Începe etapa a doua de admitere la studii

În top se menţin Dreptul şi Farmaceutica, în coadă rămânând specialităţile pedagogice, geologia, biologia şi energetica netradiţională

Rezultatele primei etape de depunere a cererilor pentru admitere în universități şi colegii au fost anunţate de Ministerul Educaţiei. În anul curent, pentru cele 20 475 de locuri în universități au fost depuse 27467 de cereri. La colegii, tinerii au putut candida pentru 8355 de locuri. După prima etapă de admitere, candidații la studii au depus 10797 cereri. Potrivit Lorettei Handrabura, viceministru al Educației, „după prima etapă de admitere în colegii, au rămas neacoperite 1165 locuri”.

În anul curent, pentru cele 20 475 de locuri în universități (6755 de locuri cu finanţare de la buget şi 13720 de locuri prin contract) au fost depuse 27467 de cereri (învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă).

USM, cea mai solicitată instituţie de învăţământ superior

Cele mai multe cereri, în raport cu numărul de locuri oferite, au fost depuse la Universitatea de Stat din Moldova (4921), Universitatea Tehnică a Moldovei (4181), Academia de Studii Economice din Moldova (4053), Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” (1813), IRIM (601), Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (598) etc.

 

Cele mai multe cereri au fost depuse la specialitățile: Drept – USM (51 cereri/loc), Medicină – USMF (farmacie: 42 cereri/loc, stomatologie: 31 cereri/loc), Contabilitate – USM (30 cereri/loc), ASEM (contabilitate 11 cereri/loc), Jurnalism – USM (31 cereri /loc), Relații Internaționale – USM (25 cereri/loc), Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice UTM (18 cereri/loc), Finanțe și bănci – ASEM (16 cereri/loc).

 

 

Specialităţile la care au fost depuse mai puţine cereri

Universitate Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (matematică şi informatică, geografie şi istorie, etnografie); Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (limbi şi literaturi, educaţie civică, știinţe ale comunicării); AMTAP (regie, management artistic, dramaturgie); US Agrară (viticultură şi vinificaţie, zootehnie, ingineria mediului); UTM (ingineria şi managementul industriei alimentare, ingineria şi managementul industriei uşoare, utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor, tehnologia produselor din ceramică și sticlă); USM (limbi şi literaturi, biblioteconomie, geologie, biologie, energetică netradiţională); US Comrat (limba şi literatura găgăuză).

Posibilitatea de a alege

Până la 3 august curent, toate instituţiile de învăţământ superior au afişat rezultatele intermediare ale înmatriculării. Până mâine, 10 august curent, vor fi anunțate locurile neacoperite în etapa I a admiterii.

Etapa a II-a a admiterii se va desfăşura în perioada 12-14 august. Rezultatele vor fi anunţate la 20 august 2013.

În acest an, candidaţii la admitere în învățământul superior (ciclul I, studii superioare de licență) au avut dreptul să se înscrie concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, ulterior urmând să fie înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţământ superior.

Prima şi a doua etapă de admitere în colegii s-a încheiat

Colegiile au anunțat sâmbăta trecută rezultatele primei etape a admiterii. În anul curent, admiterea s-a desfășurat în 39 de instituţii de învăţământ mediu de specialitate de stat şi 4 private. Tinerii au putut candida pentru 8355 de locuri, inclusiv 4771 cu finanţare bugetară şi 3584 pe bază de contract. După prima etapă de admitere, candidații la studii au depus 10797 cereri.

Potrivit Lorettei Handrabura, viceministru al Educației, „după prima etapă de admitere în colegii au rămas neacoperite 1165 locuri. Dintre acestea, 800 de locuri sunt pentru absolvenţii de gimnaziu (236 locuri cu finanțare de la buget şi 564 locuri prin contract), iar alte 365 locuri – pentru absolvenţii de liceu/ şcoală medie de cultură generală (140 de locuri cu finanţare bugetară şi 225 de locuri prin contract)”.

Mai mulţi contabili, farmacişti

În actuala campanie de admitere, cele mai multe cereri au fost depuse la Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Colegiul Pedagogic „A. Mateevici” din Chişinău, Colegiul de Informatică, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, Colegiul Financiar-Bancar, Colegiul Politehnic din Bălţi.

Cele mai solicitate specialităţi au fost: turism (3 cereri/loc); contabilitate (2,5 cereri/ loc); medicină generală (2,4 cereri/ loc); servicii (2,4 cereri/ loc); farmacie (2,2 cereri/ loc); pedagogia preşcolară (2,2 cereri/ loc); informatică (2,1 cereri/ loc).

Cele mai puține cereri au fost depuse la colegiile agricole, Colegiul de Construcţii din Hânceşti şi la Colegiul Tehnic din Chişinău.

Cea de-a doua etapă de admitere s-a desfășurat în perioada 05-08 august 2013, rezultatele urmând să fie anunţate până mâine, 10 august 2013.

Victoria POPA

 

The following two tabs change content below.