În R. Moldova cinematografia mai funcţionează după modelul sovietic

CRIZĂ // Cineaştii au adresat o scrisoare premierului

Cunoscuţi oameni de artă şi cultură, cineaşti din Republica Moldova, împreună cu membrii Consiliului de conducere al Uniunii Cineaştilor (V. Druc, M. Chistruga, B. Conunov, V. Jereghi, N, Scorpan, D. Olărescu, N. Ghibu, S. Prodan, M. Poiată, Gh.Ciubuc, V. Ciurea, V. Bulat ş.a.), au semnat un demers către prim-ministrul Republicii Moldova, dl Vlad Filat, în care îşi exprimă îngrijorarea vizavi de situaţia deplorabilă în arta cinematografică a Republicii Moldova.

„Pe parcursul a două decenii, – semnalează autorii demersului, – nu s-a acordat atenţia cuvenită „renaşterii cinematografiei naţionale”. Mai mult s-a vorbit despre arta filmică dar, din păcate, puţine s-au făcut pentru deblocarea situaţiei de criză. Cineaştii se zbat în hăţişul controverselor economice, presiunilor ideologice şi al grupărilor de interes personal ce parazitează pe seama patrimoniului cinematografic naţional. Moldova este unicul stat din spaţiul ex-URSS, în care cinematografia funcţionează după modelul sovietic, bazat pe comanda de stat şi pe monopolizarea procesului audiovizual, iar producţiile filmice lipsite de valoare artistică sunt depozitate în arhivele studioului „Moldova-Film”, fără a fi proiectate în sălile de cinema şi pe posturile TV din republică.”

Autorii demersului menţionează că au avut loc nenumărate tentative de a schimba situaţia, prin sesizările şi adresările cineaştilor către guvernele precedente, întru implementarea unor reforme eficiente, conform practicilor europene, însă propunerile acestora au fost tratate cu suspiciune. Acţiunile de desovietizare a studioului „Moldova-Film”, care era gestionat în calitate de instrument ideologic, s-au soldat cu refuzuri categorice din partea guvernanţilor.

Cineaştii cer de la actuala guvernare convocarea unei Comisii de Experţi cu implicarea ministerelor de resort pentru elaborarea unui program eficient de reformare şi stimulare a creatorilor privind lansarea şi producerea operelor filmice. „Solicităm organelor statale urgentarea adoptării Legii Cinematografiei, în conformitate cu rigorile statelor europene”, se menţionează în scrisoarea adresată premierului de către cineaşti.
C. D.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)