Încă un număr foarte bun al revistei „Sud-Est Cultural” a ajuns la cititor

Editorialul Valentinei Tăzlăuanu din recentul număr al revistei „Sud-Est Cultural” (1/2011) se numeşte „O altă iluzie comică” şi se referă la rolul televiziunilor în spectacolul politic din R. Moldova: „Sticla are calitatea preţioasă de a face deosebit de vizibile impostura, falsul, minciuna, atitudinea făţarnică, laşitatea, însuşiri fatale pentru un om cu ambiţii politice de azi”.

Eugen Lungu publică un eseu despre Adrian Marino care, fiind un critic intransigent, nu a avut multe elogii la adresa basarabenilor, spunând despre ei că au „toate defectele tradiţionale româneşti, plus cele specific locale”. Emilian Galaicu-Păun readuce în atenţia cititorului „Antologia poeziei generaţiei ’80” a lui Alexandru Muşina. „Leo Butnaru este modelul de scriitor total”, afirmă Mircea V. Ciobanu în articolul „Obsesia digresiunilor”, propunându-ne şi o cronică la volumul de poezie al Aureliei Borzin „Chişinăul e o tabletă de ciocolată”.

În materialul cu titlul „Catoblepasul şi lecţia de literatură”, Maria Şleahtiţchi analizează eseul „Literatura şi viaţa” de Mario Vargas Llosa, în care acesta dă răspuns la întrebarea unui tânăr „Cum să devin scriitor?”: „Din şirul celor trebuincioase fac parte vocaţia literară, predispoziţia de a fantaza, răzvrătirea, ficţiunea, jocul de-a literatura, robia, a trăi pentru a scrie, experienţa de viaţă”.

Mai găsim în revistă continuarea jurnalului veridic şi tulburător al lui Vladimir Beşleagă, cu genericul „Un deceniu de acumulare”. Descoperim poeme de calitate, semnate de Ecaterina Bargan, citim proze noi de Grigore Chiper şi pagini eseistice de Leo Butnaru, „Search! – Avangarda răspunde la apel”.

 

La capitolul teatru, Larisa Turea pune în evidenţă figura enigmatică a regizorului român Tompa Gabor care îi consideră pe actori „urmaşi ai profeţilor”.

Nicolae Negru ne surprinde printr-o piesă nouă, compactă, dinamică, „O duminică ploioasă”, acţiunea desfăşurându-se pe fundal tragic, dar cu deschideri spre genul comediei, textul fiind îmbibat de umor negru.

Acest număr al revistei mai include şi un interviu cu Irina Nechit, realizat de Valentina Tăzlăuanu, intitulat „Câtă poezie, atâta speranţă”. „Lăutarii din Badicu” e un fragment extrem de interesant din cartea Rodicăi Iuncu (în pregătire) despre Nicolae Botgros. Pictorul Mihai Ţăruş ne oferă „Stări şi evenimente” ce reflectă interioritatea luminoasă a artistului.

I.N.