Ignoranța autorităților locale și a oamenilor ne face vulnerabili în fața calamităților

– Stimate Domnule Igor Nicoară, am putea vorbi de un risc mai sporit de alunecări de teren în anul curent?

Din ianuarie până la sfârșitul lui martie curent, au fost precipitații abundente sub formă de zăpadă, care s-au topit în scurt timp. O cantitate mare de umiditate a penetrat stratul argilos, care are capacitatea de a se umfla, determinând mișcarea rocilor de pe versanți. Aceste procese se manifestă de multe ori în perioada de toamnă târzie, când este vremea ploioasă și evaporarea este scăzută, și în perioada primăverii timpurii.

Riscurile sporesc și din cauza activității oamenilor. E vorba de construcțiile în apropierea alunecărilor de teren și de exploatarea incorectă a bazinelor de apă, precum lacurile de acumulare.

– Cum apreciați situația pe moment?

Mai mult pericol există în zona centrală a R. Moldova și pe versanți unde există intercalare de roci nisipoase prin care pătrunde ușor umiditatea. Rocile argiloase sunt o capcană pentru apa care pătrunde de la suprafață. Dacă argila se suprasaturează cu apă, se umflă și caută spații goale, împingând alte roci.

Au mai fost înregistrate alunecări în urma cărora au suferit până la zece gospodării. Aceste locuințe sunt amplasate în apropierea unor râpi care sunt folosite drept gunoiști, unde se scurge de obicei și canalizarea. Dacă ar fi fost făcute drenaje în aceste zone și ar fi fost evacuate deșeurile, riscul ar fi scăzut. Cu cât populația este instruită și respectă regulile menționate mai sus, cu atât este mai redusă vulnerabilitatea în fața acestor cataclisme.

Interviu realizat de Ilie Gulca        

The following two tabs change content below.