In memoriam Valentina NASONOVA


MODELE // Prin eforturile și contribuția Valentinei Nasonova, au fost salvate multe vieți omenești, și mulţi pacienți cu maladii reumatologice grave au avut parte de o schimbare a calităţii vieții lor, iar în multe cazuri, de continuarea vieții

S-a stins din viață Valentina Nasonova, profesor universitar, academician al Academiei de Științe Medicale din Federația Rusă. V. Nasonova a activat mai mult de 50 de ani la Institutul de Reumatologie din Moscova. Timp de 30 de ani (1970-2001),  a deținut funcția de director al acestui Institut.

A plecat în lumea celor drepţi un om, un savant, o mamă, o bunică, o străbunică, dar mai cu seamă o femeie frumoasă cu suflet mare.

A fost președintele Asociației Reumatologilor din Rusia, redactor al unor reviste de specialitate de mare prestigiu, la care,  cu sprijinul ei, au fost publicate articole ale unor tineri cercetători în reumatologie de la Chișinău.

A avut nenumărate colaborări cu Chișinăul, iar în 1994 i s-a conferit titlul Doctor Honoris Causa al Universității de Medicină „Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova, în semn de  apreciere a suportului metodologic, ştiințific și curativ acordat doctoranzilor, conferențiarilor, cercetătorilor, tuturor celor care  aveau nevoie de un mentor adevărat, pentru a asimila și implementa cunoștințele  teoretice. Valentina Nasonova a oferit  tot ce i-a stat în puteri, iar discipolii au cules atât cât le-a permis  timpul acordat, capacităţile și experiența…

Cap de şcoală în reumatologia modernă

A educat cadre în toate ex-republicile sovietice și a creat școli de reumatologie în fiecare dintre ele. În Republica Moldova, are peste 20 de discipoli – doctori în medicină, savanți recunoscuti,  care au și ei, la rândul lor, o pleiadă de învățăcei. Reumatologii din Moldova au participat la cursurile și conferințele organizate de Valentina Nasonova. Cei mai norocoși au însoţit-o la congrese europene şi internaţionale, au fost asistați de ea în timpul prezentărilor unor subiecte de mare importanță în medicina modernă, și a știut să-l încurajeze pe fiecare în parte.

A fondat Școala de reumatologie modernă și a extins nomenclatorul maladiilor studiate în această știință, incluzând  altele noi, puțin cunoscute și puțin cercetate – boli grave, invalidizante, cu evoluție imprevizibilă și cu pronostic rezervat,  cum ar fi lupusul eritematos, dermatomiozita, maladia Sjogren – pentru care savantul Valentina Nasonova a venit cu metode noi de diagnostic şi de tratament.

A fost unica femeie care a deținut funcția de președinte al Ligii Antireumatice Europene – EULAR – (în perioada 1979-1981).

În iulie 2011, ar fi împlinit 88 de ani. A dus o viață onestă, a fost o fire deosebită și, prin felul ei de a fi, și-a câștigat nu doar respectul colegilor și discipolilor, ci și dragostea lor… Valentina Nasonova a trăit toată viața sub semnul verbelor trebuie, pot, vreau, străină de verbele a avea şi a fi; pentru ea n-au existat noțiunile nu pot, nu reușesc, nu știu, trebuie să mă gândesc… A știut să cultive aceleași responsabilităţi tuturor discipolilor săi.

Prin eforturile și contribuția Valentinei Nasonova, au fost salvate multe vieți omenești, și mulţi pacienți cu maladii reumatologice grave au avut parte de o schimbare a calităţii vieții lor, iar în multe cazuri – de continuarea vieții.

A trăit o viaţă plină, a muncit pentru binele pacientului şi pentru sănătatea unei largi societăți, dincolo de limitele țării ei de baștină. A construit o casă pentru familie, a fondat un institut pentru o țară întreagă și a devenit cap de școală pentru o lume întreagă…

Pentru ea n-au existat noțiunile nu pot, nu reușesc, nu știu

A crescut un fiu – care a mers pe urmele sale și astăzi e un reumatolog cu renume, academician, director al Institutului de  Reumatologie al AŞM din Federația Rusă; a educat o nepoată – doctor și ea; și a ajuns să-și vadă și cele două strănepoate… A fost o femeie și un savant lucid până în ultima clipă a vieții sale.  Ultima suflare și-a dat-o chiar în Institutul fondat de ea.

A trecut prin foamete, iar peste ani – a pregătit dineuri delicioase pentru familie şi pentru discipoli…

A parcurs toată Rusia și a vizitat ţările europene, dar rapoartele ei au fost prezentate cu aceeași dăruire şi la conferinţele din orice spital orășenesc, și la congresele occidentale…

S-a întreţinut cu savanţi, cu oameni politici, cu ambasadori şi cu corespondenţi din toată lumea, dar a știut să asculte și să aline  orice pacient derutat din provincie…

A făcut mari descoperiri științifice care au schimabt cursul unei ramuri importante în medicină, dar a știut să-și manifeste și dragostea de bunică și să găsească timp de plimbare cu nepoțica…

Bunăvoinţa a fost haina de fiecare zi a Valentinei Nasonova. O  preocupare mai nouă devenise participarea la acţiuni caritabile pe care avea grijă să nu le afişeze.

Omul în univers este un punct, iar viata lui – un fragment din  istoria omenirii. Te poţi afirma cu uşurinţă onorându-ţi obligaţiile civice: să  creezi o familie, să educi copii, să obţii o specialitate, să te afirmi în societate şi, de ce nu, să construieşti o casă… Dar Nasonova a mers mai departe – a făcut o teză, apoi alta; a scris o monografie, a alcătuit un manual, a construit o clinică. Dar, pe tot parcursul vieții, a pregătit specialistul de mâine.

Pentru distinsa profesoară Valentina Nasonova, a fost important să fie satisfăcută de munca ei cotidiană, apreciind fiecare zi ce o trăia ca pe un dar de la Cel de Sus.

Luminoasă să-i fie amintirea!

Dr. Minodora MAZUR,

USMF „Nicolae Testemiţanu”, profesor universitar,

discipol, prietenă şi promotor al ideilor reumatologiei moderne;

Valentina BUTNARU