cei care nu cotizează?

Chiar și până la efectuarea schimbărilor în sistemul de pensionare, când se pensiona, persoana trebuia să întrunească cumulativ două condiții esențiale: atingerea vârstei de pensionare  și confirmarea unui stagiu de muncă prevăzut de lege. În cazul în care persoana nu confirmă un stagiu complet de cotizare (de 30 de ani până la 1 iulie 2017 pentru femei și 32 de ani pentru bărbați), respectiv, dacă are mai puțin, pensia se va calcula proporțional stagiului de cotizare realizat, dar nu mai puțin de 15 ani de cotizare. Dacă persoana confirmă mai puțin de 15 ani de cotizare, ea nu va beneficia de pensie, dar de alocație socială acordată pentru persoanele vârstnice, care reprezintă 15% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern. În 2016, mărimea medie a acestei alocații sociale este de 142 de lei și 90 de bani. Stagiul minim pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă rămâne neschimbat – 15 ani.

  • Pensiile sociale existente se vor majora?

Nu avem pensii sociale. În sistemul public de pensii sunt patru categorii de pensii: pensii pentru limita de vârstă, pensii de dizabilitate, pensii de urmaș și pensia specială. Acestea vor fi indexate în fiecare an, în luna aprilie. Pensiile speciale  sunt stabilite conform legilor speciale, în cazul angajaţilor instituțiilor de forță, cum sunt Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul serviciilor penitenciare, Serviciul de Informare și Securitate. Plus pensiile de dizabilitate și pentru limită de vârstă care au fost deja stabilite și care vor fi valorizate.
– Care va fi cea mai mică și cea mai mare pensie după aprobarea Legii privind reforma de pensii?

În general, nu putem  să vorbim despre pensie minimă și maximă. Pensia se calculează în baza contribuțiilor achitate din veniturile persoanei. Dacă persoana a are salariul minim declarat, respectiv pensia va fi minimă. Dacă vorbim de un salariu mai mare, atunci și pensia va fi corelativ contribuțiilor achitate din salariu. Cât priveşte pensia minimă existentă, după noua modificare, pensia minimă se acordă în mărime echivalentă cu venitul lunar minim garantat (VLMG) persoanelor care confirmă un stagiu complet de cotizare. Venitul lunar minim garantat e stabilit prin Legea bugetului de stat și, începând cu 1 aprilie 2017, aceasta va constitui 961 de lei. Dar pentru această pensie minimă persoana trebuie să confirme acest stagiu complet de cotizare de 30 de ani pentru femei, și pentru bărbați 32 de ani, până la 1 iulie 2017. În contextul instituirii pensiei minime după formula nouă (VLMG), vom avea același cuantum al pensiei minime atât pentru economia națională, cât și pentru agricultură.

  • Cunoscuta jurnalistă Lidia Bobână vă întreabă de ce nu se recalculează pensiile persoanelor pensionate până în 1998, care sunt cele mai mici. Cum motivaţi această inechitate socială?

Nu este corect să vorbim despre o inechitate socială, dat fiind faptul că pensiile stabilite până în 1999, în perioada anilor 2001- 2002, au fost supuse recalculărilor, conform modificărilor care au fost operate în Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat. Mecanismul de recalculare a fost aplicat în primul rând pentru a aduce în concordanță pensiile stabilite până în 1999 cu modificările și cerințele prevăzute de Legea privind pensiile de asigurări sociale. Ulterioarele modificări de la 01.11.2004 în Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, au avut ca scop anume majorarea pensiilor stabilite până la 1 ianuarie 1999, prin modificarea formulelor de calcul al pensiilor şi anume în partea ce se referă la calcularea pensiei pentru anii de activitate realizaţi în sistemul vechi de pensionare.

Voi da și niște cifre. Pensia medie stabilită și calculată în anul 2001 a constituit 1626 de lei, dar aceeași pensie medie calculată în 2016 este 1249 de lei. Invers, persoanele  care s-au pensionat după 1999 erau defavorizate și diferența este de aproape 400 de lei. Deci, cei care s-au pensionat după 1999 primesc o pensie mai mică decât cei pensionați până la 1999. Aici vorbim despre o inechitate inversă și noi am venit cu modificările respective în vederea redresării situației care este în prezent. An de an, în loc să fie în creștere, pensia mergea în descreștere, de aceea și se realizează această valorizare. Pentru a redresa situația și a face anume această echitate.

  • Înainte de elaborarea noilor prevederi la legea privind pensiile, Prim-ministrul Pavel Filip a spus că pensionarilor care continuă să lucreze li se va recalcula pensia. În lege însă nu găsim prevederile promise de premier.

În Legea 290 din 16 decembrie pentru modificarea și completarea unor acte legislative este prevăzută reexaminarea pensiei o dată la doi ani pentru persoanele care continuă să activeze după ce și-au stabilit dreptul  la pensie, cu condiția că pensia calculată ca urmare a reexaminării este mai mare decât cea aflată în plată. Dar, conform redacţiei finale a Legii 290, această prevedere va fi aplicată doar pentru persoanele care se pensionează începând cu 1 ianuarie 2017.
– Tot Domnia sa s-a referit în câteva rânduri la valorizarea pensiilor persoanelor care au cotizat în perioada 1999-2015. Este vorba de recalculări la pensii care se vor face în câteva etape. Ce categorii de pensionari vor viza? Aceste valorizări se vor face în afara indexărilor anuale? Apropo, e adevărat că indexările legate de inflaţie se vor face deja o dată la doi ani?

Da, într-adevăr valorizarea se va efectua atât pentru pensiile pentru limită de vârstă, cât și pentru pensiile de dizabilitate. Vor fi stabiliți niște coeficienți de valorizare prin hotărâre de guvern și se vor valoriza veniturile realizate care au intrat în calcul pensiilor  începând cu 1 ianuarie 1999 . Valorizarea se va efectua pe etape. Prima etapă va fi la 1 aprilie 2017. Și de această valorizare vor beneficia beneficiarii de pensii cărora li s-a stabilit pensia în 2001-2008 inclusiv. Pentru ceilalți care și-au stabilit pensia ulterior, din 2009 până în 2017, se va efectua valorizarea în etapele următoare, care vor fi stabilite de guvern.

Da, aceste valorizări se vor face în afara indexărilor anuale. Indexarea este indexare, valorizare este valorizare, ele au mecanisme diferite de calcul. S-a instituit un nou mecanism de indexare. Pensiile vor fi indexate doar în funcție de creșterea indicelui prețurilor de consum, cu condiția că acest indice de creștere a prețurilor de consum nu este mai mic de 2%. Indexarea următoare se va efectua în cazul în care creșterea indicelui prețurilor de consum cumulativ de la indexarea precedentă va constitui nu mai puțin de 2%. La elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat în acest an a fost prognozat coeficientul de indexare de 6,8%.


– Alţi cititori ne întreabă cum se vor calcula pensiile persoanelor care au muncit cea mai mare parte a vieţii lor în regiuni din URSS sau din Federaţia Rusă.

Există un acord în domeniul asigurării cu pensii din 1995, care prevede și obligă ambele state de a lua în calcul venitul și stagiul realizat pe teritoriul URSS până în anul 1992. Și ulterior, după această perioadă, pensia se stabilește în condițiile legislației pe teritoriul căreia se află persoana dat fiind faptul că acest acord a fost încheiat pe principiul teritorialității.

  • Un bărbat care îngrijeşte mai bine de 20 de ani de soţia sa complet imobilizată ne-a solicitat să aflăm de ce nu se calculează ca stagiu pentru stabilirea pensiei perioada 1999-2013.

Are dreptate, această perioadă nu se include în stagiul de cotizare, dat fiind faptul că pentru această perioadă nu au fost achitate contribuții de asigurări sociale. În  general, stagiul de cotizare este format din perioade contributive, perioade în care persoana a achitat contribuții de asigurări sociale, și perioade necontributive, asimilate stagiului de cotizare. Ele sunt prevăzute în lege. Odată cu modificările operate, aceste perioade necontributive au fost completate, dar perioada de îngrijire, după cum a menționat domnul, nu se regăsește. Legislația în vigoare prevede ca perioade necontributive:  perioada  de realizare a serviciului militar în termen, perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, perioada în care persoana a beneficiat de ajutor de șomaj, perioada în care persoana a beneficiat de indemnizație de incapacitate temporară de muncă, perioada de rezidențiat în învățământul postuniversitar obligatoriu și perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilități severe până la împlinirea vârstei de 18 ani.

– Persoanelor care s-au pensionat în 2016 li se va recalcula pensia?

Nu, recalcularea se va efectua doar pentru persoanele care și-au stabilit pensia  începând cu 1 ianuarie 2017, aceste pensii se vor recalcula o dată la doi ani. Prima recalculare se va efectua la 1 ianuarie 2019. Pentru persoanele care s-au pensionat în 2016 se va efectua valorizarea.
Interviu realizat de Victoria Popa

The following two tabs change content below.